Wypadek komunikacyjny o poważniejszych skutkach z udziałem policji

Wypadek komunikacyjny

- kiedy należy wezwać odpowiednie służby?

Najczęściej o zdarzeniu drogowym, w wyniku którego dochodzi do zderzenia lub potrącenia mówimy „wypadek”. Nie zawsze jednak jest to trafne określenie. Właściwa ocena sytuacji jest w tym przypadku kluczowa. Wymaga to bowiem odmiennego postępowania i niesie za sobą inne konsekwencje.

Wypadek, a kolizja

Przepisy prawa dokładnie definiują różnice między wypadkiem a kolizją. W największym skrócie: wypadek komunikacyjny jest dużo poważniejszy od kolizji. Często zdarza się jednak, że błędnie oceniamy powagę sytuacji, patrząc jedynie na uszkodzenia pojazdów. W praktyce często zdarza się, że nawet z pozoru niegroźna stłuczka może wywołać poważne obrażenia u uczestników.

Niejednokrotnie mamy do czynienia z sytuacjami, gdy obraz uszkodzeń budzi grozę. W naszym przekonaniu jest wątpliwe, by ktokolwiek z uczestników mógł ujść z życiem. Okazuje się, że uczestnicy szczęśliwie nie doznali żadnych ciężkich obrażeń i są w stanie wydostać się z pojazdu o własnych siłach.

Podsumowując, z wypadkiem mamy do czynienia w przypadku, gdy przynajmniej jeden z uczestników zdarzenia poniósł śmierć lub też doznał obrażeń ciała, które powodują naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia na okres dłuższy, niż 7 dni. W odniesieniu do pozostałych zdarzeń drogowych, w których nikt nie ucierpiał, albo doznane urazy są powierzchowne możemy mówić o kolizji. Jest ona potocznie zwana „stłuczką”.

Powyższy podział nie jest jedynie „suchą” definicją. Pozwala on adekwatną ocenę oraz karę. Zgodnie z przepisami prawa polskiego, spowodowanie kolizji jest wykroczeniem, za które jesteśmy karani mandatem. Wypadek natomiast kwalifikowany jest jako przestępstwo, za które grozi nam kara więzienia do nawet 8 lat.

Postępowanie w przypadku kolizji

Jeśli na skutek zdarzenia nikt z uczestników poważnie nie ucierpiał oraz nie doszło do rozległych uszkodzeń pojazdów, powinniśmy niezwłocznie usunąć pojazdy z drogi. W ten sposób nie powodują one zagrożenia oraz utrudnień dla innych uczestników ruchu. O ile wina sprawcy zdarzenia jest bezsprzeczna nie jest konieczne wzywanie policji oraz służb ratowniczych. W takiej sytuacji wystarczy spisać oświadczenie ze sprawcą kolizji.

Sporządzenie takiego dokumentu nie jest szczególnie skomplikowane i nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Powinno przede wszystkim potwierdzać zajście zdarzenie i jego okoliczności, a także określać dane uczestników oraz powstałe skutki. Najistotniejsze informacje, to:

  • imię, nazwisko oraz adres sprawcy
  • prawa jazdy oraz dowodu osobistego wraz z serią i numerem
  • dane pojazdu sprawcy (marka, numer rejestracyjny)
  • numer polisy OC
  • dokładne wskazanie miejsca zdarzenia wraz z opisem okoliczności, w jakich do niego doszło
  • opis powstałych szkód (uszkodzeń pojazdów, zniszczonych przedmiotów)

Jeśli mamy taką możliwość, sfotografujmy również miejsce zdarzenia oraz powstałe uszkodzenia. Warto także zadbać o to, by zanotować dane osobowe i kontaktowe świadków zdarzenia – o ile tacy są. Ich zeznania mogą pomóc w załatwieniu formalności z ubezpieczycielem i skrócić czas likwidacji szkody.

Warto mieć zawsze przy sobie gotowy formularz (np. w schowku samochodu). Pozwoli to na zaoszczędzenie nerwów oraz czasu, jeśli już do takiej sytuacji na drodze dojdzie. Na koniec nie zapomnijmy o konieczności opatrzenia sporządzonego oświadczenia własnoręcznym, czytelnym podpisem. Z takim oświadczeniem możemy udać się do ubezpieczyciela celem zgłoszenia szkody. Po tym możemy wyegzekwować należne odszkodowanie za wypadek

Postępowanie po wypadku

Jeżeli w wyniku zdarzenia doszło do śmierci lub ciężkich obrażeń ciała któregokolwiek z uczestników powinniśmy natychmiast wezwać pomoc. W pierwszej kolejności należy wezwać pogotowie ratunkowe (tel. 999) oraz – jeśli to konieczne – straż pożarną (tel. 998). Konieczne również będzie wezwanie policji (tel. 997).

W sytuacji wymagającej natychmiastowej pomoc możemy skorzystać z jednego wspólnego numeru alarmowego 112. Łączymy się wówczas z dyspozytorem, który wysyła do nas odpowiednie służby. Pod żadnym pozorem nie należy usuwać pojazdów z miejsca zdarzenia. Po dotarciu na miejsce zdarzenia zajmą się tym straż i policja. Jednocześnie zabezpieczą ważne ślady i inne dowody konieczne dla wyjaśnienia przyczyn zdarzenia i prowadzenia dalszego postępowania w sprawie.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind  - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 4.20

Czytaj także

Dalsze leczenie a odszkodowanie wypadek... Helpfind - Dalsze leczenie a odszkodowanie wypadek komunikacyjny

Dalsze leczenie a odszkodowanie wypadek komunikacyjny

Odszkodowanie wypadek komunikacyjny. Co należy wiedzieć, gdy długo się leczysz.

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny bez... Helpfind - Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny bez strat dla kierowcy

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny bez strat dla kierowcy

Jeśli chodzi o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny istnieje kilka sposób, żeby kierowca na tym nie stracił. Warto znać sposoby, które...

Wypadek komunikacyjny, odszkodowanie dla pasażerów... Helpfind - Wypadek komunikacyjny, odszkodowanie

Wypadek komunikacyjny, odszkodowanie dla pasażerów autobusu

Gdy ma miejsce wypadek komunikacyjny odszkodowanie zostanie wypłacone poszkodowanym. Osoby, które są poszkodowanymi pasażerami autobusów mogą ubiegać się o zwrot...

Zadośćuczynienie za wypadek komunikacyjny a... Helpfind - Zadośćuczynienie za wypadek

Zadośćuczynienie za wypadek komunikacyjny a doznane obrażenia

Zadośćuczynienie za wypadek jest świadczeniem, które nie zakłada rekompensaty straty finansowej mierzalnej w pieniądzu. Jej celem jest przyznanie świadczenia, które...