Zadośćuczynienie a odszkodowanie czym różnią się te świadczenia

Zadośćuczynienie a odszkodowanie

- czym się różnią?

Poszkodowani najczęściej zadośćuczynienie i odszkodowanie traktują jako synonimy. Tymczasem są to dwa różne świadczenia przyznawane w nieco innych okolicznościach i na odmiennych zasadach.

To bardzo ważne, aby wiedzieć, czym różni się odszkodowanie od zadośćuczynienia. Pomyłka lub brak wystarczającej wiedzy może sprawić, że wniosek poszkodowanego zostanie odrzucony. Ubezpieczyciel może bowiem uznać, że dane świadczenie nie przysługuje wnioskującemu. Prawo bardzo szczegółowo rozróżnia oba świadczenia, a także sytuacje, w których przysługują.

Czym jest odszkodowanie i zadośćuczynienie?

Zacznijmy od tego, czym są te świadczenia. Najbardziej podstawowym i pierwszym, o które ubiega się każdy poszkodowany, jest odszkodowanie. Ma ono na celu pokryć wszystkie straty materialne.

Definicja zadośćuczynienia jest zgoła inna. Ma ono funkcję rekompensacyjną w momencie, gdy dochodzi do szkód niematerialnych i naruszenia dóbr osobistych. Ma za zadanie wynagrodzić krzywdy.

Kiedy ubezpieczyciel wypłaca pieniądze?

Odszkodowanie pokrywa wszystkie koszta, jakie poniósł poszkodowany w związku z wypadkiem. A jest ich wiele. Zaczynając od naprawy samochodu i wynajmu auta, a na rachunkach za leczenie i leki kończąc.

Zadośćuczynienie jest niezwykle specyficznym świadczeniem. Przyznawane jest bowiem za cierpienie i ból — zarówno psychiczny, jak i fizyczny — jakiego doznała ofiara wypadku. To oznacza, że każdy, kto odniósł poważniejsze obrażenia  wypadku, może starać się o rekompensatę.

Dodatkowo świadczenie to przysługuje także rodzinom poszkodowanych, którzy zginęli w wypadku lub w wyniku innego czynu niedozwolonego.

Jakie są różnice w formalnościach?

Trzeba też zwrócić uwagę, że procedury przyznawania obu świadczeń różnią się nieco pod względem formalnym. Inne też należy złożyć dokumenty.

W przypadku odszkodowania sytuacja jest najczęściej dość prosta. Wystarczy zgłoszenie do ubezpieczyciela sprawcy. Do tego należy dołączyć dokumentację związaną z wypadkiem. Następnie ubezpieczyciel ma 30 dni na oględziny, oszacowanie kosztów naprawy i ostateczną wypłatę świadczenia.

W przypadku zadośćuczynienia postępowanie może się komplikować. W mniej typowych sprawach konieczne jest złożenie pozwu do sądu. Najpierw jednak należy zgłosić się do TU sprawcy. Można także dołączyć dokumenty związane z wypadkiem. Najważniejsze są dokumenty potwierdzające szkody niematerialne. Jeżeli sam poszkodowany stara się o odszkodowanie, mogą być to:

  • opis zdarzenia

  • dokumentacja leczenia

  • opinia psychologa.

Jeżeli o rekompensatę stara się rodzina zmarłego, konieczne potwierdzenie jest relacji rodzinnych. Należy przedstawić takie dokumenty jak akt ślubu, czy akt urodzenia. Bardzo ważne jest także, aby udowodnić rzeczywiste więzi. Tutaj jako dowód służą zdjęcia, czy relacje innych członków rodzin.

Czy są różnice w kwotach?

Należy też zwrócić uwagę na kwoty. Różnią się one zasadniczo. Wysokość odszkodowania ustalana jest ustawowo poprzez sumy gwarancyjne. W ten sposób każdy pokrzywdzony wie, jaką maksymalnie może otrzymać kwotę. W przypadku dużych strat materialnych odszkodowanie może wynieść nawet setki tysięcy złotych. Obecne maksimum to 1,22 mln euro.

W przypadku zadośćuczynienia kwoty są wyższe, ponieważ niezwykle trudno jest oszacować pieniężną wartości niematerialnej straty. Prawo tego nie reguluje, ale z orzecznictwa wyłaniają się bardzo ścisłe przedziały wartości. Kwoty te mogą się jednak bardzo wahać, a ustalane są niekiedy bardzo indywidualnie.

Jak widać więc, różnice pomiędzy odszkodowaniem a zadośćuczynieniem są wyraźne. Najważniejszą z nich jest rodzaj szkód, jakie mają pokrywać. Odszkodowanie pokrywa poniesione koszta. Rolą zadośćuczynienia jest rekompensata za wszystkie krzywdy i straty niematerialnych.  Co ważne, wypłata jednego świadczenia nie zamyka drogi do ubiegania się o drugie. Oznacza to, że każdy poszkodowany — jeżeli są ku temu przesłanki — może starać się o obydwa świadczenia.

Helpfind.pl - Małgorzata Wodyńska - redaktor

Filolog polski ze specjalizacją zarządzania mediami. Wszystko to sprawiło, że pisanie stało się hobby i stylem życia. W czasie wolnym gotuje i eksperymentuje w kuchni, namiętnie czyta kryminały i fotografuje dziką przyrodę.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 4.57