Wypadek w pracy odszkodowanie od pracodawcy dla poszkodowanego

Wypadek w pracy odszkodowanie od pracodawcy jak sprawdzić

czy nie dostałeś za mało?

Wciąż dochodzi do wypadków przy pracy. I to pomimo coraz większej świadomości pracodawców oraz pracowników w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Warto więc wiedzieć, na jakie świadczenia odszkodowawcze może liczyć poszkodowany pracownik. 

Co to jest wypadek w pracy

Ustawodawca zdefiniował wypadek przy pracy jako zdarzenie: 

  • nagłe
  • wywołane przyczyną zewnętrzną
  • powodujące uraz lub śmierć
  • które nastąpiło w związku z pracą

Jedynie gdy zaistnieją wszystkie przesłanki, będziemy mieli do czynienia z wypadkiem przy pracy. 

Odszkodowanie od pracodawcy

Należy pamiętać, że odszkodowanie od pracodawcy ma jedynie charakter akcesoryjny. To oznacza, że w pierwszej kolejności powinniśmy wystąpić o wypłatę świadczeń z ZUS.  Dopiero w momencie zakończenia leczenie związanego z wypadkiem możemy ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie. Gdy wypłacone środki nie stanowią właściwej rekompensaty za wypadek w pracy odszkodowanie od pracodawcy jest możliwe. Chociaż wielu poszkodowanych nie chce wystosować odpowiednich dokumentów, obawiając się kosztów i całej długotrwałej procedury.

Zakłady pracy coraz częściej zawierają polisy OC, które obejmują ochroną roszczenia pracownicze w związku z wypadkami w pracy. Wówczas odszkodowanie po wypadku w pracy wypłaci nam nie pracodawca a zakład ubezpieczeń. Kiedy nie ma takiej polisy, możemy wystosować wezwanie do zapłaty do samego pracodawcy. Trzeba jednak liczyć się z tym, że pracodawca niechętnie wypłaci świadczenia z własnej kieszeni. Jeżeli na drodze polubownej nie uda nam się uzyskać odszkodowania, warto zastanowić się nad wystąpieniem na drogę sądową.

Jak sprawdzić, czy wypłata nie została zaniżona

Niestety coraz częściej dochodzi do zaniżania odszkodowań dla osób poszkodowanych w wypadkach w pracy. Ma to miejsce zarówno wtedy, kiedy dochodzimy roszczeń od zakładu ubezpieczeń, jak i bezpośrednio od pracodawcy. W takiej sytuacji najlepiej zgłosić swoją sprawę do profesjonalnego pełnomocnika, który ma doświadczenie w podobnych sprawach. Na podstawie analizy zgromadzonej dokumentacji pełnomocnik będzie w stanie określić kwotę, o jaką poszkodowany może się ubiegać.

Warto pamiętać, że dla osoby poszkodowanej wypadek jest nową okolicznością, z którą przychodzi mu się zmierzyć. Niekiedy sytuacja zdrowotna pracownika nie pozwala w pełni na ocenę, czy uzyskane odszkodowanie jest adekwatne do rozmiaru doznanej szkody. Dlatego też warto przekazać sprawę profesjonalistom, którzy obiektywnym okiem spojrzą na sprawę. Następnie podejmują właściwe działania i uzyskują jak najwyższe świadczenia.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind  - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00