Zobacz, co Ci przysługuje za wypadek w drodze do pracy

Wypadek w drodze do pracy

co Ci przysługuje?

Z każdym rokiem zmiany w przepisach i postęp technologiczny, zmniejszają ryzyko wypadków przy pracy. Dopóki jednak ingerencja człowieka jest niezbędna, nie da się wyeliminować ryzyka w 100%. Wypadek w pracy to z pewnością nieprzyjemna sytuacja dla poszkodowanych i ich pracodawców. Nie zapominaj, że będąc poszkodowanym w wypadku w pracy, masz prawo do stosownych świadczeń.

Droga do pracy- kiedy się zaczyna, a kiedy kończy?

Sama definicja wypadku, który miał miejsce w drodze do pracy, jest bardzo precyzyjnie sformułowana właśnie w Ustawie z roku 1998. Droga do pracy rozpoczyna się z chwilą opuszczenia miejsca zamieszkania pracownika, a kończy na terenie zakładu pracy, jednak przepisy bardzo precyzyjnie odnoszą się do konkretnych przypadków. Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym, Twoja droga do pracy rozpoczyna się i kończy po przekroczeniu progu budynku (nie granicy działki).

Sprawa wygląda podobnie, gdy mieszkasz w bloku, zatem wypadek na klatce schodowej będzie zaliczony do wypadku w drodze lub z pracy. Analogicznie w drodze powrotnej można przełożyć to na przekroczenie bramy zakładu pracy. Wypadek przy pracy jest specyficznym wypadkiem, a przepisy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są bardzo precyzyjne i nie pozwalają na dowolną interpretację.

Osobie poszkodowanej, która ucierpiała na skutek wypadku w drodze do lub z pracy będzie przysługiwać stosowna rekompensata. Za okres niezdolności do pracy poszkodowany ma prawo do pełnego wynagrodzenia przez łączny okres 215 dni. W tym czasie, przez 33 dni pracodawca wypłaca całe wynagrodzenie.

W 34. dniu będzie on miał prawo do zasiłku chorobowego, który ZUS zacznie wypłacać przez kolejne 182 dni. Gdy minie ten okres i gdy poszkodowany wciąż jest niezdolny do podjęcia pracy, otrzyma z ZUS tzw. świadczenie rehabilitacyjne, o ile lekarz orzecznik z ZUS uzna, że niezdolność do pracy wciąż trwa.

To świadczenie poszkodowany może pobierać przez rok, przez pierwsze 3 miesiące wynosi ono 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. W okresie pozostałych 9 miesięcy jest to 75%. Ostatnim etapem po pobraniu przez rok tego świadczenia jest złożenie wniosku o staranie się ubezpieczenia rentowego. Ostateczną decyzję ma tutaj lekarz orzecznik z ZUS.

Pracownicy często mają wykupione tzw. grupowe ubezpieczenie pracownicze, które ma za zadanie zabezpieczyć przed wypadkami, które są nietypowe. Ponieważ zdarzają się sytuacje, w których Ogólne Warunki Ubezpieczenia przewidują odszkodowanie również za szkodę wynikającą z wypadku, do którego doszło w drodze do pracy lub z pracy.

O szczegóły należy dopytywać pracodawcę. Jeśli do wypadku samochodowego doszło na skutek śliskiej nawierzchni, to odszkodowania można dochodzić zarówno od sprawcy wypadku czy zarządcy drogi. Nie traci się wtedy uprawnień do pobierania innych świadczeń jak zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne czy renta.

Wypadek w drodze do pracy co musisz wiedzieć

źródło: materiały własne redakcji

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy, nie musi zawsze wiązać się z miejscem zamieszkania pracownika. Można do tego zaliczyć wypadek, który wydarzył się podczas podróży z miejsca do miejsca:

 • innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia chorobowego i/lub rentowego
 • zwykłego wykonywania funkcji, lub zadań zawodowych albo społecznych
 • zwykłego spożywania posiłków
 • odbywania nauki, lub studiów

Definicja pojęcia “droga” nie zawsze odnosi się wyłącznie do dróg publicznych czy traktów, które znajdują się na zewnątrz pomieszczenia. Drogą może być również ścieżka, która prowadzi przez teren prywatny, także przez posesję, która należy do osoby poszkodowanej. W przypadku budynku wielorodzinnego “drogą” będzie ogólnie dostępna klatka schodowa już na zewnątrz mieszkania.

Jednak w orzecznictwie sądowym występują różne poglądy co do pojęcia “drogi do pracy i z pracy”. Jednym z nich jest stanowisko, według którego drogą tą jest tylko odcinek, który zaczyna się lub kończy w miejscu zamieszkania, a jej punktem docelowym jest wyłącznie miejsce zatrudnienia. Jako droga nie jest traktowany odcinek pomiędzy miejscem pracy a miejscem załatwiania sprawy prywatnej, gdy nastąpi powrót do pracy, po załatwieniu tej sprawy. Droga ta jest traktowana jako przerwa w świadczeniu pracy.

Gdy osoba poszkodowana ulegnie wypadkowi w czasie podróży służbowej przy pokonywaniu drogi między miejscem wykonywania swojej pracy a miejscem zakwaterowania, to wypadek ten jest kwalifikowany jako wypadek przy pracy. O świadczenia może ubiegać się każdy poszkodowany pracownik.

Jak rozumieć drogę najkrótszą i nieprzerwaną?

Zgodnie z definicją, droga do pracy lub z pracy powinna być możliwie jak najkrótsza. Tym samym pracownik może wybrać drogę najdogodniejszą, z uwagi na połączenia komunikacyjne (np. liczbę przesiadek). Droga ta może być dłuższa, ale jednocześnie szybsza i bardziej komfortowa dla pracownika.

Pojęcie drogi nieprzerwanej nie jest już tak silnie doprecyzowane. Co prawda przepisy zobowiązują pracownika, aby drogę do lub z pracy wykonał nieprzerwanie, ale w tym miejscu dopuszcza się jeden wyjątek. Jeśli pracownik zdecydował się na przerwę, to musi być ona życiowo uzasadniona.

Interpretacja takiej przerwy leży po stronie pracodawcy lub sądu i dotyczy konkretnego przypadku. Powszechnie sąd uznaje taką przerwę za zasadną, jeśli jej celem było zrobienie zakupów czy wykupienie niezbędnych leków. Na pewno nie będzie przychylny, jeśli pracownik wykorzystał przerwę do celów towarzyskich typu spotkanie w barze czy kawiarni.

Procedura zgłoszenia wypadku

Poszkodowany w wypadku w drodze do lub z pracy jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie swojego pracodawcę, lub w wyjątkowych sytuacjach najszybciej, kiedy będzie to możliwe, dotyczy to m.in.:

 • pobytu pracownika w szpitalu
 • problemów z nawiązaniem kontaktu z pracodawcą
 • dużej odległości od siedziby pracodawcy

Pracodawca w kolejnym kroku zbiera niezbędne oświadczenia od poszkodowanego, rodziny lub świadków zdarzenia. Może także zgromadzić potrzebne informacje od podmiotów badających okoliczności wypadku oraz służb medycznych. Mając wszystkie potrzebne materiały, pracodawca na ich podstawie sporządza kartę wypadku w drodze do lub z pracy. Musi to wykonać w ciągu 14 dni od chwili zawiadomienia o wypadku. Karta wypadku w drodze do lub z pracy stanowi podstawę do wypłaty pracownikowi pełnego wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy.

Świadczenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy

Pamiętaj, że za wypadek w drodze do pracy lub z pracy nie otrzymasz odszkodowania z ZUS. Przysługuje on poszkodowanym, którzy doznali stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Może wydawać się, że pomiędzy tymi zdarzeniami nie ma wielkiej różnicy, ale w przypadku odszkodowania są to dwie różne sprawy. Nie przysługuje Ci również odszkodowanie z OC pracodawcy.

Bardzo ważne jest zgromadzenie niezbędnej dokumentacji, która potwierdzi okoliczności tego zdarzenia. Na co przede wszystkim poszkodowany musi zwrócić uwagę? Oto przykładowa lista dokumentów:

 • karta wypadku- to dokument sporządzany przez pracodawcę po zgłoszeniu tego zdarzenia
 • zdjęcia z miejsca wypadku- jeśli miało to związek z nierówną lub oblodzoną nawierzchnią
 • notatka policyjna
 • dane świadków (o ile tacy byli)
 • dokumentacja medyczna z leczenia po wypadku
 • rachunki i dokumenty potwierdzające koszty związane z wypadkiem

O ile nie ma problemów z ustaleniem od kogo wystąpić o należne odszkodowanie, gdy ma miejsce wypadek komunikacyjny w drodze do pracy, to nie jest to już tak oczywiste, gdy przyczyną zdarzenia jest np. nierówna bądź śliska nawierzchnia. Wtedy konieczne będzie ustalenie, kto jest zarządcą drogi.

Warto dowiedzieć się, czy ktoś inny nie był wówczas odpowiedzialny za ten teren. Żeby uzyskać odszkodowanie, poszkodowany będzie musiał wykazać faktyczną odpowiedzialność po stronie zobowiązanego. Muszą zostać wtedy spełnione poniższe warunki:

 • powstanie szkody
 • związek przyczynowo- skutkowy pomiędzy powstałą szkodą a przewinieniem drugiej strony
 • wina osoby lub innego podmiotu

Sam proces likwidacji szkody po wypadku w drodze do pracy może być dość skomplikowany. Zwłaszcza jeśli osoba poszkodowana nie może sama go nadzorować z uwagi na swój stan zdrowia. Często zdarzają się też problemy z ustaleniem osoby odpowiedzialnej za zdarzenie. Wtedy warto skorzystać z pomocy kancelarii odszkodowawczej, która specjalizuje się w takich przypadkach i pomoże uzyskać odszkodowanie w odpowiedniej wysokości.

Helpfind.pl - Patrycja Gmurowska - redaktor

Absolwentka pedagogiki społecznej i komunikacji, której pasją zawsze było pisanie. Stąd wzięło się zamiłowanie do dziennikarstwa internetowego, które jest sposobem na życie. Prywatnie miłośniczka dobrej literatury, zagranicznych seriali i górskich wędrówek.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 4.10

Czytaj także

Wypadek w drodze z pracy... Helpfind - Wypadek w drodze z pracy

Wypadek w drodze z pracy - co musi wiedzieć poszkodowany

Wypadek w drodze z pracy - jest jednym z wielu, z którym spotykamy się na co dzień. Słyszymy lub czytamy...

Wypadek samochodowy w drodze do... Helpfind - Wypadek samochodowy w drodze do pracy

Wypadek samochodowy w drodze do pracy a uzyskanie odszkodowania

Wypadek samochodowy w drodze do pracy jest częstym zdarzeniem, na jakie jesteśmy narażeni podczas podróży środkami transportu. Codzienny pośpiech uczestników...

Wypadek w drodze do pracy... Helpfind - Wypadek w drodze do pracy odszkodowanie bez zbędnych formalności

Wypadek w drodze do pracy odszkodowanie bez zbędnych formalności

Tymczasem, gdy nastąpi wypadek w drodze do pracy odszkodowanie należy się każdemu poszkodowanemu. W niniejszym artykule przedstawiam, co należy zrobić.

Wypadek w drodze do pracy... Helpfind - Wypadek w drodze do pracy kto płaci

Wypadek w drodze do pracy kto płaci ZUS czy pracodawca?

Często gdy ma miejsce wypadek w drodze do pracy kto płaci za odszkodowanie jest powodem sporu pomiędzy poszkodowanym, a ubezpieczycielem,...