Wypadek za granicą odszkodowanie należne poszkodowanemu

Wypadek za granicą odszkodowanie

- na jakich zasadach jest wypłacane

W związku z otwartymi granicami samochodowe wycieczki poza granice kraju są coraz powszechniejsze i coraz więcej osób korzysta z takiego rozwiązania. Wraz ze zwiększonym ruchem drogowym, zwiększa się niestety również prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku drogowego. Powyższe sytuacje możemy podzielić na sytuację takie, gdzie to kierowcy polskiego pojazdu są sprawcami wypadku oraz gdy sprawcą jest pojazd „miejscowy”.

Prawa kierowcy za granicą

Wypadek za granicą, na jakich zasadach wyplacane odszkodowanie? W pierwszym przypadku kierującemu, jako sprawcy wypadku zadośćuczynienie nie przysługuje, natomiast pasażerowie tego pojazdu – o ile byli - mogą zgłaszać roszczenia z polisy OC pojazdu, którym podróżowali, a odszkodowanie wypłaci polski ubezpieczyciel pojazdu. Wskazane jest, by w dniu wypadku uzyskać potwierdzenie zaistniałego wypadku. Taki dokument wraz z dokumentami medycznymi oraz roszczeniem o zadośćuczynienie, oraz ewentualnymi dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty związane z leczeniem i przejazdami przesyłamy do towarzystwa ubezpieczeniowego.

Sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana w przypadku gdy sprawcą jest mieszkaniec kraju, po którym podróżowaliśmy. Po uzyskaniu danych jego polisy OC mamy dwa wyjścia:

  • Możemy zgłosić roszczenia bezpośrednio do tego ubezpieczyciela. Najlepiej zrobić to w obecnie uniwersalnym języku, czyli po angielsku.
  • Drugim, wygodniejszym rozwiązaniem jest ustalenie korespondenta do spraw roszczeń na terenie Polski i zgłoszenie roszczeń do tej instytucji. W celu ustalenia korespondenta niezbędne będą dane zagranicznego ubezpieczyciela sprawcy wypadku, a ustalić korespondenta umożliwi nam strona Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Korespondentem może być jedno z działających na terenie Polski towarzystw ubezpieczeniowych lub też inna firma prowadząca tego rodzaju działalność.

Leczenie powypadkowe poszkodowanego

Roszczenia zgłasza się do wspomnianego korespondenta z podaniem wszelkich posiadanych informacji i dokumentów. Niezbędne jest przesłanie wszelkich posiadanych dokumentów medycznych z leczenia powypadkowego oraz posiadanej dokumentacji Policji lub przynajmniej danych Posterunku Policji, z którego policjant zjawił się na miejscu wypadku. Korespondent pośredniczy w procesie likwidacji szkody i działa w imieniu zagranicznego ubezpieczyciela. Zgromadzona dokumentacja jest analizowana przez zagranicznego ubezpieczyciela, który o swojej decyzji, również płatniczej informuje korespondenta, a ten z kolej poszkodowanego.

Wszelkie decyzje wydawane przez korespondenta wydawane są jedynie w imieniu i za zgodą odpowiedzialnego zagranicznego ubezpieczyciela. Decyzje mogą być wydawane w walucie obcej, jednakże korespondent dokonuje ich przewalutowania zgodnie z kursem NBP na dzień wydania decyzji i wypłaty dokonuje w złotówkach. Instytucja korespondenta do spraw roszczeń obowiązuje na terenie EOG – Europejskiego Obszaru Gospodarczego, obszar ten obejmuje kraje Unii Europejskiej oraz Islandię, Norwegię i Liechtenstein. W przypadku wypadku drogowego w innym kraju niż EOG pozostaje po ustaleniu właściwego ubezpieczyciela zgłoszenie roszczeń bezpośrednio do tego ubezpieczyciela.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind  - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

Wypadek w pracy odszkodowanie wypłacane... Helpfind - Wypadek w pracy odszkodowanie

Wypadek w pracy odszkodowanie wypłacane poszkodowanemu

Za wypadek w pracy odszkodowanie powinno pokryć wydatki związane z leczeniem poszkodowanego. Ten rodzaj wypadku jest specyficzny i trudno go...

W jakich sytuacjach ubiegać się... Helpfind - W jakich sytuacjach ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w sklepie

W jakich sytuacjach ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w sklepie

Miałeś poważny wypadek w sklepie? U nas dowiesz się, jak skutecznie uzyskać odszkodowanie za wypadek w sklepie. Na przykład na...

Odszkodowanie za wypadek za granicą... Helpfind - Odszkodowanie

Odszkodowanie za wypadek za granicą. Jak uzyskać?

W każdym przypadku odszkodowanie należy się od Towarzystwa Ubezpieczeń, gdzie ubezpieczony był pojazd sprawcy wypadku. Jeśli pojazdu Ubezpieczony był w...

Odszkodowania komunikacyjne kwoty wypłacane przez... Helpfind - Odszkodowanie komunikacyjne kwoty

Odszkodowania komunikacyjne kwoty wypłacane przez TU i sądy

Osobom poszkodowanym w wyniku wypadku komunikacyjnego po spełnieniu ustawowych kryteriów należy się rekompensata. Odszkodowania komunikacyjne kwoty zależą od doznanego urazu...