Wypadek przy pracy procedura jest ściśle narzucona przez prawo

Wypadek w pracy procedura

ubiegania się o odszkodowanie

Niezależnie od tego, o jakie odszkodowanie się ubiegasz, zawsze konieczne jest stosowanie się do określonej procedury. Tak samo jest, gdy dochodzi do wypadku przy pracy. Tutaj sytuacja nieco się komplikuje, gdyż konieczne jest przeprowadzenie aż 3 procedur.

Niezależnie od tego, co się stanie w pracy, konieczne jest przeprowadzenie procedur wyjaśniających. Nie ma tu znaczenia, czy do wypadku doszło poprzez działanie firmowego sprzętu, podczas przerwy we wspólnej kuchni, czy podczas spotkania z klientem poza firmą. Zawsze bowiem są to wypadki przy pracy

Dlaczego odpowiednie działania, często ściśle sformalizowane, są tak ważne? Wszystkie te procedury mają na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia i przyczyn wypadku. Tym samym pozwala to na przyznanie odpowiedniej kwoty odszkodowania. A to ma kluczowy wpływ na leczenie i likwidację pozostałych szkód.

Na co poszkodowany pracownik powinien być przygotowany?

Procedury pracodawcy

Wszystko rozpoczyna się od działań w zakładzie pracy. Ich przeprowadzenie należy do obowiązków pracodawcy. Najpierw Ty, jako poszkodowany, powinieneś zgłosić wypadek pracodawcy. Zdarza się, że poszkodowani nie są w stanie samodzielnie zgłosić wypadku, gdy np.: na dłużej do szpitala. W takim przypadku to bezpośredni przełożony poszkodowanego przejmuje obowiązek zgłoszenia zdarzenia.

Następnie pracodawca powołuje zespół powypadkowy. Jego zadaniem jest zabezpieczenie dowodów, przesłuchanie świadków i dokładne ustalenie okoliczności wypadku. Jest tu szczególnie ważne, aby ustalić przyczyny i ewentualną winę. Zespół ma 14 dni na sporządzenie raportu.

Protokół powypadkowy to kolejny ważny element procedury powypadkowej. Ty jako poszkodowany masz prawo się z nim zapoznać i zgłosić ewentualne uwagi. Następnie protokół przekazywany jest do pracodawcy, który również może mieć do niego zastrzeżenia i uwagi. Jeżeli takie występują, musi je zgłosić do zespołu powypadkowe. Jeżeli nie — pracodawca ma 5 dni na jego zatwierdzenie.

Po zatwierdzeniu protokół staje się ważnym dokumentem pomagającym w uzyskaniu odszkodowania. Wskazuje bowiem jasno na to, kto w danej sprawie był poszkodowanym, a kto pokrzywdzonym.

Procedury ZUS

Obecnie to poszkodowany pracownik musi wypełniać wszystkie formalności związane ze zgłoszeniem wypadku do ZUS-u. Jest to konieczne, aby starać się o ewentualne dalsze odszkodowanie od pracodawcy.

Wraz z protokołem powinieneś złożyć następujące dokumenty:

  • wniosek o jednorazowe odszkodowanie

  • zaświadczenie o stanie zdrowia

  • wyrok sądu pracy — jeżeli sprawa trafiła na wokandę

Dostarczone dokumenty są rozpatrywane przez organ rentowy ZUS. Zakład ma 14 dni od wyjaśnienia okoliczności wypadku lub decyzji komisji lekarskiej na wydanie własnej decyzji.

W piśmie ZUS określa, jakie dokładnie świadczenie przyznaje, oraz jakiej wysokości. Może też, niestety, odmówić przyznania świadczenia. W odpowiedzi znajduje się również uzasadnienie decyzji. Wypłata odszkodowania następuje w ciągu 30 dni od wydania decyzji.

Procedury ubezpieczyciela

Odszkodowanie z ZUS-u to nie wszystko, o co możesz się ubiegać. Masz prawo starać się o odszkodowanie z OC pracodawcy. Musisz jednak spełnić 2 ważne warunki:

  • Wypłata z ZUS-u nie wystarcza na leczenie

  • Do wypadku doszło z winy pracodawcy

Tutaj również obowiązuje ściśle określona procedura.

Należy zacząć od zgłoszenia szkody u ubezpieczyciela. Należy więc wypełnić stosowny formularz. Zawierasz w nim dane swoje i zakładu pracy. Konieczne jest także dołączenie numeru polisy. Pracodawca powinien udostępnić Ci takie dane.

Komplet dokumentów wygląda podobnie jak w przypadku zgłoszenia w Zakładzie Ubezpieczeń Zdrowotnych. Musisz zatem do wniosku dołączyć wcześniej sporządzony raport, a także dokumentację medyczną.

Ważne jest także, abyś własnymi słowami opisał całe wydarzenie, a także jego skutki. Jeśli są poważne i mogą mieć na Ciebie wpływ w przyszłości — możesz starać się także o zadośćuczynienie.

Opisane procedury mogą wydawać się trudne i bardzo skomplikowane. Zwłaszcza że konieczne są różne wnioski do ZUS-u i ubezpieczyciela. Trzeba także dać czas na przeprowadzenie własnych dochodzeń obu tym instytucjom, a także pracodawcy. Jest to jednak konieczne. Prawidłowo przeprowadzona likwidacja szkody sprawia, że otrzymasz odszkodowanie pokrywające koszty leczenia i inne wydatki.

Helpfind.pl - Małgorzata Wodyńska - redaktor

Filolog polski ze specjalizacją zarządzania mediami. Wszystko to sprawiło, że pisanie stało się hobby i stylem życia. W czasie wolnym gotuje i eksperymentuje w kuchni, namiętnie czyta kryminały i fotografuje dziką przyrodę.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 3.71

Czytaj także

Wypadek w pracy procedura wypłaty... Helpfind - Wypadek w pracy procedura wypłaty odszkodowania

Wypadek w pracy procedura wypłaty odszkodowania

Wypadek w pracy procedura nie musi oznaczać dla poszkodowanego stresu i problemów przy wypłacie odszkodowania. W zależności od wykonywanego zawodu...

Wypadek w pracy odszkodowanie z... Helpfind - Wypadek w pracy odszkodowanie z pzu

Wypadek w pracy odszkodowanie z pzu zobacz ile Ci się należy

To nie jedyne straty, gdy ma miejsce wypadek w pracy odszkodowanie z PZU otrzymujesz za straty materialne. By dochodzić roszczeń...

Odszkodowanie za śmierć dziecka w... Helpfind - Odszkodowanie za śmierć dziecka

Odszkodowanie za śmierć dziecka w wypadku. Procedura

Rodzicom, którzy stracili córkę lub syna, należy się odszkodowanie za śmierć dziecka w wypadku. To wydaje się oczywiste. Zakład ubezpieczeń...

Zadośćuczynienie z oc sprawcy wypadku... Helpfind - Zadośćuczynienie z oc sprawcy wypadku - procedura ubiegania się

Zadośćuczynienie z oc sprawcy wypadku - procedura ubiegania się

Mamy wypadek, w którym odnieśliśmy obrażenia ciała. Co robić, aby uzyskać zadośćuczynienie z OC sprawcy wypadku w odpowiedniej wysokości? Najpierw...