Uzyskiwanie odszkodowań dla poszkodowanego

Uzyskiwanie odszkodowań

- 5 praktycznych porad dla poszkodowanych

Każdego dnia dochodzi do wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, wypadków na gospodarstwie rolnym, w sklepie czy na śliskim bądź uszkodzonym chodniku. Nie każda osoba poszkodowana zna swoje prawa, często nie wie, o co może ubiegać się od ubezpieczyciela bądź sprawcy szkody. Nie wie, jakie dokumenty potrzebne są, aby skutecznie starać się o świadczenia odszkodowawcze. Poniżej można zapoznać się z pięcioma praktycznymi poradami dla osoby poszkodowanej starającej się o odszkodowanie za wypadek.

Zabezpieczenie dowodów potwierdzających okoliczności szkody

W przypadku wypadku komunikacyjnego na miejsce zdarzenia wzywamy policję lub spisujemy oświadczenie ze sprawcą wypadku. Gdy do wypadku dojdzie w miejscu pracy, pracodawca sporządza protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy bądź kartę wypadku. W przypadku wypadku rolnego należy sporządzić oświadczenia: sprawcy szkody, poszkodowanego oraz świadków wypadku. Najbardziej skomplikowane bywają szkody w sklepie czy na chodniku, często po upadku na śliskim chodniku, osoby poszkodowane nie myślą o tym, aby zrobić zdjęcie chodnika, które byłoby dowodem w sprawie. Warto też wziąć od świadków zdarzenia czy osób udzielających pomocy po wypadku, ich dane kontaktowe, aby później skontaktować się w celu spisania oświadczenia dotyczącego stanu chodnika i okoliczności wypadku.

Warto także na miejsce zdarzenia wezwać karetkę pogotowia, która sporządzi kartę zlecenia wyjazdu karetki pogotowia oraz kartę medycznych czynności ratunkowych lub straż miejską czy zarządcę w przypadku upadku na uszkodzonej, nierównej czy śliskiej nawierzchni. Gdy nie mamy zdjęć przedstawiających miejsca zdarzenia, powinniśmy sporządzić szkic sytuacyjny ze wskazaniem dokładnego miejsca powstania szkody. W przypadku wypadku na terenie sklepu należy poprosić o sporządzenie protokołu wypadku w sklepie, zapytać o ewentualny monitoring. Im więcej dowodów potwierdzających okoliczności zdarzenia zabezpieczymy, tym większe stają się nasze szanse na uzyskanie należnego odszkodowania.

Zgromadzenie dokumentacji potwierdzającej rozmiar szkody

Aby skutecznie dochodzić zadośćuczynienia od zakładu ubezpieczeń bądź sprawcy szkody, należy przedłożyć pełną dokumentację medyczną z leczenia po wypadku. Jeżeli wypadek spowodował rany, po których pozostały zniekształcenia, blizny itp. warto wykonać dokumentację fotograficzną przedstawiającą ich rozmiar. Nie należy zwlekać z wizytą lekarską, im szybciej udamy się do lekarza, tym lepiej dla naszej sprawy. W przypadku odległych od wypadku wizyt lekarskich ciężko będzie udowodnić, że obrażenia powstały na skutek wypadku. Warto także sporządzić oświadczenie z opisem krzywdy po wypadku, zarówno pod względem fizycznym, jak i emocjonalnym. Jeżeli po wypadku powstały ograniczenia powodujące niedogodności w życiu codziennym, należy je dokładnie opisać.

Ponadto warto zgromadzić następującą dokumentację:

  • oryginały rachunków za poniesione koszty leczenia,
  • napisać oświadczenie o przejazdach do placówek medycznych,
  • zbierać faktury za paliwo bądź wyliczyć ilość przejechanych kilometrów i dołączyć kserokopię dowodu rejestracyjnego,
  • zwolnienia lekarskie związane z leczeniem po wypadku,
  • zaświadczenia od pracodawcy dotyczącego utraconych dochodów w związku z przebywaniem na zwolnieniu lekarskim po wypadku,
  • oświadczenie, w którym zawarte będą informacje dotyczące zniszczonych w wyniku wypadku rzeczy, zdjęcia przedstawiające uszkodzenia, rachunki wskazujące jaka była wartość rzeczy,
  • oświadczenie osoby, która sprawowała opiekę po wypadku z opisem wszystkich czynności, jakie musiała wykonywać oraz czasu ich trwania

Poznaj swoje prawa jako osoby poszkodowanej oraz dokonaj zgłoszenia

Po skompletowaniu dokumentacji należy zgłosić szkodę do Zakładu Ubezpieczeń, w którym sprawca miał wykupioną polisę OC. Jeśli sprawca zdarzenia nie wykupił polisy OC, odszkodowanie wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który następnie może domagać się zwrotu bezpośrednio od sprawcy wypadku komunikacyjnego. W przypadku ubezpieczeń nieobowiązkowych w pierwszej kolejności należy ustalić, czy podmiot odpowiedzialny za zdarzenie posiada wykupione ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Następnie zgłosić szkodę do ubezpieczyciela bądź bezpośrednio do podmiotu zobowiązanego.

Często należy wykazać winę za spowodowanie szkody w treści zgłoszenia szkody aby skutecznie dochodzić swoich roszczeń. Nieznajomość prawa szkodzi, także i w tym przypadku, warto zapoznać się z przepisami prawa dotyczącymi odszkodowań. Często osoby poszkodowane nie znają swoich praw, co wykorzystują towarzystwa ubezpieczeń, wypłacając zaniżone kwoty odszkodowania, bądź odmawiając przyjęcia odpowiedzialności, a co za tym idzie wypłaty świadczenia odszkodowawczego.

Uzyskanie odszkodowania wymaga dużego nakładu pracy i w dużej mierze wiedzy. Jeżeli osoba poszkodowana nie czuje się na siłach do podjęcia próby uzyskania odszkodowania, warto zwrócić się o pomoc profesjonalnego pełnomocnika, co zostanie szerzej opisane w punkcie piątym.

Złóż reklamację lub negocjuj warunki ugody

Po otrzymaniu decyzji z zakładu ubezpieczeń należy ją uważnie przeczytać i dokonać analizy. Aby skutecznie odwołać się od decyzji warto pozyskać dokumenty, na podstawie których zakład ubezpieczeń zajął stanowisko - orzeczenie lekarskie określające doznany trwały uszczerbek na zdrowiu czy dokumenty przekazane przez Ubezpieczonego (w przypadku wypadku przy pracy – przez pracodawcę, w przypadku upadku na chodniku – przez zarządcę drogi itp.). Po otrzymaniu dokumentacji i dokonaniu jej analizy, w przypadku nieuzasadnionej odmowy wypłaty odszkodowania, zastosowania niezasadnego przyczynienia bądź zaniżonej wypłaty, należy podjąć polemikę z ubezpieczycielem i złożyć reklamację – wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy bądź podjąć negocjacje celem zawarcia ugody, która definitywnie zakończy sprawę. Ubezpieczyciel w terminie 30 dni musi udzielić odpowiedzi na poprawnie złożoną reklamację, w przypadku niedotrzymania terminu reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.

Pomoc profesjonalnego pełnomocnika

Najłatwiej jednak oddać sprawę do prowadzenia profesjonaliście. Jest to łatwe, bezpieczne i co ważne nie ponosi się żadnych kosztów prowadzenia sprawy. Profesjonalne firmy odszkodowawcze mają wiedzę i wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia odszkodowań. Profesjonalny zespół przeprowadzi cały proces likwidacji szkody, poczynając od kompletowania dokumentacji. Warto zwrócić się o pomoc do rzetelnej i doświadczonej kancelarii, która zawalczy o godziwe odszkodowanie za wypadek, co oszczędzi osobie poszkodowanej czasu, dodatkowego stresu i zaniżonej wypłaty odszkodowania.

Helpfind.pl - Anna Cerekwicka - redaktor

Starszy Doradca Odszkodowawczy,. Aktualnie zajmuje się obsługą szkód korporacyjnych, posiada także doświadczenie w zakresie obsługi szkód osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz szkód powstałych w wyniku wypadku w rolnictwie. Z wykształcenia magister administracji

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

Odzyskiwanie odszkodowań OC ile klienci... Helpfind - Odzyskiwanie odszkodowań OC

Odzyskiwanie odszkodowań OC ile klienci zyskują?

Osoby poszkodowane w wypadkach, których celem jest odzyskiwanie odszkodowań OC często nie wiedzą, że mogą starać się o dodatkowe pieniądze.

Utrata wartości handlowej pojazdu dla... Helpfind - Utrata wartości handlowej pojazdu.

Utrata wartości handlowej pojazdu dla poszkodowanych kierowców

Utrata wartości handlowej pojazdu to spory kłopot dla poszkodowanych kierowców. Nie od dziś wiadomo, że samochód po wypadku jest mniej...

Odszkodowanie za uraz głowy i... Helpfind - Odszkodowanie za uraz głowy i mózgu - porady dla poszkodowanych

Odszkodowanie za uraz głowy i mózgu - porady dla poszkodowanych

Jeśli osoba poszkodowana ma uraz głowy w wypadku będą się jej należeć świadczenia, które pomogą zrekompensować powstały uszczerbek. Poszkodowany musi...

Zgłoszenie szkody wzór pisma dla... Helpfind - Zgłoszenie szkody wzór pisma dla poszkodowanych- co warto wiedzieć?

Zgłoszenie szkody wzór pisma dla poszkodowanych- co warto wiedzieć?

Zgłoszenie szkody wzór to dokument, który wypełnia poszkodowany gdy chce się ubiegać o należne mu świadczenia. Powinien on wiedzieć o...