Gdy wydarzył się wypadek odszkodowanie z oc przysługuje osobie pokrzywdzonej

Wypadek odszkodowanie z oc

kiedy można się starać?

O odszkodowanie z polisy OC sprawcy zdarzenia możemy się starać, jeśli jesteśmy osobą poszkodowaną. Mamy trzy lata, aby zgłosić szkodę od momentu wypadku, oraz żeby zgłosić swoje roszczenia do sprawcy lub jego ubezpieczyciela.

Szkoda na osobie

Jeśli w wyniku zdarzenia poszkodowany odniesie obrażenia ciała, przysługuje mu m.in. roszczenie o zadośćuczynienie za obrażenia ciała i rozstrój zdrowia. Niestety nie za każdą doznaną krzywdę ubezpieczyciele są gotowi zapłacić. Zwykle skupiają się na przypadkach, gdzie skutkiem zdarzenia był trwały lub długotrwały rozstrój zdrowia. Szkodę można zgłosić do trzech lat od momentu, gdy wystąpiła szkoda- zwykle jest to moment wypadku. Prawo jednak przewiduje wyjątki.

Jeśli doznane obrażenia ciała lub rozstrój zdrowia są poważniejsze, to na zgłoszenie szkody i dochodzenie swoich roszczeń przewidywany jest okres dwudziestu lat. Związane jest to z faktem, że kodeks prawa karnego traktuje poważne naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia jako przestępstwo.

Gdy straciliśmy bliskiego członka rodziny...

W nieco innej sytuacji są bliscy osoby, która w wyniku wypadku zmarła. Nie możemy powiedzieć, że bliscy zmarłego są bezpośrednio poszkodowani. Ponieważ poszkodowany w wyniku zdarzenia zmarł. Najbliżsi członkowie rodziny zmarłego traktowani są przez prawo cywilne jako krąg osób uprawnionych.

Ustawodawca, wprowadzając art. 446 par. 4. k.c., miał świadomość, że rodzina, tracąc najbliższego członka rodziny, traci nie tylko ojca, dziecko, żonę, męża, rodziców, z którymi zwykle łączy bliskich niezwykle silna więź emocjonalna. Tracą oni często jedynego żywiciela rodziny. Na zgłoszenie zadośćuczynienia za śmierć członkowie najbliższej rodziny mają podobnie jak w przypadku poważnych szkód na osobie poszkodowanego, dwadzieścia lat od chwili wystąpienia zdarzenia.

Szkody na pojeździe i inne szkody na mieniu

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, kim jest osoba poszkodowana w szkodzie na mieniu. Nie każdy użytkownik rzeczy jest jej posiadaczem, a to właśnie właścicielowi przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania za zniszczone mienie. Często przy szkodach na pojeździe współwłasność dzielimy między małżonków lub rodziców i dzieci. Każdy współwłaściciel jest traktowany jako poszkodowany i otrzymuje odszkodowanie w wysokości odpowiadającej udziałowi posiadanej rzeczy. Własność może być dzielona również z kredytodawcą lub leasingodawcą, a wtedy do grona poszkodowanych dołącza bank lub inna instytucja finansowa.

W przypadku szkód na pojeździe lub mieniu na zgłoszenie szkody mamy zawsze trzy lata od dnia powzięcia informacji o powstaniu szkody. W tego typu szkodach prawo nie przewiduje wyjątków od reguły.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind  - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 4.86

Czytaj także

OFE dziedziczenie środków po śmierci... Helpfind - ofe dziedziczenie środków po śmierci

OFE dziedziczenie środków po śmierci kiedy można się starać

Dla niektórych członków rodziny ofe dziedziczenie środków po śmierci będzie uzyskaniem dodatkowych pieniędzy. Wciąż mało osób wie, jak się je...

Odszkodowanie za chorobę zawodową Kiedy... Helpfind - Odszkodowanie za chorobę zawodową

Odszkodowanie za chorobę zawodową Kiedy można się starać?

Odszkodowanie za chorobę zawodową należy się każdemu, kto pracował w szkodliwych warunkach i odbiło się to na jego zdrowiu. Co...

Wypadek w domu odszkodowanie kiedy... Helpfind - Wypadek w domu odszkodowanie

Wypadek w domu odszkodowanie kiedy można się o nie starać?

Wypadki zdarzają się nam nawet w domu, czyli miejscu, które uważamy za najbezpieczniejsze. Co w takim razie w sytuacji, gdy...

Odszkodowanie za złamaną nogę -... Helpfind - Odszkodowanie za złamaną nogę - kiedy można się o nie starać?

Odszkodowanie za złamaną nogę - kiedy można się starać?

Odszkodowanie za złamaną nogę należy się nie tylko ofiarom wypadków komunikacyjnych, ale również zwykłych przypadków dnia codziennego. Do złamania nogi...