Wypadek samochodowy w drodze do pracy co musi wiedzieć poszkodowany

Wypadek samochodowy w drodze do pracy

a uzyskanie odszkodowania

Codzienne poranne podróże do pracy powodują, że wypadek w drodze do pracy jest stosunkowo częstym zdarzeniem, na jakie jesteśmy narażeni podczas podróży środkami transportu. Codzienny pośpiech uczestników ruchu drogowego, presja czasu- wszystko to może powodować zmniejszenie koncentracji, rozdrażnienie, co z kolei zwiększa prawdopodobieństwo zaistnienia wypadku drogowego.

Wypadek w drodze do pracy- co musi wiedzieć poszkodowany?

Na wstępie musimy wyjaśnić jakie przesłanki muszą być spełnione, żeby wypadek uznany został za wypadek w drodze do pracy. Zgodnie z art. 57 b ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Za wypadek w drodze z pracy uznaje się również przypadki, gdy droga ta została przerwana, ale przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także, jeżeli ze względów komunikacyjnych droga nie była najkrótsza, ale najdogodniejsza dla uczestnika.

Jako przykład możemy wskazać odwiezienie dzieci do przedszkola, szkoły lub poranny zakup pieczywa. Osobom poszkodowanym w wypadku w drodze do pracy przysługuje oczywiście należne odszkodowanie za doznany ból i cierpienie. Trzeba pamiętać by, w takiej sytuacji mieć potwierdzenie, iż byliśmy uczestnikiem wypadku drogowego. Można to zrobić, spisując oświadczenie wskazujące na okoliczności wypadku i jego sprawcę. Jeżeli sytuacja drogowa nie jest jasna i żaden z uczestników nie przyznaje się do spowodowania wypadku lub gdy są ranni, lub ofiary śmiertelne, wówczas należy wezwać policję na miejsce zdarzenia, która rozpocznie postępowanie mające na celu wskazanie sprawcy wypadku.

Potrzebne dokumenty, które warto mieć

Warunkiem uzyskania odszkodowania za wypadek samochodowy w drodze do pracy i doznane urazy ciała jest również posiadanie dokumentów medycznych wskazujących na zakres i rozmiar obrażeń ciała. Istotna w takiej sytuacji jest dokumentacja medyczna z SOR-u, która będzie potwierdzeniem zarówno zakresu obrażeń, jak i uczestnictwa w wypadku. Niezwykle pomocna będzie oczywiście dalsza dokumentacja medyczna z wszelkich poradni specjalistycznych z dalszego leczenia powypadkowego i wskazująca na dalsze następstwa wypadku. Zgłaszając szkodę na osobie do właściwego zakładu ubezpieczeń, posiadanie powyższych dokumentów i oświadczeń znacznie przyspieszy dochodzenie należnego odszkodowania i zaoszczędzi niepotrzebnych nerwów.

Należy zaznaczyć fakt, iż ofiarom wypadków w drodze do pracy przysługuje płatne 100% wynagrodzenie i zasiłek chorobowy. Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby, nie dłużej jednak niż przez 182 dni. Po jego wykorzystaniu pracownik ma prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, które wynosiło będzie 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy, 75% tej podstawy za pozostały okres, czyli nie dłużej niż 9 miesięcy. Oczywiście nie można wykluczyć sytuacji, iż na skutek nieobecności w pracy ze względu na leczenie powypadkowe pracownika ominą nagrody okresowe, premie czy bonusy. Wówczas podlegają one zwrotowi przez towarzystwo ubezpieczeniowe pojazdu sprawcy wypadku. Warto postarać się o jak najwcześniejsze odszkodowanie dla osób poszkodowanych.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind  - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 4.67

Czytaj także

Wypadek w drodze do pracy... Helpfind - Wypadek w drodze do pracy

Wypadek w drodze do pracy co Ci przysługuje?

Za wypadek w drodze do pracy przysługuje szereg świadczeń. Dowiedz się jakie kryteria trzeba spełnić aby zostały przyznane.

Wypadek w drodze z pracy... Helpfind - Wypadek w drodze z pracy

Wypadek w drodze z pracy - co musi wiedzieć poszkodowany

Wypadek w drodze z pracy - jest jednym z wielu, z którym spotykamy się na co dzień. Słyszymy lub czytamy...

Wypadek w drodze do pracy... Helpfind - Wypadek w drodze do pracy odszkodowanie bez zbędnych formalności

Wypadek w drodze do pracy odszkodowanie bez zbędnych formalności

Tymczasem, gdy nastąpi wypadek w drodze do pracy odszkodowanie należy się każdemu poszkodowanemu. W niniejszym artykule przedstawiam, co należy zrobić.

Wypadek w drodze do pracy... Helpfind - Wypadek w drodze do pracy kto płaci

Wypadek w drodze do pracy kto płaci ZUS czy pracodawca?

Często gdy ma miejsce wypadek w drodze do pracy kto płaci za odszkodowanie jest powodem sporu pomiędzy poszkodowanym, a ubezpieczycielem,...