Zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby przysługuje rodzinie zmarłego

Zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby

jakie kwoty zasądzają sądy?

Śmierć i związana z nią strata bliskiej osoby powoduje u najbliższych ogromny żal. Gdy do śmierci doszło wskutek nieszczęśliwego wypadku lub w wyniku czynu zabronionego najbliższa rodzina może starać się o zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby. Co roku zwiększa się liczba osób, które wiedzą, że należy im się takie świadczenie. Kwoty z roku na rok są większe, a przyznawane zadośćuczynienia coraz wyższe. Sądy coraz częściej orzekają również po stronie osób poszkodowanych.

Zadośćuczynienie i inne świadczenia

Rodzina osoby zmarłej powinna domagać się stosownego zadośćuczynienia. To prawda, że żadne pieniądze nie będą w stanie pokryć straty, jakiej doznała rodzina. Mogą jednak w znacznym stopniu zrekompensować straty- te o charakterze niematerialnym. Samo zadośćuczynienie ma za zadanie złagodzić ból i cierpienie osób najbliższych. A jego zadaniem jest naprawienie szkody, która ma charakter niematerialny. Osoby poszkodowane mogą się ubiegać o szereg świadczeń, w przypadku zadośćuczynienia za śmierć członkowi rodziny może przysługiwać:

 • zwrot kosztów pogrzebu
 • renta alimentacyjna
 • stosowne odszkodowanie
 • zadośćuczynienie za krzywdę
 • zadośćuczynienie za naruszenie dobra osobistego

Należy pamiętać, że powyższe świadczenia będą przysługiwać w przypadku śmierci bliskiego członka rodziny, z którym więzi były ważne i istotne- małżonka, dziecka. W przypadku rodzica, rodzeństwa lub dziadka konieczne może się okazać wykazanie więzi łączących z daną osobą. Samo zadośćuczynienie za śmierć jest przyznawane na podstawie paragrafu 448 kodeksu cywilnego. Powodem wypłaty jest naruszenie dóbr osobistych, które zostały naruszone w chwili utraty bliskiej osoby. Nie są one jednak doprecyzowane, czym są, sam kodeks cywilny ma z tym problem. Można jednak założyć, że wszystkie dobra niemajątkowe wiążą się z istnieniem człowieka. Również te związane z zakłóceniem życia rodzinnego, jakim z pewnością jest żałoba.

Ile dostanie członek rodziny?

Komisja Nadzoru Finansowego obliczyła, ile zostało wypłacone osobom, które na skutek nieszczęśliwego wypadku lub w przypadku czynu niedozwolonego straciły bliską osobę. Wysokość kwoty podana jest w brutto, według KNF kwota brutto to zadośćuczynienie, które uwzględnia kwotę, jaka została wypłacona przez sprawcę, wypłaconą przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe w postępowaniu likwidacyjnym i prawomocnie zasądzoną przez sąd.

Zadośćuczynienie za śmierć- kwota brutto:

 • dla małżonka 77,7 tys. zł/ 80,0 tys. zł
 • dla rodzica 73,2 tys. zł/ 70,0 tys. zł
 • dla dziecka 62,1 tys. zł/ 60,0 tys. zł
 • dla rodzeństwa 31,0 tys. zł/ 29,5 tys. zł

Zadośćuczynienie za śmierć w zależności od wieku dziecka, kwota brutto:

 • do 18 lat- 71,3 tys. zł
 • 19-26 lat- 51,9 tys. zł
 • powyżej 26 lat- 40,6 tys. zł
 • jeden rodzic, odrębne gospodarstwa, rodzeństwo - 68,3 tys. zł/ 65,0 tys. zł
 • oboje rodziców, wspólne gospodarstwo, rodzeństwo - 122,5 tys. zł/ 112,5 tys. zł

Okoliczności korygujące:

 • wspólne gospodarstwo +8,8 tys. zł
 • śmierć obojga rodziców +10,0 tys. zł
 • jedynak +10,0 tys. zł

Pod uwagę branych jest wiele czynników, gdy chodzi o zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby. Jednym z nich jest cierpienie, ciężkie traumatyczne przeżycia czy zła kondycja psychiczna. Pod uwagę powinny być wzięte te, które występują aktualnie, jak również takie, które mogą się ujawnić po jakimś czasie. Zadośćuczynienie to bardzo specyficzna grupa odszkodowań. Mogą się o nią starać osoby, które straciły bliskiego członka rodziny w wyniku: przestępstwa, celowego działania czy zaniedbania.

Warto w takim przypadku skorzystać z pomocy kancelarii odszkodowawczej, specjalizującej się w uzyskiwaniu zadośćuczynienia za śmierć. Z doświadczeniem i specjalistyczną wiedzą prawną łatwiej i szybciej uzyskać stosowną wypłatę.

Helpfind.pl - Patrycja Gmurowska - redaktor

Absolwentka pedagogiki społecznej i komunikacji, której pasją zawsze było pisanie. Stąd wzięło się zamiłowanie do dziennikarstwa internetowego, które jest sposobem na życie. Prywatnie miłośniczka dobrej literatury, zagranicznych seriali i górskich wędrówek.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 4.00

Czytaj także

Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby... Helpfind - Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby

Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby co należy się rodzinie

W przypadku wypłaty za zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby rodzinie zmarłego należą się także inne świadczenia, z których powinien skorzystać.

Jakie zadośćuczynienie za śmierć bliskiej... Helpfind - Jakie zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby - proponowane kwoty

Jakie zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby - proponowane kwoty

Niewielu członków ofiar wypadków komunikacyjnych wie, że może uzyskać zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby z OC sprawcy. Jeszcze mniejsze jest...

Zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby... Helpfind - Zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby - dochodzić praw w sądzie?

Zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby - dochodzić praw w sądzie?

Zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby to niezwykle ważna kwestia. Została uregulowana w Kodeksie Cywilnym. Zgodnie z art. 446 i 448,...

Odszkodowania komunikacyjne kwoty wypłacane przez... Helpfind - Odszkodowanie komunikacyjne kwoty

Odszkodowania komunikacyjne kwoty wypłacane przez TU i sądy

Osobom poszkodowanym w wyniku wypadku komunikacyjnego po spełnieniu ustawowych kryteriów należy się rekompensata. Odszkodowania komunikacyjne kwoty zależą od doznanego urazu...