Wypadek przy pracy odszkodowanie jak zawalczyć o swoje

Wypadek w pracy odszkodowanie

wypłacane poszkodowanemu

Wypadek w pracy to z pewnością niefortunne zdarzenie. Nie można go przewidzieć, ale można temu zapobiegać. Niestety nawet zwracając pilną uwagę na wszelkie zasady bezpieczeństwa, nadal jesteśmy narażeni na wypadek w pracy. Odszkodowanie jakie nam się należy, powinno w pełni zrekompensować poniesiony uszczerbek na zdrowiu.

Kiedy wypadek w pracy ma miejsce?

Nie każde zdarzenie powiązane z pracą, może być uznane jako wypadek w pracy. Odszkodowanie z ZUS nie zostanie wypłacone jeśli wypadek zdarzy się np. w drodze do pracy lub drodze powrotnej. Według definicji prawa wypadek w pracy jest to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;

 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Poszkodowany może również wnioskować o ustawowe świadczenia, jeśli uległ wypadkowi:

 • podczas podróży służbowej

 • podczas wykonywanych zadań na rzecz pracodawcy, zleconych przez organizacje związkowe (działające u pracodawcy)

 • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony

Świadczenia przysługujące za wypadek w pracy

Aby ubiegać się o jakiekolwiek świadczenia, wymagane są 3 podstawowe dokumenty: protokół powypadkowy, opinia lekarska oraz stosowny wniosek o odszkodowanie. Z kompletem tych dokumentów należy udać się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który w ciągu 14 dni wyda decyzję co do wypłaty świadczeń. Jeśli decyzja będzie pozytywna dla nas, w ciągu następnych 30 dni ZUS powinien wypłacić należne odszkodowanie.

Pracownik, który ucierpiał w wypadku w pracy, ma prawo do następujących świadczeń:

 • jednorazowego odszkodowania

 • zasiłku chorobowego – w przypadku niezdolności do pracy

 • świadczenia rehabilitacyjnego – jeśli po okresie zasiłku chorobowego niezdolność do pracy jest nadal obecna, a kontynuacja leczenia lub rehabilitacji rokuje odzyskanie zdolności do pracy

 • zasiłku wyrównawczego – dla pracownika, którego wynagrodzenie zostało obniżone z uwagi na stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu

 • renty z tytułu niezdolności do pracy

 • renty szkoleniowej – jeśli pracownik został przekwalifikowany na inne stanowisko, w związku z niezdolnością do pracy na poprzednim stanowisku

 • dodatku pielęgnacyjnego oraz zwrotu kosztów opieki medycznej

W przypadku śmierci poszkodowanego w wypadku w pracy, jego najbliższa rodzina może również starać się o przysługujące świadczenia:

 • jednorazowe odszkodowanie

 • rentę rodzinną

 • dodatek do renty rodzinnej

 • pokrycie kosztów pogrzebu

W przypadku gdy świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie są w stanie pokryć wydatków związanych z wypadkiem, można wnosić o odszkodowanie i zadośćuczynienie bezpośrednio do pracodawcy. Większość firm na rynku posiada dobrowolną polisę OC, zatem pracodawca nie musi wypłacać odszkodowania lub zadośćuczynienia z własnej kieszeni. Zanim jednak wniesiesz o odszkodowanie od swojego pracodawcy, upewnij się, że wypadek spowodowały niedbalstwo i brak przestrzegania przepisów bezpieczeństwa z jego strony. Pamiętaj, że nie możesz starać się o to odszkodowanie, gdy do wypadku doszło w drodze do pracy lub z niej.

Pracodawca wysyłając niezbędną dokumentację do swojego ubezpieczyciela, w ciągu 30 dni powinien otrzymać decyzję co do wypłaty świadczeń.

Dochodzenie odszkodowania może być skomplikowane

Nie zawsze procedura dochodzenia odszkodowania będzie przebiegać sprawnie i szybko. Pracodawca może przeciągać terminy i niechętnie podchodzić do wypłaty odszkodowania z własnej kieszeni. Nie warto walczyć samemu, szczególnie gdy stres i setki spraw na głowie, nie pomagają w podejmowaniu decyzji. Za wypadek w pracy odszkodowanie powinno pokryć wszystkie koszty związane z leczeniem i nie tylko. Jeśli zdecydujesz się na profesjonalną pomoc kancelarii prawnej, będziesz pewny, że otrzymasz najwyższe świadczenia. Jeżeli masz wątpliwości czy pytania- skontaktuj się z nami.

Helpfind.pl - Małgorzata Wodyńska - redaktor

Filolog polski ze specjalizacją zarządzania mediami. Wszystko to sprawiło, że pisanie stało się hobby i stylem życia. W czasie wolnym gotuje i eksperymentuje w kuchni, namiętnie czyta kryminały i fotografuje dziką przyrodę.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00