wypadki w rolnictwie - jak otrzymać odszkodowanie?

Wypadki w rolnictwie

- kto i kiedy wypłaca odszkodowanie?

Praca w gospodarstwie rolnym niesie za sobą szereg zagrożeń. Wypadki w rolnictwie są bardzo częste. Osobami poszkodowanymi są zarówno dorośli, jak i dzieci. Ryzyko wystąpienia wypadku spowodowane jest nagromadzeniem w gospodarstwie mechanicznego sprzętu rolniczego, pracami polowymi oraz kontaktem ze zwierzętami.

Odszkodowanie w ramach Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Po wypadku zgłoś zdarzenie w siedzibie KRUS albo za pośrednictwem poczty. Należy tego dokonać nie później niż 6 miesięcy od dnia zdarzenia.

Z tytułu wypadku w rolnictwie przysługuje Ci z KRUS, jak każdej osobie poszkodowanej:

 • jednorazowe odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego,

 • jednorazowe odszkodowanie dla członków rodziny ubezpieczonego,

 • renta rolnicza w związku z orzeczeniem u poszkodowanego niezdolności do pracy

 • renta rodzinna dla członków rodziny ubezpieczonego,

Warto wiedzieć, że niezwłoczne zgłoszenie wypadku w KRUS umożliwi przeprowadzenie postępowania dowodowego. Na jego koniec sporządzany jest protokół, który wydawany jest poszkodowanemu lub osobie uprawnionej.

Protokół powypadkowy stanowi podstawę do uznania bądź odmowy uznania wypadku za wypadek przy pracy rolniczej. Warto pamiętać, że odszkodowanie nie przysługuje, gdy do wypadku doszło wskutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. Protokół wypadkowy ułatwi Ci też dochodzenie odszkodowania z ubezpieczenia OC rolników.

Wypadki w rolnictwie — kiedy należy się odszkodowanie?

Każdy właściciel gospodarstwa rolnego zobowiązany jest do zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników. Ubezpieczenie obejmuje szkody na osobie i w mieniu w związku z posiadaniem i prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenie OC rolników obejmuje również szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych należących do rolnika.

Abyś uzyskał odszkodowanie, do powstania szkody musi dojść z winy właściciela gospodarstwa rolnego. Odszkodowanie należy się nawet wtedy, gdy szkodę wyrządzi osoba, za którą rolnik ponosi odpowiedzialność. Ponadto powstanie szkody musi być związane bezpośrednio z posiadaniem oraz prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

W przypadku, kiedy dochodzi do wypadku śmiertelnego lub poważnych obrażeń ciała, niezwłocznie powiadom pogotowie ratunkowe oraz policję!

W przypadku, gdy właściciel gospodarstwa nie zawarł obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników, otrzymasz odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Odszkodowanie z obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników

Z tytułu wypadku w rolnictwie przysługuje od ubezpieczyciela OC:

 • zadośćuczynienie za krzywdę i cierpienie,

 • odszkodowanie za wszelkie koszty związane z leczeniem,

 • zwrot utraconego dochodu,

 • renta na zwiększone potrzeby lub renta wyrównawcza,

 • renta w związku z mniejszymi widokami na przyszłość,

 • stosowne odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej członków rodziny zmarłego,

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę dla najbliższych członków rodziny,

 • koszty pogrzebu

 • renta alimentacyjna

 • świadczenie z polisy NNW

Jeżeli posiadasz polisę NNW, możesz również ubiegać się o wypłatę świadczenia. Jednak jego wysokość określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Znajomość przysługujących praw pozwoli ci na zrekompensowanie powstałych strat i doznanej krzywdy. Nie rezygnuj więc z ich dochodzenia.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 4.67

Czytaj także

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie... Helpfind - Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie, kiedy przysługuje właścicielowi

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie Kiedy przysługuje właścicielowi

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie należy się każdej osobie poszkodowanej w wyniku działania gospodarstwa rolnego. Dotyczy to także właściciela gospodarstwa....

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie... Helpfind - Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie co obejmuje rolnicze OC?

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie co obejmuje rolnicze OC?

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie obejmuje zarówno szkody osobowe, jak i majątkowe związane ze zniszczeniem, uszkodzeniem mienia bez względu na...

Jednorazowe odszkodowanie - kto wypłaca... Helpfind - Jednorazowe odszkodowanie

Jednorazowe odszkodowanie - kto wypłaca i kiedy się należy?

Jednorazowe odszkodowanie jest świadczeniem przysługującym z ZUS-u w związku z zaistnieniem wypadku przy pracy na zasadach określonych w tzw. Ustawie...

Skręcenie stawu kolanowego, odszkodowanie kto... Helpfind - Skręcenie stawu kolanowego, odszkodowanie kto wypłaca?

Skręcenie stawu kolanowego, odszkodowanie kto wypłaca?

Częstym urazem występującym podczas wypadku jest skręcenie stawu kolanowego odszkodowanie, które może pokryć koszty dodatkowego leczenia powinno zostać wypłacone jako...