Wypadek na drodze a świadczenia należne pieszemu i rowerzyście

Wypadek na drodze

- odszkodowanie dla pieszych i rowerzystów

Ciepła i wiosenna pogoda sprawia, że coraz większa ilość osób pozostawia samochód w domu i chętniej wybiera się na piesze wędrówki lub decyduje się na przejażdżki rowerem. Niewątpliwie jest to opcja korzystniejsza dla naszego zdrowia, a także samopoczucia.

Znajomość zasad ruchu drogowego

Poruszanie się po drodze rowerem lub pieszo bywa niebezpieczne, o czym świadczy duża liczba wypadków na polskich drogach z udziałem pieszych i rowerzystów. Do zdarzeń tych dochodzi wcale nie tak rzadko z uwagi na nieprawidłowe zachowanie tych osób. W starciu z samochodem osoba piesza lub kierująca rowerem ma nierówne szanse, a konsekwencje wypadku może już odczuwać do końca swojego życia.

Szczególnie niebezpieczne są wszelkie urazy głowy, stąd warto pamiętać o zakładaniu kasku. Ważna jest także znajomość przepisów ruchu drogowego, zasad korzystania ze ścieżek rowerowych, a także właściwe poruszanie się po pasach i poza wyznaczonymi przejściami dla pieszych. Niebezpieczeństwo na drodze stwarzają jednak zwykle kierowcy samochodów, którzy przekraczając prędkość lub nie zachowując należytej ostrożności, mogą doprowadzić do wypadku i powstania bardzo poważnych obrażeń ciała u pieszych lub rowerzystów. Siła uderzenia przez pojazd nawet przy niewielkiej prędkości bywa tak duża, że w konsekwencji może spowodować śmierć uczestnika ruchu, pozostającego poza pojazdem.

Odszkodowanie z polisy OC

Świadomość prawa do ubiegania się należnego odszkodowania z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku jest coraz większa. Poszkodowani zdają sobie sprawę z tego, że szkoda, którą ponieśli w wyniku potrącenia przez samochód, powinna zostać naprawiona przez zakład ubezpieczeń, w którym zawarte było ubezpieczenie OC samochodu, który spowodował wypadek na drodze. Nadal jednak ubezpieczyciele opóźniają wydawanie decyzji i wypłaty należnych świadczeń, a także niezasadnie zaniżają odszkodowania. Walka z ubezpieczycielem bywa nierówna i często niezbędna okazuje się pomoc profesjonalnych kancelarii odszkodowawczych.

Niewłaściwe zachowanie pieszych lub rowerzystów stanowi czasem jedną z przyczyn tragicznych w skutkach wypadków. Może też zdarzyć się tak, że pieszy lub rowerzysta przyczyni się swoim zachowaniem do wypadku, ponieważ wbiega na pasy na czerwonym świetle, przechodzi przez ulicę w miejscu niedozwolonym albo przejeżdża rowerem po przejściu dla pieszych. Nie oznacza to jednak, że taki poszkodowany nie otrzyma odszkodowania.

Odpowiedzialność kierującego kształtuje się na zasadzie ryzyka, co oznacza, że będzie on odpowiadał za wypadek i spowodowanie obrażeń ciała lub śmierć poszkodowanego, o ile nie zaistniała wyłączna wina osoby poszkodowanej, osoby trzeciej lub siła wyższa.

Równolegle z nieprawidłowym zachowaniem osoby poszkodowanej może występować błędne zachowanie kierowcy naruszającego przepisy prawa (zbyt szybka jazda, nienależyta obserwacja nie obserwując należycie drogi. W takiej sytuacji ubezpieczyciel przyjmuje odpowiedzialność za wypadek w części, wskazując na przyczynienie poszkodowanego.

Jak postępować w razie wypadku

Warto powiadomić o wypadku policję i pogotowie, w szczególności, gdy okoliczności zdarzenia są wątpliwe i istnieje ryzyko, że na późniejszym etapie sprawy kierujący pojazdem nie będzie przyznawał się do winy. W toku dalszego prowadzenia postępowania przez policję dobrze jest skorzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika, który dopilnuje sprawy na każdym jej etapie, a także uzyska wymagane w toku likwidacji szkody przez ubezpieczyciela dokumenty, takiej jak notatka policyjna zawierająca dane sprawcy, opinia biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadku czy zeznania świadków zdarzenia.

O jakie odszkodowanie mogę występować?

Wypadek może okazać się poważny w skutkach dla pieszego lub rowerzysty i spowodować u nich trwały uszczerbek na zdrowiu. Nie każde takie zdarzenie kończy się ogólnymi obrażeniami ciała, otarciami lub potłuczeniami. Wielu poszkodowanych doznaje poważnych złamań, zwichnięć, urazów kręgosłupa i głowy, które powodują konieczność długotrwałego leczenia i rehabilitacji. Ubezpieczyciel powinien wypłacić osobie poszkodowanej zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, a także zwrócić poniesione przez nią koszty leczenia związane z kolejnymi prywatnymi wizytami lekarskimi (z uwagi na długi okres oczekiwania na wizytę u lekarza w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia), zakupem leków, środków opatrunkowych. Ponadto zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do zwrotu:

  • kosztów opieki
  • dojazdów do lekarzy
  • kosztów rehabilitacji
  • utraconego dochodu i korzyści (związanych z zatrudnieniem poszkodowanego na umowę o pracę lub z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej).

Ponadto, jeśli w wyniku wypadku osoba poszkodowana zmarła, najbliższym członkom rodziny należy się zadośćuczynienie za krzywdę, powstałą u uprawnionych w wyniku jej śmierci, stosowne odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej, zwrot kosztów pogrzebu, a także w uzasadnionych przypadkach renta alimentacyjna.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind  - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

Wypadek w drodze do pracy... Helpfind - Wypadek w drodze do pracy

Wypadek w drodze do pracy co Ci przysługuje?

Za wypadek w drodze do pracy przysługuje szereg świadczeń. Dowiedz się jakie kryteria trzeba spełnić aby zostały przyznane.

Wypadek w drodze z pracy... Helpfind - Wypadek w drodze z pracy

Wypadek w drodze z pracy - co musi wiedzieć poszkodowany

Wypadek w drodze z pracy - jest jednym z wielu, z którym spotykamy się na co dzień. Słyszymy lub czytamy...

Wypadek na drodze co musi... Helpfind - Wypadek na drodze co musi wiedzieć kierowca

Wypadek na drodze co musi wiedzieć poszkodowany kierowca

Wypadek na drodze może być dla kierowcy bardzo stresującym zdarzeniem. Wystarczy jednak wiedzieć, jak zachować się po wypadku lub kolizji...

Wypadek w drodze do pracy... Helpfind - Wypadek w drodze do pracy odszkodowanie bez zbędnych formalności

Wypadek w drodze do pracy odszkodowanie bez zbędnych formalności

Tymczasem, gdy nastąpi wypadek w drodze do pracy odszkodowanie należy się każdemu poszkodowanemu. W niniejszym artykule przedstawiam, co należy zrobić.