zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby - jak dochodzić w sądzie?

Zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby - dochodzić praw w sądzie?

Kwestia zadośćuczynienia po śmierci osoby bliskiej została uregulowana w Kodeksie Cywilnym. Zgodnie z art. 446 i 448, sąd może przyznać rodzinie poszkodowanego odpowiednią kwotę jako zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby.

Ubiegając się o odszkodowanie, osoba uprawniona kieruje swoje roszczenia do Towarzystwa Ubezpieczeń sprawcy. Towarzystwa ma 30 dni na zajęcie stanowiska. W uzasadnionych przypadkach termin ten ulega wydłużeniu do 60 dni. Jeżeli TU przyznało za niską kwotę lub odmówiło wypłaty, to sprawę można skierować do sądu.

Kiedy warto skierować sprawę do sądu?

Rozpatrując kwestię skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, warto wziąć pod uwagę stan faktyczny. To oznacza, że należy zwrócić uwagę na kilka istotnych aspektów, do których się zalicza:

 • przebieg wypadku
 • przyczynienie ofiary
 • przedawnienie (które uniemożliwia rozpatrzenie sprawy przez sąd)
 • pokrewieństwo i powinowactwo
 • wiek ofiary

Istotne są także rzeczywiste relacje z osobą zmarłą. To sprawia, że można otrzymać, np.: odszkodowanie za śmierć brata. Takie świadczenie należy się także bliskim osobom, które nie byłyu spokrewnione ze zmarłym. Jeżeli powyższe czynniki nie budzą wątpliwości, to warto zdecydować się na skierowanie sprawy do sądu. Czasami jest jedyną drogą, aby uzyskać należne świadczenia. Wiele osób stara się również odwoływać od decyzji ubezpieczyciela, co nie zawsze daje gwarancję sukcesu. Zwłaszcza w przypadku samodzielnych działań.

Gdzie złożyć pozew?

Sądem właściwym do rozpatrywania sprawy jest:

 • sąd właściwy według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej,
 • sąd właściwy dla miejsca zdarzenia.

W sytuacji, gdy jest większa liczba osób uprawnionych, którzy chcą razem złożyć pozew, należy wskazać konkretny sąd. Musi być on właściwy miejscem zamieszkania jednej z osób lub miejsca zdarzenia.

Koszty pozwu

Czas trwania postępowania sądowego zależy od wielu czynników, np.: od ilości spraw, które rozpatruje dany sąd lub zawiłości danej sprawy. Zazwyczaj postępowanie sądowe trwa około roku. W trakcie jego przebiegu powoływani są biegli oraz świadkowie, a także są przesłuchiwane strony procesu. Z reguły odbywa się 3-5 spraw. To zazwyczaj wystarcza, abymóc ustalić zadośćuczynienie za śmierć.

Postępowanie sądowe wiąże również się z kosztami sądowymi. Składają się na nie:

 • opłata od pozwu - 5% od kwoty roszczenia,
 • zaliczki na poczet biegłych,
 • opłata skarbowa w wysokości 17 zł.

Dodatkową opłatą jest koszt adwokata bądź radcy prawnego. Stawki są niezwykle zróżnicowane. Najczęściej zależą od od prestiżu kancealrii oraz wielkościo miasta. Jeżeli osoba uprawniona miała pełnomocnika od początku sprawy, również na drodze przedsądowej, to warto zwrócić uwagę na warunki umowy. Mogą one obejmować także koszty sądowe. Należy jednak wiedzieć, że po wygranej sprawie wszelkie koszty są zwracane uprawnionemu przez pozwane TU.

Zakończenie procesu

Efektem postępowania sądowego jest wyrok. Jest on wydawany na podstawie zgromadzonego w trakcie rozpraw materiału dowodowego. Może być zasądzający lub oddalający powództwo. Towarzystwa ubezpieczeń są zobligowane do wypłaty świadczenia zgodnie z kwotą określoną przez sąd.

W sytuacji, gdy poszkodowany nie zgadza się z decyzją sądu, może złożyć apelację. Termin na wniesienie apelacji wynosi 14 dnia od daty otrzymania wyroku. Co do zasady, apelację może wnieść każda ze stron do sądu wyższej instancji. Przykładowo, jeżeli w pierwszej instancji Sąd Rejonowy rozpatrywał sprawę, to apelacja będzie kierowana do Sądu Okręgowego.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby... Helpfind - Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby

Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby co należy się rodzinie

W przypadku wypłaty za zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby rodzinie zmarłego należą się także inne świadczenia, z których powinien skorzystać.

Zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby... Helpfind - Zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby

Zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby jakie kwoty zasądzają sądy?

Najbliższym członkom rodziny należy się zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby. Może ono w wyrównać straty za ból i cierpienie jakich...

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej... Helpfind - Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej Kto może się starać?

Coraz więcej osób stara się o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej. Świadczenie to stanowi nie tylko zabezpieczenie na przyszłość. Jest...

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej... Helpfind - Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej kto może się ubiegać?

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej kto może się ubiegać?

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej ma charakter niemajątkowy. Jego zadaniem jest rekompensata doznanej krzywdy psychicznej jak i fizycznej. Roszczenie to...