Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oznacza dla poszkodowanego wypłatę środków

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

- kryteria przyznania

Na rozmiar krzywdy, a w efekcie na wysokość zadośćuczynienia, składają się cierpienia fizyczne i psychiczne, których rodzaj, natężenie i czas trwania należy każdorazowo określić. Każdy przypadek musi być rozpatrzony indywidualnie.

Kiedy przysługuje zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie za doznaną krzwydę przysługuje w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia (art. 445 k.c. w zw. z art. 444 k.c.). Uszkodzenie ciała polega na naruszeniu integralności fizycznej np. złamanie; naruszenie to może dotyczyć również narządów wewnętrznych (uszkodzenie organów wewnętrznych). Rozstrój zdrowia - wyraża się w zakłóceniu funkcjonowania poszczególnych organów, bez ich widocznego uszkodzenia (np. choroba psychiczna, nerwica).

Jakie czynniki decydują o przyznaniu zadośćuczynienia?

O rozmiarze należnego zadośćuczynienia pieniężnego powinien decydować:

  • stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego, wyrażający się w kalectwie, oszpeceniu, ograniczeniach ruchowych, ograniczeniach wykonywania czynności życia codziennego (wysokość zadośćuczynienia powinna być proporcjonalna do stopnia uszczerbku na zdrowia tzn. im jest wyższy stopień uszczerbku tym wyższa powinna być wysokość zadośćuczynienia).
  • długotrwałość choroby, cierpień, leczenia, rehabilitacji - dokonywane operacje, okres dochodzenia do względnej sprawności, przywrócenie prawidłowych funkcji organizmu
  • wiek poszkodowanego (im poszkodowany jest młodszy tym wyższe powinno być dla niego zadośćuczynienie)
  • płeć poszkodowanego (w zależności od konkretnego przypadku czynnik płci powinien być brany pod uwagę, inaczej powinno być miarkowane zadośćuczynienie za doznaną krzywdę dla kobiety, która po wypadku ma zniekształconą twarz i szereg widocznych blizn, a inaczej w analogicznym przypadku wobec mężczyzny)
  • poczucie bezradności życiowej, niekorzystne widoki i możliwości poszkodowanego w przyszłości (na podwyższoną wysokość zadośćuczynienia wpływają takie czynniki jak: brak możliwości podjęcia pracy, wykonywania wyuczonego zawodu, osobistego rozwoju, posiadania dzieci, aktywnego korzystania z życia i rozrywek, uprawiania sportu)
  • aktualna i zmieniająca się stopa życiowa społeczeństwa polskiego oraz sytuacja materialna społeczności na terenie zamieszkania poszkodowanego
  • inne czynniki wpływające na poczucie krzywdy uzależnione od konkretnego stanu faktycznego, których trzeba poszukiwać przy każdej indywidualnej sprawie szczególnie z uwzględnieniem wszelkich cech poszkodowanego

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę ma mieć przede wszystkim charakter kompensacyjny, nie może stanowić zapłaty symbolicznej, lecz musi przedstawiać ekonomicznie odczuwalną wartość dla poszkodowanego.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind  - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby... Helpfind - Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby

Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby co należy się rodzinie

W przypadku wypłaty za zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby rodzinie zmarłego należą się także inne świadczenia, z których powinien skorzystać.

Zadośćuczynienie za śmierć W jakich... Helpfind - Zadośćuczynienie za śmierć, w jakich przypadkach przysługuje?

Zadośćuczynienie za śmierć W jakich przypadkach przysługuje?

Sprawdzamy w jakich przypadkach najbliżsi mogą starać się o zadośćuczynienie za śmierć? Jak starać się o takie środki? Co jest...

Zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby... Helpfind - Zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby

Zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby jakie kwoty zasądzają sądy?

Najbliższym członkom rodziny należy się zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby. Może ono w wyrównać straty za ból i cierpienie jakich...

Odszkodowanie i zadośćuczynienie - kryteria... Helpfind - Odszkodowanie i zadośćuczynienie - kryteria przyznania

Odszkodowanie i zadośćuczynienie - kryteria przyznania

W każdej chwili każdy z nas może stać się uczestnikiem wypadku. To zdarzenie, którego okoliczności i przebieg dają podstawę do...