Zadośćuczynienie za wypadek kiedy i komu się należy?

Zadośćuczynienie za wypadek

komunikacyjny a doznane obrażenia

Każdy poszkodowany w wypadku komunikacyjnym może starać się o zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu. Musi jednak spełnić określone warunki. Należą do nich rodzaj obrażeń, ich powagi, dolegliwości oraz konsekwencje na przyszłość. Na tej podstawie szacuje się kwotę zadośćuczynienia, które powinien wypłacić zakład ubezpieczeń.

Rodzaje odszkodowań możliwych do uzyskania

W przypadku odszkodowań komunikacyjnych kwoty możliwe do uzyskania przez poszkodowanych są ściśle powiązane z poziomem uszczerbku na zdrowiu. Roszczeniem, które jest najczęściej formułowane przez poszkodowanych, jest zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu. Jest to rekompensata za dolegliwości poniesione na zdrowiu, zarówno fizycznym, jak i psychicznym.

Zadośćuczynienie za wypadek jest świadczeniem, które nie zakłada rekompensaty straty finansowej mierzalnej w pieniądzu. Jej celem jest przyznanie świadczenia, które nie ma swojego odpowiednika w postaci wartości pieniężnej.

Poszkodowani mogą wnosić o przyznanie świadczeń odszkodowawczych innego rodzaju, a więc takich jak:

 • zwroty kosztów związanych z leczeniem (np. zakupu leków, wizyt lekarskich w prywatnych gabinetach czy prywatnej rehabilitacji)
 • kosztów związanych z dojazdami do placówek medycznych (samego poszkodowanego, ale także członków jego rodziny),
 • kosztów związanych ze zniszczeniem w wyniku wypadku przedmiotów osobistych, ubrań czy sprzętu elektronicznego.

Tego typu straty są zawsze mierzalne, ich wartość może zostać wykazana w pieniądzu. Należy wskazać, że wypłaty odszkodowania należą się również kierowcom w momencie, kiedy doszło do uszkodzenia ich pojazdu.

Osobną kategorią roszczeń są te, które należą się rodzinom osób zmarłych w wyniku wypadku komunikacyjnego. Tego rodzaju roszczenia odszkodowawcze mogą dotyczyć różnych sytuacji. Mowa tu zarówno o samej stracie członka rodziny, jak i stratach finansowych. Mogą one wynikać z faktu utraty ważnego lub wręcz jedynego źródła utrzymania.

Przy szacowaniu wysokości zadośćuczynienia należnego rodzinie należy zwrócić baczną uwagę na różnorodne czynniki. Najważniejsze z okoliczności, które należy wziąć pod uwagę to:

 • stopień pokrewieństwa, jaki łączył poszkodowanego z uprawnionym,
 • zażyłość relacji pomiędzy zmarłym a uprawnionym do świadczenia
 • wspólne zamieszkiwanie obu osób.

Na podstawie omówionych czynników dokonywana jest odpowiednia ocena relacji i jej stopnia. Co za tym idzie, ocenia się intensywności krzywdy, za którą należy się zadośćuczynienie.

Członkom rodziny należy się także stosowne odszkodowanie z tytułu pogorszenia się sytuacji majątkowej.

Obrażenia a zadośćuczynienie za wypadek

Oszacowanie rozmiaru szkody i tym samym wysokości zadośćuczynienia odbywa się poprzez analizę stanu zdrowia poszkodowanego. Bierze się tu pod uwagę:

 • powagę urazów
 • ich wpływu na zdrowie w długim czasie
 • wpływ na dalsze funkcjonowanie

Analiza konkretnego przypadku odbywa się przede wszystkim na podstawie dokumentacji medycznej. Potwierdza ona przebieg leczenia, zarówno z pierwszego okresu po wypadku, jak i późniejszego. Duże znaczenie w określeniu wysokości odszkodowania ma również całość okoliczności związanych
z jego codziennym funkcjonowaniem. Należą do nich:

 • utrata możliwości realizacji pasji,
 • wpływ na życie rodzinne
 • wpływ urazu na codzienne funkcjonowanie.

Przy zadośćuczynieniu bardzo ważne jest prawidłowe oszacowanie wysokości roszczenia. Przydaje się do tego specjalistyczna wiedza prawna i doświadczenia, nabywane przez lata pracy w sektorze doradztwa odszkodowawczego.

Zadośćuczynienie za wypadek — zasady wypłaty

Ubezpieczyciele działający na rynku finansowym są przedsiębiorstwami posiadającymi właścicieli i akcjonariuszy. Ich podstawowym celem działania jest więc zysk finansowy. Im większy zysk przyniesie dana spółka, tym większe będą zyski akcjonariuszy. Dlatego też ubezpieczyciele starają się zrobić wszystko, żeby swoje produkty (czyli polisy ubezpieczeniowe) sprzedawać możliwie jak najdrożej przy jednoczesnym zminimalizowaniu wysokości wypłacanych odszkodowań. Wtedy zyski z ich działalność będę najwyższe.

Nie ma wątpliwości, że poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych zależy na uzyskaniu jak najwyższych kwot zadośćuczynienia. Kłóci się to jednak z powszechną pośród wszystkich ubezpieczycieli praktyką, którą jest zaniżanie kwot odszkodowań. Zdarzają się nawet odmowy jakichkolwiek wypłat dla poszkodowanych, nawet kiedy są one zasadne.

Poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych bardzo często stoją na straconej pozycji. Nie posiadają oni odpowiedniej wiedzy czy instrumentów prawnych, aby móc samodzielnie wyegzekwować należne zadośćuczynienie.

Jak powszechnie wiadomo, średnie kwoty zadośćuczynień uzyskiwanych przez firmy odszkodowawcze są wyższe o ok. 30%. Osobną kategorią są ci poszkodowani, którzy zdecydują się na skierowanie swojej sprawy na drogę sądową. Mogą oni liczyć na zdecydowanie wyższe kwoty wypłacanych odszkodowań.

Przeprowadzenie całego postępowania likwidacyjnego, czy złożenie odwołania może nie przynieść rezultatu. Często ubezpieczyciele zaniżają wypłaty czy też odmawiają przyznania odszkodowania co do zasady. Właśnie w takich wypadkach skierowanie sprawy jest najlepszym sposobem, aby uzyskać właściwe zadośćuczynienie za wypadek.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 4.80

Czytaj także

Dalsze leczenie a odszkodowanie wypadek... Helpfind - Dalsze leczenie a odszkodowanie wypadek komunikacyjny

Dalsze leczenie a odszkodowanie wypadek komunikacyjny

Odszkodowanie wypadek komunikacyjny. Co należy wiedzieć, gdy długo się leczysz.

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny bez... Helpfind - Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny bez strat dla kierowcy

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny bez strat dla kierowcy

Jeśli chodzi o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny istnieje kilka sposób, żeby kierowca na tym nie stracił. Warto znać sposoby, które...

Wypadek komunikacyjny - kiedy należy... Helpfind - Wypadek komunikacyjny

Wypadek komunikacyjny - kiedy należy wezwać odpowiednie służby?

Przepisy prawa dokładnie definiują różnice między wypadkiem a kolizją. W największym skrócie: wypadek komunikacyjny jest dużo poważniejszy od kolizji. Często...

Wypadek komunikacyjny, odszkodowanie dla pasażerów... Helpfind - Wypadek komunikacyjny, odszkodowanie

Wypadek komunikacyjny, odszkodowanie dla pasażerów autobusu

Gdy ma miejsce wypadek komunikacyjny odszkodowanie zostanie wypłacone poszkodowanym. Osoby, które są poszkodowanymi pasażerami autobusów mogą ubiegać się o zwrot...