Zadośćuczynienie przysługuje nie tylko w przypadku śmierci bliskiego

Zadośćuczynienie

- nie tylko w przypadku śmierci

Poszkodowanymi w wypadkach są nie tylko ofiary śmiertelne, ale także osoby, które doznały obrażeń ciała. Dotyczy to zarówno kierowców i pasażerów, jak i pieszych czy rowerzystów. Nie tylko w przypadku śmierci uczestnika zdarzenia można ubiegać się o zadośćuczynienie. Szczególną uwagę należy skierować na przypadki, w których można zgłosić roszczenie do ubezpieczyciela o zadośćuczynienie. Dzieje się tak nie tylko w przypadku śmierci.

Zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu

Pierwszym z przykładów jest sytuacja, w której poszkodowany doznał obrażeń ciała lub trwałego uszczerbku na zdrowiu. Po rozpoznaniu poniesionych obrażeń można sprecyzować roszczenie w oparciu np. o aktualne orzecznictwo. Oczywiście zgłoszenie można modyfikować w przypadku ujawnienia się podczas leczenia nowej krzywdy.

Można także zgłosić roszczenie do ubezpieczyciela w innym zakresie. Mianowicie w kontekście poniesionych kosztów leczenia. Także w przypadku, gdy konieczne jest prywatne leczenie ze względu na odległość terminów w publicznej służbie zdrowia. Wiąże się to jednak z przedstawieniem szeregu stosownych dokumentów, gdyż zakład ubezpieczeń z łatwością może oddalić takie roszczenie. Profesjonalny pełnomocnik może wskazać jakie dokumenty są pomocne w skutecznym dochodzeniu odszkodowania.

Zadośćuczynienie za poniesione straty

Kolejnym roszczeniem, jakie można zgłosić, jest utracony dochód – jeżeli zdarzenie nie miało miejsca w drodze do pracy lub w drodze powrotnej. Takie roszczenie opiera się na wykazaniu straty poszkodowanego, np.: utracona premia związana z małą frekwencją będąca efektem zwolnienia lekarskiego. W celu wykazania poniesionej straty w dochodzie konieczne jest przedstawienie licznych dokumentów. Przykładowo mogą do nich należeć:

  • zaświadczenie od pracodawcy o utraconym dochodzie netto
  • wykaz uzyskanych przychodów przed zdarzeniem drogowym i w trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim

Należy także wspomnieć o roszczeniu z tytułu zniszczonych przedmiotów. Do zakładu
ubezpieczeń można takowe zgłosić. Jak widać, zadośćuczynienie należy się nie tylko w przypadku śmierci. Przyznaje się je także w przypadku spraw-  na pierwszy rzut oka-  błahych. Również tutaj należy przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające stratę.

Pomoc osób trzecich przy poszkodowanym

Ostatnie z omawianych roszczeń dotyczy kosztów poniesionych ze względu na konieczność
korzystania z pomocy w opiece przez osoby trzecie. Dotyczy to sytuacji, gdy w wyniku 
poniesionych obrażeń ciała poszkodowany nie może samodzielnie wykonywać czynności dnia codziennego. Należą do nich: 

  • toaleta, 
  • czynności w gospodarstwie domowym, 
  • zakupy,
  • przygotowanie posiłków. 

Niektóre z zakładów ubezpieczeń wymagają przedłożenia dokumentacji wskazującej na poniesienie straty przez osoby udzielające pomocy poszkodowanemu.

Oczywiście zadośćuczynienie może zostać wypłacone jedynie przy:

  • formalnym potwierdzeniu uczestnictwa w zdarzeniu, 
  • statusie osoby poszkodowanej,
  • prawidłowej dokumentacji 

Wysoce pomocne jest korzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika, gdyż świadczenie odszkodowawcze nie jest obowiązkowe. To oznacza, że może -ale nie musi -zostać wypłacone.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind  - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00