Wypadek przy pracy odszkodowanie jak zawalczyć o swoje

Wypadek w pracy odszkodowanie

wypłacane poszkodowanemu

Wypadek w pracy to z pewnością niefortunne zdarzenie. Nie można go przewidzieć, ale można temu zapobiegać. Niestety nawet zwracając pilną uwagę na wszelkie zasady bezpieczeństwa, nadal jesteśmy narażeni na wypadek w pracy. Odszkodowanie jakie nam się należy, powinno w pełni zrekompensować poniesiony uszczerbek na zdrowiu.

Kiedy wypadek w pracy ma miejsce?

Nie każde zdarzenie powiązane z pracą, może być uznane jako wypadek w pracy. Odszkodowanie z ZUS nie zostanie wypłacone jeśli wypadek zdarzy się np. w drodze do pracy lub drodze powrotnej. Według definicji prawa wypadek w pracy jest to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;

 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Poszkodowany może również wnioskować o ustawowe świadczenia, jeśli uległ wypadkowi:

 • podczas podróży służbowej

 • podczas wykonywanych zadań na rzecz pracodawcy, zleconych przez organizacje związkowe (działające u pracodawcy)

 • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony

Świadczenia przysługujące za wypadek w pracy

Aby ubiegać się o jakiekolwiek świadczenia, wymagane są 3 podstawowe dokumenty: protokół powypadkowy, opinia lekarska oraz stosowny wniosek o odszkodowanie. Z kompletem tych dokumentów należy udać się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który w ciągu 14 dni wyda decyzję co do wypłaty świadczeń. Jeśli decyzja będzie pozytywna dla nas, w ciągu następnych 30 dni ZUS powinien wypłacić należne odszkodowanie.

Pracownik, który ucierpiał w wypadku w pracy, ma prawo do następujących świadczeń:

 • jednorazowego odszkodowania

 • zasiłku chorobowego – w przypadku niezdolności do pracy

 • świadczenia rehabilitacyjnego – jeśli po okresie zasiłku chorobowego niezdolność do pracy jest nadal obecna, a kontynuacja leczenia lub rehabilitacji rokuje odzyskanie zdolności do pracy

 • zasiłku wyrównawczego – dla pracownika, którego wynagrodzenie zostało obniżone z uwagi na stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu

 • renty z tytułu niezdolności do pracy

 • renty szkoleniowej – jeśli pracownik został przekwalifikowany na inne stanowisko, w związku z niezdolnością do pracy na poprzednim stanowisku

 • dodatku pielęgnacyjnego oraz zwrotu kosztów opieki medycznej

W przypadku śmierci poszkodowanego w wypadku w pracy, jego najbliższa rodzina może również starać się o przysługujące świadczenia:

 • jednorazowe odszkodowanie

 • rentę rodzinną

 • dodatek do renty rodzinnej

 • pokrycie kosztów pogrzebu

W przypadku gdy świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie są w stanie pokryć wydatków związanych z wypadkiem, można wnosić o odszkodowanie i zadośćuczynienie bezpośrednio do pracodawcy. Większość firm na rynku posiada dobrowolną polisę OC, zatem pracodawca nie musi wypłacać odszkodowania lub zadośćuczynienia z własnej kieszeni. Zanim jednak wniesiesz o odszkodowanie od swojego pracodawcy, upewnij się, że wypadek spowodowały niedbalstwo i brak przestrzegania przepisów bezpieczeństwa z jego strony. Pamiętaj, że nie możesz starać się o to odszkodowanie, gdy do wypadku doszło w drodze do pracy lub z niej.

Pracodawca wysyłając niezbędną dokumentację do swojego ubezpieczyciela, w ciągu 30 dni powinien otrzymać decyzję co do wypłaty świadczeń.

Dochodzenie odszkodowania może być skomplikowane

Nie zawsze procedura dochodzenia odszkodowania będzie przebiegać sprawnie i szybko. Pracodawca może przeciągać terminy i niechętnie podchodzić do wypłaty odszkodowania z własnej kieszeni. Nie warto walczyć samemu, szczególnie gdy stres i setki spraw na głowie, nie pomagają w podejmowaniu decyzji. Za wypadek w pracy odszkodowanie powinno pokryć wszystkie koszty związane z leczeniem i nie tylko. Jeśli zdecydujesz się na profesjonalną pomoc kancelarii prawnej, będziesz pewny, że otrzymasz najwyższe świadczenia. Jeżeli masz wątpliwości czy pytania- skontaktuj się z nami.

Helpfind.pl - Małgorzata Wodyńska - redaktor

Filolog polski ze specjalizacją zarządzania mediami. Wszystko to sprawiło, że pisanie stało się hobby i stylem życia. W czasie wolnym gotuje i eksperymentuje w kuchni, namiętnie czyta kryminały i fotografuje dziką przyrodę.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

Wypadek za granicą odszkodowanie -... Helpfind - Wypadek za granicą odszkodowanie

Wypadek za granicą odszkodowanie - na jakich zasadach jest wypłacane

Wypadek za granicą odszkodowanie będzie przysługiwać na innych zasadach, jeśli miałby on miejsce w Polsce. Procedury są nieco bardziej skomplikowane...

Odszkodowania komunikacyjne kwoty wypłacane przez... Helpfind - Odszkodowanie komunikacyjne kwoty

Odszkodowania komunikacyjne kwoty wypłacane przez TU i sądy

Osobom poszkodowanym w wyniku wypadku komunikacyjnego po spełnieniu ustawowych kryteriów należy się rekompensata. Odszkodowania komunikacyjne kwoty zależą od doznanego urazu...

Złamanie nosa odszkodowanie z zus,... Helpfind - Złamanie nosa odszkodowanie

Złamanie nosa odszkodowanie z zus, co należy się poszkodowanemu?

Objawy jakie może mieć poszkodowany za złamanie nosa odszkodowanie powinno mu wystarczyć na pokrycie wszystkich kosztów związanych z leczeniem i...

Sprawca wypadku nie przyznaje się... Helpfind - Sprawca wypadku nie przyznaje się do winy. Co robić?

Sprawca wypadku nie przyznaje się do winy. Co pomaga poszkodowanemu?

Sprawca wypadku nie przyznaje się do winy. Czy to oznacza, że sprawa jest przegrana? Jeżeli jesteś przekonany, że nie spowodowałeś...