wypadek przy pracy odszkodowanie od pracodawcy terminy

Wypadek przy pracy odszkodowanie od pracodawcy a przedawnienie

►Wypadki w pracy zdarzają się coraz częściej. Rośnie także świadomość pracowników, którzy starają się o odszkodowania. Zdarza się więc, że poszkodowani chcą otrzymać odszkodowanie za wypadek, który zdarzył się nawet lata temu. Czy mają do tego prawo? Czy tutaj także można mówić o przedawnieniu?

Pracownik, który w wyniku wypadku doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może zwrócić się do pracodawcy o wypłatę odszkodowania bądź innych świadczeń. Dotyczy to także krzywdy i innych strat niematerialnych, za które należy się zadośćuczynienie. Należy jednak pamiętać, że pracownik musi zgłosić w określonych ustawowo terminach.

Ile czasu ma poszkodowany pracownik na dochodzenie odszkodowania?

Poszkodowani często nie wiedzą, jak postępować, gdy wystąpi wypadek przy pracy odszkodowanie od pracodawcy jest jednak możliwe. Poszkodowany może żądać naprawienia szkody od swojego pracodawcy w zasadniczym terminie trzech lat. Jest od dnia w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i sprawcy. Istotne jest, że obie te przesłanki muszą zostać spełnione łącznie.

Ustawodawca przewiduje również dłuższy, dwudziestoletni termin przedawnienia roszczeń. Dzieje się to w sytuacji, kiedy w związku ze zdarzeniem było prowadzone postępowanie karne zakończone skazaniem pracodawcy lub innej odpowiedzialnej osoby. Potwierdzenia powyższego należy szukać w art. 442 Kodeksu Cywilnego.

Jakie czynności powinien podjąć pracownik, aby uzyskać odszkodowanie?

Jeżeli poszkodowany pracownik nie chce, aby jego sprawa uległa przedawnieniu, powinien wystąpić z pozwem sądowym . Pozwanie pracodawcy pozwoli na przerwanie okresu przedawnienia. Bez znaczenia dla przedawnienia sprawy jest czas trwania sprawy sądowej. Skuteczne wniesienie powództwa zabezpiecza roszczenia poszkodowanego przed przedawnieniem roszczeń.

Należy pamiętać, że jeżeli sprawa uległa przedawnieniu, pracownik może dochodzić roszczeń od pracodawcy. Musi liczyć się z ryzykiem, że pracodawca podniesie zarzut przedawnienia.

Odszkodowanie, czy tylko od pracodawcy?

Pracodawcy często wykupują dodatkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością. W takich polisach pojawia się także klauzula na szkody pracownicze. Taki stan rzeczy pozwoli pracownikowi na skierowanie roszczeń odszkodowawczych bezpośrednio do ubezpieczyciela. Przerwanie biegu przedawnienia roszczeń względem towarzystwa ubezpieczeń następuje przez zgłoszenie szkody do zakładu ubezpieczeń pracodawcy. Bieg terminu przedawnienia biegnie na nowo w sytuacji, kiedy postępowanie sądowe zakończy się lub ubezpieczyciel wyda decyzję w postępowaniu likwidacyjnym.

Jak możesz zauważyć, roszczenia z tytuły wypadku przy pracy przedawniają się, tak samo jak inne roszczenia odszkodowawcze. Warto zatem pilnować terminów i jak najszybciej dokonać zgłoszenia wypadku przy pracy. Dzięki temu też wypłata nastąpi znacznie szybciej, a jego dochodzenie będzie znacznie łatwiejsze.

Mimo to poszkodowani obawiają się, że procedura będzie skomplikowana. Niestety, kłopoty z odzyskaniem odszkodowania zdarzają się stosunkowo często. Roszczenia są odrzucane lub wypłacane odszkodowanie jest za niskie. W niektórych przypadkach stan zdrowia nie pozwala także na szybkie zgłoszenie się po odszkodowanie. W takich przypadkach poleca się skorzystanie z usług profesjonalnego pomocnika. Pomoże on zebrać dokumentację, dotrzyma wszystkich terminów, a finalnie uzyska właściwe odszkodowanie.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind  - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

Wypadek przy pracy to zdarzenie... Helpfind - Wypadek przy pracy to zdarzenie nagłe, zobacz co Ci się należy

Wypadek przy pracy to zdarzenie nagłe, zobacz co Ci się należy

Wypadek przy pracy powoduje, że osobie poszkodowanej przysługuje szereg świadczeń. Może ona liczyć między innymi na jednorazowe odszkodowanie z ZUSu,...

Wypadek przy pracy postępowanie pracodawcy... Helpfind - Wypadek przy pracy postępowanie pracodawcy bezpośrednio po nim

Wypadek przy pracy postępowanie pracodawcy bezpośrednio po nim

Wypadek przy pracy postępowanie przy nim oznacza dla pracodawcy dużą ilość formalności i ustalenie okoliczności, które mogły mieć wpływ na...

Zbiorowy wypadek przy pracy kiedy... Helpfind - Zbiorowy wypadek przy pracy kiedy należą się pieniądze?

Zbiorowy wypadek przy pracy kiedy należą się pieniądze?

Zbiorowy wypadek przy pracy może mieć miejsce praktycznie w każdym przedsiębiorstwie. Pomimo przeprowadzania szeregu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny...

Wypadek w pracy odszkodowanie od... Helpfind - Wypadek w pracy odszkodowanie od pracodawcy jak sprawdzić

Wypadek w pracy odszkodowanie od pracodawcy czy nie dostałeś za mało?

Gdy wypłacone środki nie stanowią właściwej rekompensaty za wypadek w pracy odszkodowanie od pracodawcy jest możliwe. Zakłady pracy coraz częściej...