Odszkodowanie za wypadek śmiertelny komu należy się rekompensata

W jaki sposób szybko uzyskać odszkodowanie za wypadek śmiertelny

W sytuacji zdarzenia jakim jest wypadek ze skutkiem śmiertelnym naszego najbliższego członka rodziny, prócz oczywistej tragedii, rodzina ofiary bardzo często staje nie tylko przed nowymi wyzwaniami dnia codziennego. Ale również w walce o odszkodowanie. O ile nikt nie zajmujący się zawodowo odszkodowaniami nie śledzi na bieżąco przepisów z tym związanych, to przeciwnik jakim są towarzystwa ubezpieczeniowe zatrudniają rzeszę osób specjalizujących się w tym temacie. Wobec tego od razu są one o wiele lepiej przygotowane do walki.

W jaki sposób starać się o zadośćuczynienie

Procedura uzyskania odszkodowania po śmierci członka najbliższej rodziny zmarłego, jest różna dla każdego z towarzystw ubezpieczeniowych. Ustawy, jak np. Ustawa o Działalności Ubezpieczeniowej, Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz kodeks cywilny wskazują tylko ogólne ramy i podstawowe zasady. Również orzecznictwo sądów powszechnych i Sądu Najwyższego nie jest jednolite i trudno jest znaleźć tożsamy przykład odpowiadający sytuacji w której się znaleźliśmy.

Zgodnie z zasadą „kto ma pilota ten ma władzę” ubezpieczyciele bardzo często próbują zniechęcić przed uzyskaniem świadczeń wynikających z wypadku śmiertelnego. Oczekują dokumentów, które nierzadko nie istnieją, licząc na rezygnację. Pamiętajmy, że towarzystwa ubezpieczeniowe dysponują ogromnymi środkami pieniężnymi. Każda złotówka, która nie zostanie nam wypłacona przez ubezpieczyciela jest jego oczywistym zyskiem. Ubezpieczyciele są przygotowani na każdą argumentację pochodzącą od osoby, która nie jest dobrze przygotowana do tematu, przekonując do własnych racji – nie mających niczego wspólnego z przysługującymi roszczeniami i wysokością świadczeń.

O czym musi pamiętać osoba bliska?

Przede wszystkim zgłaszając swoje roszczenia związane ze śmiercią najbliższej osoby należy je dobrze i dokładnie udokumentować. Podstawowymi dokumentami są:

  • dowody potwierdzające zgon osoby poszkodowanej
  • okoliczności w których do tego doszło i oczywiście nasze pokrewieństwo
  • akt zgonu
  • dokumentację medyczną zmarłego
  • dokumenty z policji, jeżeli ta wyjaśnia okoliczności śmierci
  • dowody osobiste
  • akty urodzenia, czy też małżeństwa

Potrzebne będą dowody potwierdzające nasze prawo do uzyskania odszkodowania, czy też zadośćuczynienia. Są to między innymi oświadczenia zarówno nasze jak i świadków, którzy potwierdzą nasze słowa. Nie jest w interesie ubezpieczyciela przyjmowanie na wiarę naszych słów, dlatego warto je zabezpieczyć dodatkowym potwierdzeniem. Dowody potwierdzające poszczególne roszczenia – jak faktury VAT związane z pochówkiem, do uzyskania zwrotu kosztów pogrzeby. Umowy o pracę osoby zmarłej do uzyskania stosownego odszkodowania. Dokumentację od psychologa/ psychiatry do uzyskania zadośćuczynienia za cierpienia moralne. Zdjęcia pokazujące, że spotykaliśmy się z osobą zmarłą, spędzaliśmy z nią czas, potwierdzające nasze relacje z osobą zmarłą. I oczywiście szereg innych dokumentów potwierdzających nasze prawo do odszkodowania. W zależności od sytuacji, okoliczności zdarzenia, niezbędne dokumenty będą różnić się od siebie w znaczący sposób. Często ważne dowody dla jednego towarzystwa ubezpieczeniowego, będą zbędne dla innego.

Kancelaria odszkodowawcza gwarancją szybszej wypłaty

Szybkość uzyskania odszkodowania nierzadko nie zależy wyłącznie od naszego zaangażowania w sprawę, ale znajomości przepisów, niuansów postępowania i używania argumentacji adekwatnej do sytuacji. Niemożliwym jest opisać jeden szablon działania, gdy każdy wypadek skutkujący śmiercią jest inny i na inne elementy należy zwracać uwagę, a inne całkowicie pominąć. Niemożność porozumienia się z towarzystwem ubezpieczeniowym daje nam możliwość wystąpienia przeciwko niemu do sądu. Tylko, że towarzystwa ubezpieczeniowe zatrudniają adwokatów, którzy w sposób profesjonalny reprezentują ich interesy. Ponownie stajemy się Dawidem w walce z Goliatem. Jednak brak profesjonalizmu nie będzie przez sąd traktowany jako argument za naszymi racjami. Sądy rozstrzygają spór i wygrywa ten, kto ma lepsze argumenty.

Najlepszym rozwiązaniem jest powierzenie sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi. Od początku przygotuje on nas do walki o odszkodowanie i będzie do tej walki świetnie przygotowany merytorycznie. Pełnomocnik może pomóc w napisaniu odwołania od błędnej decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego, ale może nie mieć już możliwości naprawy naszych błędów, które popełniliśmy na skutek naszych działań, nawet tych popełnionych przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Kwestia honorarium pełnomocnika powinna być rozpatrywana jako kwestia drugorzędna. Niewątpliwie jego wynagrodzenie pokryje „nadwyżka” uzyskanego odszkodowania, w porównania do tego uzyskanego samodzielnie. Z „nadwyżki” nawet po odliczeniu wynagrodzenia pełnomocnika zostaną nam dodatkowe środki, które pozwolą choć częściowo zrekompensować stratę najbliższej osoby.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind  - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

Wypadek odszkodowanie co można uzyskać... Helpfind - Wypadek odszkodowanie

Wypadek odszkodowanie co można uzyskać z oc sprawcy

Wypadek odszkodowanie a OC sprawcy Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi OC komunikacyjne ma charakter obowiązkowy. Tym samym oznacza to, że...

Szkoda osobowa - w jaki... Helpfind - Szkoda osobowa

Szkoda osobowa - w jaki sposób nalicza się odszkodowanie za uszczerbek

Szkoda osobowa zwana inaczej uszczerbkiem na zdrowiu to częsta komplikacja u osób, które doznały wypadku. Za trwały uszczerbek na zdrowiu...

Firmy odzyskujące odszkodowania - w... Helpfind - Firmy odzyskujące odszkodowania - w jaki sposób działają?

Firmy odzyskujące odszkodowania - w jaki sposób działają?

Podejmując się analizy przedmiotowego zagadnienia, należy na samym początku odpowiedzieć sobie na kluczowe pytanie — Co rozumiemy pod pojęciem „firmy...

Wypadek śmiertelny Jakie świadczenia może... Helpfind - Wypadek śmiertelny. Jakie świadczenia może uzyskać rodzina?

Wypadek śmiertelny. Jakie świadczenia może uzyskać rodzina?

Gdy zajdzie wypadek śmiertelny, rodzina poszkodowanego może liczyć na świadczenia nie tylko od poszczególnych instytucji, ale także od zakładu ubezpieczeniowego...