Zadośćuczynienie za śmierć - jak i kiedy starać się?

Zadośćuczynienie za śmierć, w jakich przypadkach przysługuje?

Strata bliskiej osoby to niezwykle trudna kwestia. Większość rodzin nie zdaje sobie sprawy, że może domagać się jakichś środków od sprawcy wypadku. Tymczasem jest to cały katalog świadczeń mających za zadanie wyrównać wszelkie straty - także te niematerialne.

Rodzina zmarłego w tragicznym wypadku może liczyć na dość szerokie wsparcie finansowe. Z OC sprawcy pokrywane są koszta pogrzebu, ale wypłacane są także inne środki. Należą do nich renty, odszkodowania i świadczenia alimentacyjne, które mają uchronić rodzinę przed gorszą sytuacją życiową.

Jest jednak szczególne świadczenie, które nie pokrywa strat materialnych. To zadośćuczynienie za śmierć, znane również jako odszkodowanie za śmierć. Warto tutaj wspomnieć, że rodziny doznają nie tylko strat majątkowych. Są to przede wszystkim straty niematerialne i emocjonalne. Jest to próba rekompensaty strat niematerialnych. Przyznawane jest za ból, cierpienie i poczucie straty po śmierci bliskiej osoby. W jakich okolicznościach możesz starać się o takie świadczenie?

Zwróć uwagę na więzi

Kto może ubiegać się o zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby? Najczęściej są to członkowie najbliższej rodziny zmarłego. To przede wszystkim małżonek i dziecko, jeżeli poszkodowany już miał własną rodzinę. Co ważne, jeżeli zmarły pozostawał w nieformalnym, ale bliskim związku, np.: od wielu lat mieszkał ze swoim partnerem - to również wypłacana jest stosowna rekompensata.

W innych przypadkach to często także rodzice i rodzeństwo, a nawet dziadkowie i wnukowie. Tutaj jednak konieczne jest wykazanie szczególnie bliskich więzi.

Dowiedz się, czym są dobra osobiste

Zadośćuczynienia przyznawane jest na podstawie paragrafu 448 kodeksu cywilnego. Jako powód wypłaty podaje się naruszenie dóbr osobistych. W przypadku nagłej utraty bliskiej osoby można mówić właśnie o takim naruszeniu. Trudno tu jednak ściśle określić, jakie dobra osobiste są naruszane. Nawet kodeks cywilny ma pewne trudności z uściśleniem tej kwestii. Z pewnością są to wszystkie dobra niemajątkowe związane z istnieniem człowieka i jego indywidualnością. Często są to ważne i uniwersalne wartości, a także prawa. W przypadku żałoby to prawo do niezakłóconego życia rodzinnego, czy uczucie miłości rodzinnej.

Upewnij się, że doszło do czynu niedozwolonego

Zwykle o zadośćuczynienie starają się rodziny ofiar wypadków. Tymczasem obowiązuje ono w każdym przypadku, gdy doszło do czynu niedozwolonego. Można o nim mówić w przypadku:

  • przestępstwa
  • celowego działania
  • zaniechania
  • zaniedbania.

Jest to zatem każde działanie powodujące szkody dowolnego typu - zarówno, gdy ucierpiała osoba, jak i mienie do niej należące.

W jakich przypadkach nie można otrzymać zadośćuczynienia?

W niektórych przypadkach ubezpieczyciel, a nawet sąd mogą podważać zasadność wypłaty odszkodowania.

Najczęściej dzieje się tak w przypadku niewystarczająco bliskich relacji ze zmarłym. Towarzystwa Ubezpieczeniowe niemalże automatycznie odrzucają roszczenia osób, którym zmarł dziadek, czy teść. Wówczas musisz udowodnić, że ze zmarłym łączyła cię więź bliższa, niż zwykle jest w takich przypadkach.

Może też zdarzyć się odwrotna sytuacja. Zdarza się również, że relacje w rodzinie nie są dobre. Jeżeli dochodziło do częstych konfliktów bądź wyraźnego rozluźnienia kontaktów, to nawet bliskiej osobie zadośćuczynienie nie przysługuje.

Należy też pamiętać, że rekompensatę za śmierć przyznawane jest tylko w przypadku czynu niedozwolonego. Jeżeli więc zgon nastąpił w naturalny sposób, rodzina nie może starać się o odszkodowanie. Nawet jeżeli było to nagłe i niespodziewany zdarzenie, które spowodowało głęboki szok u najbliższych.

Jak możesz zauważyć, o zadośćuczynienie możesz się starać w ściśle określonych warunkach. Należą do nich:

  • śmierć bliskiego w wypadku bądź innego niedozwolonego działania
  • bliska więź emocjonalna ze zmarłym - nie musi być to ścisła więź rodzinna

Pamiętaj też, że są to pieniądze wypłacane z OC sprawcy wypadku, w wyniku którego zmarł bliski. Oznacza to, że możesz starać się o to świadczenie u odpowiedniego ubezpieczyciela.

Helpfind.pl - Małgorzata Wodyńska - redaktor

Filolog polski ze specjalizacją zarządzania mediami. Wszystko to sprawiło, że pisanie stało się hobby i stylem życia. W czasie wolnym gotuje i eksperymentuje w kuchni, namiętnie czyta kryminały i fotografuje dziką przyrodę.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

Dziedziczenie OFE Sprawdź, jakich dokumentów... Helpfind - Dziedziczenie OFE, potrzebne dokumenty

Dziedziczenie OFE Sprawdź, jakich dokumentów potrzebujesz

Coraz więcej osób wie, że możliwe jest dziedziczenie OFE. Ale jak się starać o środki emerytalne? Dzisiaj bliżej o procedurze...

Czym jest i w jakich... Helpfind - Czym jest i w jakich przypadkach przysługuje renta wyrównawcza z PZU?

Czym jest i w jakich przypadkach przysługuje renta wyrównawcza z PZU?

Renta wyrównawcza z PZU będzie przysługiwać osobie poszkodowanej w określonych przypadkach. Może się o nią starać osoba, która spełnia pewne...

Odszkodowanie za śmierć rodzica Co... Helpfind - Odszkodowanie za śmierć rodzica

Odszkodowanie za śmierć rodzica. Co przysługuje małym dzieciom?

W przypadku śmierci rodzica w wypadku komunikacyjnym małoletnim dzieciom zmarłego przysługuje szereg różnych świadczeń. Należy do nich m.in. odszkodowanie za...

Odszkodowanie za złamany nos w... Helpfind - Odszkodowanie za złamany nos w jakich przypadkach mogę się starać?

Odszkodowanie za złamany nos w jakich przypadkach mogę się starać?

Najczęściej odszkodowanie za złamany nos jest wypłacane w przypadku wypadków komunikacyjnych. Najprostszym do zdiagnozowania objawem uszkodzenia nosa, nawet przez osobę...