Zaniżony kosztorys i dalsza droga o odszkodowanie

Zaniżony kosztorys - jakie masz możliwości jako poszkodowany?

Likwidacji szkody często towarzyszą różnorodne problemy. Jednym z największych jest zaniżony kosztorys. Czym jest, jakie niesie konsekwencje i przede wszystkim - jak sobie z nim radzić? Wypłata odszkodowania powinna kończyć wszelkie problemy związane z wypadkiem. Tymczasem bardzo często okazuje się — nawet w 89% przypadków — że to dopiero początek kolejnych problemów. Ubezpieczyciel wypłaca bowiem zbyt niskie odszkodowanie.

Czym jest kosztorys?

Dzieje się tak, gdy wycena szkody jest nieprawidłowa. Mówimy wówczas o zaniżonym kosztorysie. Ubezpieczyciele mają różne sposoby na niewłaściwą wycenę. Warto jednak wiedzieć, że poszkodowany nie musi się na to zgadzać. Decyzja ubezpieczyciela nigdy bowiem nie jest ostateczna. Wyjątkiem jest tu tylko przedawnienie lub podpisanie ugody.

Poszkodowanego po zgłoszeniu szkody odwiedza rzeczoznawca. Jego pierwszym zadaniem jest dokonanie oględzin. Polegają one na sprawdzeniu wszystkich szkód, a także ich udokumentowaniu. Bardzo ważne jest, by dokładnie sprawdzić wszystkie szkody — są one bowiem podstawą do sporządzenia kosztorysu.

Już po oględzinach rzeczoznawca sporządza kosztorys. Są w nim zawarte nie tylko szkody, ale przede wszystkim koszta naprawy wszystkich szkód. Kosztorys wskazuje, jaką należy czynność wykonać. Jest to przedstawione w formie następujących symboli:

 • WY — wymiana
 • NS — nowe za stare
 • RZ — zamontowanie
 • WZ — wymontowanie

W kosztorysie wskazane jest także lakierowanie oraz materiały konieczne do naprawy. Uwzględnia się także czas wykonywania poszczególnych czynności — wynika to ze stawki godzinowej mechaników. Najważniejsze jednak w kosztorysie są ceny poszczególnych części, materiałów i czynności.

Zaniżony kosztorys — jak się to robi

Kosztorys powinien być obiektywną oceną kosztów naprawy danego pojazdu. Poszczególne ceny powinny jak najbardziej odpowiadać tym, które ponosi poszkodowany. Odszkodowanie bowiem - wedle zasady pełnej rekompensaty - powinno w całości wystarczyć na naprawę pojazdu, także pokrycie wszelkich innych kosztów.

W rzeczywistości ubezpieczyciele stosują kilka sposobów na to, aby kosztorys został zaniżony:

 • rabaty i urealnienia

Jeszcze kilka lat temu ubezpieczyciele stosowali amortyzację części. W ten sposób ubezpieczyciel uwzględnia zużycie starej części, która została uszkodzona i odliczał to od ceny nowej części. Po uchwale Sądu Najwyższego, która uznała stosowanie amortyzacji za bezpodstawne, w kosztorysach pojawiły się rabaty i urealnienia.

Ubezpieczyciele uznają, że warsztaty przy pierwszej naprawie przyznają rabat, np.: 20%. Nie sprawdzają jednak, czy tak jest w rzeczywistości i czy poszkodowany może z takiego rabatu skorzystać w warsztatach w okolicy. Urealnienie cen to w rzeczywistości potrącenie amortyzacyjne za zużycie części

 • ceny części zamiennych zamiast oryginalnych

Wedle orzeczenia Sądu Najwyższego w naprawianym samochodzie powinno montować się oryginalne części producenta samochodu — jeżeli samochodu — jeżeli takie właśnie zostały uszkodzone w wyniku wypadku. Tymczasem ubezpieczyciele najczęściej umieszczają w kosztorysach ceny części zamiennych nieoryginalnych. Mogą to być części o następujących symbolach:

 • Q — części pochodzące od dostawcy producenta, ale bez jego logo. Mogą posiadać certyfikat zgodności z częściami oryginalnymi.
 • P - części pochodzące od niezależnego producenta, często bez właściwych atestów, czy certyfikatów producenta

Może również się zdarzyć — choć obecnie bardzo rzadko — że rzadko — że ubezpieczyciel w kosztorysie uwzględni części używane.

Warto zwrócić uwagę, że w kosztorysie części nieoryginalne mogą się pojawić tylko wtedy, gdy uszkodzone części również były zamiennikami. W innych przypadkach ubezpieczyciel musi powiadomić poszkodowanego o tym na piśmie, a te musi wyrazić na to zgodę.

 • Naprawa, zamiast wymiany

Ubezpieczyciele wolą zlecić naprawę części, zamiast jej wymiany. Jest to tańsze rozwiązanie, przez co ubezpieczyciel może wypłacić niższe odszkodowanie. Prawo nie wskazuje, który sposób jest właściwszy. Zależy to bowiem od stopnia uszkodzenia i rodzaju części. W niektórych przypadkach możliwa jest regeneracja uszkodzonego elementu.

 • Niewłaściwa ilość materiałów

W kosztorysach uwzględnia się nie tylko części, ale także konieczne materiały — dotyczy to głównie lakieru. W kosztorysach mogą pojawić się takie informacje jak: materiał lakierniczy - 56%. Oznacza to, że lakiernik powinien położyć tylko 56% zwyczajowej warstwy lakieru. Nie ma to uzasadnienia i jest to kolejny sposób na zminimalizowanie kosztów naprawy.

 • Pominięcie niektórych szkód

Rzeczoznawca może nie uwzględnić wszystkich szkód w pojeździe. Może to zdarzyć się z dwóch powodów. Pierwszym jest przeoczenie niektórych szkód jeszcze na etapie oględzin. Dzieje się tak, gdy np.: szkoda znajduje się pod błotnikiem, którego rzeczoznawca nie zdemontuje.

Drugim powodem jest kwestionowanie szkody jako tej powstałej w wyniku wypadku. Drobne wgniecenia czy rysy mogą zostać uznane za szkody powstałe podczas zwykłej eksploatacji samochodu.

 • Zaniżenie wartości pojazdu

W przypadku szkody całkowitej może dojść do zaniżenia wartości samochodu sprzed wypadku. Jednocześnie zawyżone są koszta naprawy, a także wartość samochodu po wypadku. To sprawia, że ubezpieczycielowi łatwiej jest orzec o szkodzie całkowitej i wypłacić niższe odszkodowanie.

Jak zweryfikować kosztorys?

Kosztorys można zweryfikować na kilka sposobów. Dzięki temu poszkodowany będzie miał pewność, że kosztorys, jak i odszkodowanie zostały zaniżone.

Podstawowym sposobem jest przejrzenie kosztorysu i sprawdzenie symboli. Jeżeli występują części zamienne, to można mówić o zaniżonym kosztorysie. Warto też zwrócić uwagę na potrącenia. Przy niektórych cenach mogą pojawić się gwiazdki. To znaczy, że ich wartość została ręcznie zmieniona przez kosztorysanta.

Poszkodowany może również poprosić o wycenę szkody warsztat, w którym chce naprawić samochód. Często warsztaty nie pobierają za taki dokument żadnych opłat.

Dokładną weryfikację przeprowadzi także niezależny rzeczoznawca, który dokona powtórnych oględzin i ponownie sporządzi kosztorys. Jest to jednak usługa dodatkowo płatna — średnio to ok. 200-250 zł. Kosztorys ten może być niezbitym dowodem w sądzie.

Zaniżony kosztorys — co zrobić, by uzyskać wyższe odszkodowanie?

Poszkodowany, który ma już pewność, że jego kosztorys został zaniżony, może starać się o wyższe odszkodowanie. Ma na to aż 3 lata od wydania decyzji przez ubezpieczyciela. W jaki sposób można to zrobić? Poszkodowany ma w tym zakresie kilka opcji.

 • Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w rzeczywistości jest reklamacją. I w takim trybie jest rozpatrywana. To oznacza, że poszkodowany musi napisać pismo, w którym zamieści właściwą kwotę odszkodowania, a także ją uzasadni.

Uzasadnienie można skonstruować na dwa sposoby. Najczęściej poszkodowani uzyskują dodatkowe dokumenty jak kosztorys niezależnego rzeczoznawcy czy wycenę warsztatu. W uzasadnieniu odwołują się właśnie do nich. Można także odwołać się do właściwych przepisów kodeksu cywilnego czy uchwały Sądu Najwyższego. Wymaga to jednak odpowiedniej wiedzy prawnej.

Pismo poszkodowanego powinno być rozpatrzone w ciągu 30 dni. Jeżeli ubezpieczyciel nie wyda żadnej decyzji — będzie musiał wypłacić dokładnie taką kwotę, o jaką poszkodowany się stara. Ubezpieczyciel nie ma jednak prawnego obowiązku przychylić się do pisma poszkodowanego.

 • Pozew sądowy

Zwykle poszkodowani decydują się na, to gdy nie uda im się uzyskać odszkodowania poprzez odwołanie. Aby złożyć pozew, należy zgłosić się do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania. W pozwie podobnie jak w odwołaniu należy podać kwotę właściwego odszkodowania. Ważne są także dowody potwierdzające roszczenia. W tym przypadku mogą to być:

 • wycena dokonana przez warsztat
 • kosztorys niezależnego rzeczoznawcy

Aby złożyć pozew należy jeszcze wnieść opłaty sądowe. W tym przypadku opłata sądowa to 5% wysokości wnioskowanego odszkodowania. Ubezpieczyciel ma jednak obowiązek zwrócić poniesione koszty, jeżeli przegra sprawę.

 • Skarga do Rzecznika Finansowego

Jeżeli ubezpieczyciel nie stosuje się do przepisów i wytycznych KNF, poszkodowany może złożyć skargę m.in. do Rzecznika finansowego. Sprawdza on, czy faktycznie wystąpiły nieprawidłowości, a następnie przygotowuje właściwe argumenty prawne i kontaktuje się z ubezpieczycielem. Możliwe są także negocjacje i mediacje za pośrednictwem biura Rzecznika Finansowego. Jest to możliwe dzięki postępowaniu polubownym. Jednak nawet po interwencji Rzecznika ubezpieczyciel nie ma prawnego obowiązku, by wypłacić żądaną kwotę odszkodowania.

 • Kancelaria odszkodowawcza

Poszkodowany, który wyczerpał standardowe możliwości lub nie chce wikłać się w spory z ubezpieczycielem ma jeszcze jedną możliwość. Jest to kancelaria odszkodowawcza. Pomaga ona na 3 sposoby:

 • Doradza w trudnych przypadkach — wskazuje, o jakie świadczenia może starać się poszkodowany i co należy zrobić w danej sprawie.
 • W imieniu klienta stara się o odpowiednie świadczenia — także w sądzie.
 • Wypłaca pieniądze w ramach odkupu szkody.

To poszkodowany wybiera, na jakim rozwiązaniu mu zależy. Może uzyskać pieniądze z pomocą kancelarii, co potrwa dłużej, ale pozwoli zachować pełną kontrolę nad procesem. Odkup szkody umożliwia szybką wypłatę pieniędzy, a co za tym idzie naprawę samochodu i odzyskanie pieniędzy.

Podsumowanie

Zaniżony kosztorys zawsze jest sporym problemem. Rodzi też kolejne — poszkodowany musi dopełniać kolejnych procedur, aby starać się o wyższe odszkodowanie. A i tak często nie ma gwarancji, że towarzystwo ubezpieczeniowe przychyli się do jego stanowiska. Tak jest choćby przy standardowym odwołaniu. Większe szanse są przy rozprawie sądowej. Niezależnie od wybranej drogi, zawsze warto poradzić się fachowca, który szybciej rozwiąże problem.

Helpfind.pl - Małgorzata Wodyńska - redaktor

Filolog polski ze specjalizacją zarządzania mediami. Wszystko to sprawiło, że pisanie stało się hobby i stylem życia. W czasie wolnym gotuje i eksperymentuje w kuchni, namiętnie czyta kryminały i fotografuje dziką przyrodę.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 4.57

Czytaj także

Zaniżony kosztorys czy musisz iść... Helpfind - Zaniżony kosztorys

Zaniżony kosztorys czy musisz iść do sądu?

Istnieje kilka sposobów na skuteczne odzyskanie godnego odszkodowania, a zaniżony kosztorys nie musi sprawiać, że kierowca będzie walczył w sądzie.

Wypłata odszkodowania z oc opóźnia... Helpfind - Wypłata odszkodowania z oc

Wypłata odszkodowania z oc opóźnia się? Zobacz, jakie masz możliwości

Wypłata odszkodowania z oc może czasami mocno odwlec się w czasie. Możesz z tym walczyć na kilka sposobów. Sprawdź, jakie...

Odszkodowanie z NNW i brak... Helpfind - Odszkodowanie z NNW

Odszkodowanie z NNW i brak możliwości wypłaty świadczenia

Gdy mamy na myśli odszkodowanie z nnw musimy rozgraniczyć je na nieszczęśliwy wypadek wywołany przyczyną zewnętrzną oraz na taki, który...

Kosztorys naprawy samochodu - to... Helpfind - Kosztorys naprawy samochodu - to musisz wiedzieć

Kosztorys naprawy samochodu - to musisz wiedzieć

Większość osób poszkodowanych decyduje się na kosztorysowe rozliczenie swojej szkody. Otrzymują wtedy kosztorys naprawy samochodu, w którym znajdują się wszystkie...