Wypadek przy pracy jest szansą na wypłatę dużego odszkodowania pokrzywdzonemu

Wypadek przy pracy to zdarzenie nagłe, zobacz co Ci się należy

Co roku aż 87 tysięcy Polaków ulega wypadkom przy pracy. Takie zdarzenie może przytrafić się każdemu z nas. Warto wiedzieć jakie świadczenia z tytułu będą nam się należeć. Oto krótki poradnik w trzech krokach.

Po pierwsze ZUS

Będąc zatrudnionym pracodawca odprowadza za Ciebie składkę z tytułu ubezpieczenia wypadkowego. Składka ta zapewnia pracownikowi wypłatę świadczenia, w momencie gdy ulegnie wypadkowi przy pracy w postaci jednorazowego odszkodowania. Aby uzyskać jednorazowe odszkodowania poszkodowany (czyli Ty) musi doznać stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Wysokość takiego świadczenia przysługuje w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy uznany procent uszczerbku. Co roku kwota ta ulega zmianie i jest zamieszczana na stronie internetowej ZUS-u.

Procent uszczerbku na zdrowiu określi lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub komisja lekarska na podstawie dostarczonej przez Ciebie dokumentacji medycznej. Ocena takiego uszczerbku nastąpi w chwili, gdy zakończysz leczenie i rehabilitację. Zanim ZUS przyzna jednorazowe odszkodowanie możesz otrzymać szereg innych świadczeń takich jak:

  • zasiłek chorobowy
  • świadczenie rehabilitacyjne
  • zasiłek wyrównawczy
  • rentę z tytułu niezdolności do pracy
  • rentę szkoleniową
  • rentę rodzinną
  • dodatek pielęgnacyjny
  • pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą

Szczegółowych informacji na temat ubiegania się o powyższe świadczenia udzieli pracownik najbliższego oddziału ZUS. Należy pamiętać, że nie będziesz mógł starać się o wypłatę zasiłków czy też rent jeśli wyłączną przyczyną wypadku było naruszenie przez Ciebie przepisów o ochronie życia w sposób umyślny bądź przez rażące niedbalstwo. Wypłaty z ZUS nie otrzyma też ten pracownik, który w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do zdarzenia.

Po drugie OC pracodawcy

Drugim źródłem z jakiego poszkodowany pracownik może dochodzić zadośćuczynienia i odszkodowania jest polisa OC pracodawcy. Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, że posiadanie przez pracodawcę takiej polisy otwiera drogę do dochodzenia naprawdę sporych roszczeń odszkodowawczych. Pracodawca ponosi odpowiedzialność cywilną za wypadki, które powstały na skutek zaniedbań, nieprawidłowości oraz nieprzestrzegania przepisów BHP ze strony zakładu pracy a także innych pracowników. Pracodawca często nie wie, że pomimo posiadanej polisy może ubiegać się o wypłatę odszkodowania dla pracownika w związku z wypadkiem. Wypłacone pieniądze na odszkodowanie będą pochodziły z towarzystwa ubezpieczeniowego a nie bezpośrednio od pracodawcy. Jeśli to poszkodowany uległ wypadkowi przy pracy, w wyniku którego zmarł to właśnie z tej polisy ubezpieczyciel wypłaci jego osobom najbliższym zadośćuczynienie.

Przy ustalaniu zasadności dochodzenia odszkodowania od pracodawcy ważne jest aby okoliczności wypadku wskazywały na zaniedbania po stronie pracodawcy a nie na wyłączną winę poszkodowanego. W tym celu warto zwrócić się o pomoc do firmy odszkodowawczej lub prawnika zajmującego się dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych, który zapozna się z okolicznościami wypadku, dokumentacją i oceni czy należy Ci się odszkodowanie z tego właśnie tytułu. Osoba ta wskaże też odpowiednią podstawę prawną a także określi wysokość roszczenia.

Po trzecie NNW

Trzecim źródłem, z którego możesz uzyskać świadczenie jest polisa NNW tzw. „życiówka”. Taką polisę w ramach ubezpieczenia grupowego często proponuje pracodawca. Przystąpienie do takiego ubezpieczenia niewiele kosztuje a może przynieść nam od kilkuset do kilku tysięcy złotych dodatkowego świadczenia. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje nie tylko wypłatę zadośćuczynienia czy pokrycie kosztów leczenia ale także wynagrodzi pobyt w szpitalu czy przebytą operację. Na zakończenie warto pamiętać, że na dochodzenie roszczeń odszkodowawczych masz 3 lata od dnia wypadku i aż 20 w sytuacji gdy w Twojej sprawie wskazano winnego wypadku i został on skazany prawomocnym wyrokiem. Niezależnie jednak od okoliczności dobrze jest nie być „mądrym Polakiem po szkodzie” i jak najwcześniej zadbać o swoje interesy.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind  - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

Jakie jednorazowe odszkodowanie z tytułu... Helpfind - Jakie jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy się należy

Jakie jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy się należy

Przy wypadku przy pracy osoby, które doznały stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu mogą ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie z...

Zbiorowy wypadek przy pracy kiedy... Helpfind - Zbiorowy wypadek przy pracy kiedy należą się pieniądze?

Zbiorowy wypadek przy pracy kiedy należą się pieniądze?

Zbiorowy wypadek przy pracy może mieć miejsce praktycznie w każdym przedsiębiorstwie. Pomimo przeprowadzania szeregu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny...

Wypadek w pracy odszkodowanie z... Helpfind - Wypadek w pracy odszkodowanie z pzu

Wypadek w pracy odszkodowanie z pzu zobacz ile Ci się należy

To nie jedyne straty, gdy ma miejsce wypadek w pracy odszkodowanie z PZU otrzymujesz za straty materialne. By dochodzić roszczeń...

Wypadek przy pracy a umowa... Helpfind - Wypadek przy pracy a umowa zlecenie, co należy się pracownikowi?

Wypadek przy pracy a umowa zlecenie. Co należy się pracownikowi?

Umowa zlecenia jest jednym z rodzajów umowy cywilnoprawnej, czyli uregulowana jest w głównej mierze przez zapisy kodeksu cywilnego. Wypadek przy...