Zobacz, co Ci przysługuje za wypadek w drodze do pracy

Wypadek w drodze do pracy

co Ci przysługuje?

Z każdym rokiem zmiany w przepisach i postęp technologiczny, zmniejszają ryzyko wypadków przy pracy. Dopóki jednak ingerencja człowieka jest niezbędna, nie da się wyeliminować ryzyka w 100%. Wypadek w pracy to z pewnością nieprzyjemna sytuacja dla poszkodowanych i ich pracodawców. Nie zapominaj, że będąc poszkodowanym w wypadku w pracy, masz prawo do stosownych świadczeń.

Droga do pracy- kiedy się zaczyna, a kiedy kończy?

Ogólnie rzecz ujmując, droga do pracy rozpoczyna się z chwilą opuszczenia miejsca zamieszkania pracownika, a kończy na terenie zakładu pracy, jednak przepisy bardzo precyzyjnie odnoszą się do konkretnych przypadków. Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym, Twoja droga do pracy rozpoczyna się i kończy po przekroczeniu progu budynku (nie granicy działki). Sprawa wygląda podobnie, gdy mieszkasz w bloku, zatem wypadek na klatce schodowej będzie zaliczony do wypadku w drodze lub z pracy. Analogicznie w drodze powrotnej można przełożyć to na przekroczenie bramy zakładu pracy. Wypadek przy pracy jest specyficznym wypadkiem, a przepisy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są bardzo precyzyjne i nie pozwalają na dowolną interpretację.

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy, nie musi zawsze wiązać się z miejscem zamieszkania pracownika. Można do tego zaliczyć wypadek, który wydarzył się podczas podróży z miejsca do miejsca:

  • innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia chorobowego i/lub rentowego
  • zwykłego wykonywania funkcji, lub zadań zawodowych albo społecznych
  • zwykłego spożywania posiłków
  • odbywania nauki, lub studiów

Jak rozumieć drogę najkrótszą i nieprzerwaną?

Zgodnie z definicją, droga do pracy lub z pracy powinna być możliwie jak najkrótsza. Tym samym pracownik może wybrać drogę najdogodniejszą, z uwagi na połączenia komunikacyjne (np. liczbę przesiadek). Droga ta może być dłuższa, ale jednocześnie szybsza i bardziej komfortowa dla pracownika.

Pojęcie drogi nieprzerwanej nie jest już tak silnie doprecyzowane. Co prawda przepisy zobowiązują pracownika, aby drogę do lub z pracy wykonał nieprzerwanie, ale w tym miejscu dopuszcza się jeden wyjątek. Jeśli pracownik zdecydował się na przerwę, to musi być ona życiowo uzasadniona. Interpretacja takiej przerwy leży po stronie pracodawcy lub sądu i dotyczy konkretnego przypadku. Powszechnie sąd uznaje taką przerwę za zasadną, jeśli jej celem było zrobienie zakupów czy wykupienie niezbędnych leków. Na pewno nie będzie przychylny, jeśli pracownik wykorzystał przerwę do celów towarzyskich typu spotkanie w barze czy kawiarni.

Procedura zgłoszenia wypadku

Poszkodowany w wypadku w drodze do lub z pracy jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie swojego pracodawcę, lub w wyjątkowych sytuacjach najszybciej, kiedy będzie to możliwe, dotyczy to m.in.:

  • pobytu pracownika w szpitalu
  • problemów z nawiązaniem kontaktu z pracodawcą
  • dużej odległości od siedziby pracodawcy

Pracodawca w kolejnym kroku zbiera niezbędne oświadczenia od poszkodowanego, rodziny lub świadków zdarzenia. Może także zgromadzić potrzebne informacje od podmiotów badających okoliczności wypadku oraz służb medycznych. Mając wszystkie potrzebne materiały, pracodawca na ich podstawie sporządza kartę wypadku w drodze do lub z pracy. Musi to wykonać w ciągu 14 dni od chwili zawiadomienia o wypadku. Karta wypadku w drodze do lub z pracy stanowi podstawę do wypłaty pracownikowi pełnego wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy.

Świadczenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy

Jeśli pracownik w wyniku wypadku stał się niezdolny do pracy, ma prawo do pełnego wynagrodzenia w okresie niezdolności, łącznie przez 215 dni. Przez pierwsze 33 dni od wypadku to pracodawca jest zobowiązany do wypłaty pełnego wynagrodzenia. Następnie sprawą zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który wypłaca poszkodowanemu zasiłek chorobowy przez następne 182 dni. W przypadku dalszej niezdolności pracownik może liczyć na świadczenie rehabilitacyjne przez kolejne 12 miesięcy. Jeśli po tym okresie niezdolność do pracy nadal się utrzymuje, pracownik może wnioskować o rentę.

Pamiętaj, że za wypadek w drodze do pracy lub z pracy nie otrzymasz odszkodowania z ZUS. Przysługuje on poszkodowanym, którzy doznali stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Może wydawać się, że pomiędzy tymi zdarzeniami nie ma wielkiej różnicy, ale w przypadku odszkodowania są to dwie różne sprawy.Nie przysługuje Ci również odszkodowanie z OC pracodawcy.

Helpfind.pl - Patrycja Gmurowska - redaktor

Absolwentka pedagogiki społecznej i komunikacji, której pasją zawsze było pisanie. Stąd wzięło się zamiłowanie do dziennikarstwa internetowego, które jest sposobem na życie. Prywatnie miłośniczka dobrej literatury, zagranicznych seriali i górskich wędrówek.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 4.06