Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oznacza dla poszkodowanego wypłatę środków

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

- kryteria przyznania

Na rozmiar krzywdy, a w efekcie na wysokość zadośćuczynienia, składają się cierpienia fizyczne i psychiczne, których rodzaj, natężenie i czas trwania należy każdorazowo określić. Każdy przypadek musi być rozpatrzony indywidualnie.

Kiedy przysługuje zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie za doznaną krzwydę przysługuje w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia (art. 445 k.c. w zw. z art. 444 k.c.). Uszkodzenie ciała polega na naruszeniu integralności fizycznej np. złamanie; naruszenie to może dotyczyć również narządów wewnętrznych (uszkodzenie organów wewnętrznych). Rozstrój zdrowia - wyraża się w zakłóceniu funkcjonowania poszczególnych organów, bez ich widocznego uszkodzenia (np. choroba psychiczna, nerwica).

Jakie czynniki decydują o przyznaniu zadośćuczynienia?

O rozmiarze należnego zadośćuczynienia pieniężnego powinien decydować: 

  • stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego, wyrażający się w kalectwie, oszpeceniu, ograniczeniach ruchowych, ograniczeniach wykonywania czynności życia codziennego (wysokość zadośćuczynienia powinna być proporcjonalna do stopnia uszczerbku na zdrowia tzn. im jest wyższy stopień uszczerbku tym wyższa powinna być wysokość zadośćuczynienia).
  • długotrwałość choroby, cierpień, leczenia, rehabilitacji - dokonywane operacje, okres dochodzenia do względnej sprawności, przywrócenie prawidłowych funkcji organizmu
  • wiek poszkodowanego (im poszkodowany jest młodszy tym wyższe powinno być dla niego zadośćuczynienie)
  • płeć poszkodowanego (w zależności od konkretnego przypadku czynnik płci powinien być brany pod uwagę, inaczej powinno być miarkowane zadośćuczynienie za doznaną krzywdę dla kobiety, która po wypadku ma zniekształconą twarz i szereg widocznych blizn, a inaczej w analogicznym przypadku wobec mężczyzny)
  • poczucie bezradności życiowej, niekorzystne widoki i możliwości poszkodowanego w przyszłości (na podwyższoną wysokość zadośćuczynienia wpływają takie czynniki jak: brak możliwości podjęcia pracy, wykonywania wyuczonego zawodu, osobistego rozwoju, posiadania dzieci, aktywnego korzystania z życia i rozrywek, uprawiania sportu)
  • aktualna i zmieniająca się stopa życiowa społeczeństwa polskiego oraz sytuacja materialna społeczności na terenie zamieszkania poszkodowanego 
  • inne czynniki wpływające na poczucie krzywdy uzależnione od konkretnego stanu faktycznego, których trzeba poszukiwać przy każdej indywidualnej sprawie szczególnie z uwzględnieniem wszelkich cech poszkodowanego 

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę ma mieć przede wszystkim charakter kompensacyjny, nie może stanowić zapłaty symbolicznej, lecz musi przedstawiać ekonomicznie odczuwalną wartość dla poszkodowanego.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind  - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00