wypadek w pracy odszkodowanie z pzu dla pracownika

Wypadek w pracy odszkodowanie z pzu

zobacz ile Ci się należy

Każda osoba, która uległa wypadkowi przy pracy ma prawo dochodzić swoich roszczeń od pracodawcy lub jego ubezpieczyciela. Ten artykuł ma na celu uświadomienie, o co możesz się ubiegać i ile możesz uzyskać w przypadku zgłoszenia szkody. Dowiesz się także, co jest potrzebne, żeby uzyskać dane roszczenia.

Na samym początku musisz wiedzieć, że każdy, kto doznał wypadku przy pracy, ma prawo do dochodzenia zadośćuczynienia oraz odszkodowania. Zadośćuczynienie to rekompensata za straty emocjonalne, ból związany z wypadkiem. Odszkodowanie za wypadek w pracy otrzymujesz za straty materialne

Dokumenty konieczne do zadośćuczynienia

By dochodzić roszczeń musisz zebrać:

  • pełną dokumentację medyczną,

  • rachunki związane z prywatnymi wizytami lekarskimi i zakupem leków,

  • rachunki związane z kosztami zakupu paliwa, taksówek itp.,

  • rachunki za rzeczy, które uległy zniszczeniu podczas wypadku,

  • rachunki za opiekę osoby trzeciej lub jeśli nie posiadasz takiego rachunku oświadczenie osoby, która się tobą opiekowała.

Dokumentacja medyczna jest potrzebna przy wykazaniu strat emocjonalnych doznanych przy wypadku w pracy. Odpowiada ona na ważne pytania związane ze stanem poszkodowanego:

  • Jakie są rokowania na przyszłość związane z leczeniem danego urazu?

  • Czy poszkodowany powróci do pełnej sprawności fizycznej sprzed wypadku?

Kwoty odszkodowania

Aby móc określić kwotę należnego zadośćuczynienia najlepiej jest porównać dokumentację medyczną z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczącym uszczerbku na zdrowiu i sposobie jego ustalania. Towarzystwa Ubezpieczeń mogą przyznać maksymalnie ok. 2.000,00 zł za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu. Należy przy tym pamiętać, że nie jest to kwota stała. Może być zatem mniejsza i zależy od dokumentacji medycznej, jaką posiadasz.

Zwrot poniesionych kosztów

Drugą ważną sprawą przy dochodzeniu odszkodowania jest zbieranie rachunków. Dzięki nim możesz udowodnić, jakie poniosłeś koszty związane z leczeniem. Towarzystwo Ubezpieczeń zwraca koszty leczenia, jeśli są zasadne. Musisz mieć na uwadze, że ubezpieczyciel zwróci pieniądze tylko za te leki czy wizyty, które są związane wyłącznie z wypadkiem.

Towarzystwo Ubezpieczeń powinno zwrócić również koszty przejazdów do placówek medycznych oraz opieki nad osobą poszkodowaną. Jeśli podczas wypadku uległy zniszczeniu osobiste rzeczy, również możesz dochodzić odszkodowania za nie. Konieczne jest jednak przedstawienie dowodu zakupu.

Podsumowując. Suma, o jaką możesz zwrócić się do ubezpieczyciela pracodawcy, zależy od:

  • poniesionych obrażeń

  • rzeczywiście poniesionych kosztów leczenia

Dlatego przy odszkodowaniu tak ważne jest zbieranie wszystkich rachunków. Im więcej masz dowodów na poniesione koszty, tym masz większą szansę na uzyskanie pełnego zwrotu.

Należy również pamiętać, że nie każdy pracodawca posiada ubezpieczenie w PZU. Na polskim rynku jest co najmniej 16 zakładów ubezpieczeń. Dlatego też najlepiej przed samym zgłoszeniem uzyskać informację od pracodawcy, gdzie posiada ubezpieczenie.

Helpfind.pl - Marta Małecka - redaktor

Doradca Odszkodowawczy, specjalistka w dziedzinie szkód korporacyjnych. Z wykształcenia magister prawa

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 4.00

Czytaj także

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela Zobacz... Helpfind - Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela to dokument łatwy do napisania

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela Zobacz jak je napisać

Stworzenie formalnego pisma jakim jest odwołanie od decyzji ubezpieczyciela wydaje się trudnym zadaniem. Tymczasem obowiązuje prosty wzór. Sprawdź!

Wypłata odszkodowania z oc opóźnia... Helpfind - Wypłata odszkodowania z oc

Wypłata odszkodowania z oc opóźnia się? Zobacz, jakie masz możliwości

Wypłata odszkodowania z oc może czasami mocno odwlec się w czasie. Możesz z tym walczyć na kilka sposobów. Sprawdź, jakie...

Wypadek przy pracy to zdarzenie... Helpfind - Wypadek przy pracy to zdarzenie nagłe, zobacz co Ci się należy

Wypadek przy pracy to zdarzenie nagłe, zobacz co Ci się należy

Wypadek przy pracy powoduje, że osobie poszkodowanej przysługuje szereg świadczeń. Może ona liczyć między innymi na jednorazowe odszkodowanie z ZUSu,...

Wypadek przy pracy a umowa... Helpfind - Wypadek przy pracy a umowa zlecenie, co należy się pracownikowi?

Wypadek przy pracy a umowa zlecenie. Co należy się pracownikowi?

Umowa zlecenia jest jednym z rodzajów umowy cywilnoprawnej, czyli uregulowana jest w głównej mierze przez zapisy kodeksu cywilnego. Wypadek przy...