Zadośćuczynienie z OC sprawcy pomoże poszkodowanemu w dalszym leczeniu

Zadośćuczynienie z oc sprawcy

a faktycznie otrzymywana kwota

Każdy poszkodowany w wyniku wypadku może ubiegać się o zadośćuczynienie z OC sprawcy. Dotyczy to zarówno kierowcy, pasażerów, jak i potrąconych pieszych czy też rowerzystów.

Jakie świadczenia należą się kierowcy

Należy zwrócić uwagę, że po zgłoszeniu szkody, może zostać wypłacona kwota bezsporna, czyli taka, która zostaje przyznana, gdy odpowiedzialność za zdarzenie nie budzi wątpliwości. Nie znane są jeszcze wtedy następstwa wszystkich obrażeń ciała, nie zostało wydane orzeczenie lekarskie wskazujące na trwały uszczerbek na zdrowiu. Jest to pierwsza część wypłacanego zadośćuczynienia z OC sprawcy, jednak jej wypłata nie występuje we wszystkich sprawach. Po ujawnieniu wszystkich obrażeń ciała ma miejsce wydanie właściwej decyzji.

Kwota wskazana w piśmie wydanym przez zakład ubezpieczeń to zadośćuczynienie. Ma ono stanowić rekompensatę za poniesioną krzywdę. Z OC sprawcy można ubiegać się także:

  • o wypłatę z tytułu utraconego dochodu
  • zniszczonych przedmiotów
  • kosztów leczenia
  • dojazdów do placówek medycznych
  • opieki sprawowanej nad poszkodowanym przez osoby trzecie

Zgłoszenie roszczeń ponad same obrażenia ciała sprawia, iż można uzyskać dla ofiary wypadku wyższe kwoty zadośćuczynienia z OC sprawcy.

Kiedy dostaniesz mniej?

Zadośćuczynienie może zostać pomniejszone, gdy sam poszkodowany przyczynił się w jakimś stopniu do powstania wypadku:

  • nie posiadał zapiętych pasów bezpieczeństwa
  • był pasażerem pojazdu, którego kierowca znajdował się pod wpływem alkoholu lub narkotyków
  • nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem
  • wtargnął na przejście dla pieszych bez zachowania szczególnej ostrożności przy jego przekraczaniu.

W wymienionych sytuacjach zadośćuczynienie z OC sprawcy może zostać pomniejszone o znaczne kwoty.

Jako poszkodowany masz możliwość odwołania

Profesjonalny pełnomocnik, korzystając ze swojego doświadczenia i kompetencji przy odpowiedniej współpracy z osobą poszkodowaną, jest w stanie zgłosić i wyegzekwować pełne roszczenia. Oraz poprowadzić skuteczne działania w przypadku wystąpienia przyczynienia osoby poszkodowanej do powstania wypadku- a co za tym idzie obrażeń ciała. Faktyczna kwota zadośćuczynienia z OC sprawcy może zostać pomniejszona przez ubezpieczyciela o nawiązkę, czyli kwotę zasądzoną podczas postępowania karnego.

Zadośćuczynienie widniejące w decyzji wydanej przez ubezpieczyciela nie musi stanowić ostatecznej kwoty. Jeżeli kwota jest zaniżona, można podjąć działania odwoławcze zmierzające do jej podniesienia lub przeprowadzić negocjacje zmierzające do zawarcia ugody. Niestety często istnieje konieczność dochodzenia dalszych roszczeń na drodze sądowej z uwagi na zaniżanie odszkodowań z OC sprawcy. Korzystanie z usług pełnomocnika zapewnia kompleksowe doradztwo i profesjonalne prowadzenie sprawy zmierzające do uzyskania jak najwyższego odszkodowania z OC sprawcy.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind  - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 4.75

Czytaj także

Kwota odszkodowania za nowy samochód... Helpfind - Kwota odszkodowania

Kwota odszkodowania za nowy samochód

Właśnie kupiłeś nowy samochód. Wyjeżdżasz z salonu, testujesz jego możliwości i już planujesz kolejne podróże. Nie cieszysz się długo, bo...

Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby... Helpfind - Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby

Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby co należy się rodzinie

W przypadku wypłaty za zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby rodzinie zmarłego należą się także inne świadczenia, z których powinien skorzystać.

Zadośćuczynienie z oc sprawcy wypadku... Helpfind - Zadośćuczynienie z oc sprawcy wypadku - procedura ubiegania się

Zadośćuczynienie z oc sprawcy wypadku - procedura ubiegania się

Mamy wypadek, w którym odnieśliśmy obrażenia ciała. Co robić, aby uzyskać zadośćuczynienie z OC sprawcy wypadku w odpowiedniej wysokości? Najpierw...

Zadośćuczynienie a odszkodowanie z OC... Helpfind - Zadośćuczynienie a odszkodowanie z OC sprawcy – podobieństwa i różnice

Zadośćuczynienie a odszkodowanie z OC sprawcy – podobieństwa i różnice

Poszkodowany zgłaszając szkodę ma możliwość uzyskania dwóch odmiennych form naprawienia szkody. Poszkodowani jednak nie zawsze wiedzą, co różni zadośćuczynienie a...