Ile czasu na zgłoszenie wypadku w pracy

  1. Minimum formalności
  2. Renta - więcej pieniędzy
  3. Profesjonalna obsługa
  4. Nawet 20 lat na zgłoszenie

Sprawdź wysokość odszkodowania

Ile czasu na zgłoszenie wypadku w pracy

Do wypadków w miejscu pracy dochodzi w rozmaitych warunkach. Bardzo często zdarzają się w czasie wykonywania pracy. Wiążą się one ściśle z realizacją poleceń służbowych. Wypadkiem przy pracy bywa tak samo zdarzenie, które miało miejsce w trakcie przerwy, przykładowo: podczas rozmowy telefonicznej. W pewnych okolicznościach do wypadku dochodzi na zewnątrz firmy. Przykładem może tu być zakupy firmowe.

W efekcie nieprawidłowych warunków pracy będzie pogarszać się stan zdrowia zatrudnionego - w tym wypadku również pracodawca wypłaci odszkodowanie. Mówi się w takim przypadku o chorobie zawodowej. W razie potrzeby, pracodawca ma możliwość również wpłacać rentę.

Kwestie formalne zatrudnienia nie grają roli. jeśli ktoś będzie zatrudniać stażystkę także może starać się o odszkodowanie za wypadek przy pracy

Kto może starać się o odszkodowanie?

Ile czasu na zgłoszenie wypadku w pracy
Odszkodowanie przysługuje każdej osobie, którą spotkał wypadek w pracy. Gdy poszkodowany przebywał poza zakładem pracy, a stale spełniał polecenia pracownicze, to tak samo należy mu się odszkodowanie.Ważne jest jednak, aby wypadek nie zaistniał z winy zatrudnionego, bądź w efekcie jego zaniedbań.
Przysługuje również renta każdemu poszkodowanemu, który nie mógłby wypełniać obowiązków służbowych
Pieniądze te przyznaje ZUS i ubezpieczyciel zakładu pracy

Potrzebne dokumenty

Wypadki przy pracy będą zazwyczaj wyjątkowo charakterystycznymi przypadkami. Pokrzywdzeni przesyłają najróżniejsze dokumenty. Jest to różny komplet, niż w pozostałych przypadkach. W zakładzie pracy powoływany zespół powypadkowy - jest to powinność przełożonego. Sprawdza on miejsce wypadku i przesłuchuje świadków. Po 14 dniach rodzi się raport komisji. Jest konieczne aby tak samo pamiętać o dokumentacji medycznej - zwolnienia lekarskie. Poszkodowany powinien złożyć wniosek także o rentę. Wypłaca ją ubezpieczyciel pracodawcy i ZUS. Konieczne są pisma do obu organizacji. Ważne, by dołączyć dokumenty od lekarza. Jest wiele dokumentów, które trzeba przedstawić, np.: zwolnienie lekarskie i wiele innych dokumentów. To potwierdza niezdolność do pracy.
Kiedy należy się odszkodowanie?

Gdy przełożony został powiadomiony

check icon

Gdy od zgłoszenia wypadku nie minęły 3 lata

check icon

Jeżeli wypadek był skutkiem przestępstwa - 20 lat na zgłoszenie

check icon

Gdy doszło do szkody osobowej

check icon

Gdy doszło do śmierci poszkodowanego

check icon

Gdy pracownik ma orzeczoną niezdolność do pracy

check icon

Sprawdź bezpłatnie, czy należy Ci się odszkodowanie

Rekompensata szkód

Nad Wisłą dochodzi do mnóstwa wypadków przy pracy. Mogą mieć istotny wpływ na psychikę pracownika. Zdarza się, że poszkodowani są zmuszeni przejść na rentę, bo ich stan nie zezwala na pracę Powinno się wspomnieć o trudnych wypadkach, w następstwie których pracownik nie może wrócić do pracy. Dopuszczalna jest w takich okolicznościach renta. Zwykle poszkodowani uznają, że wypłaca ją ZUS. Zajmuje się tym także Towarzystwo Ubezpieczeniowe zakładu pracy. Odszkodowanie wypłaca się każdemu poszkodowanemu - niezależnie od konsekwencji.

Jak to działa?

Wypełniasz

formularz na naszej stronie

Kontakt

z naszym konsultantem w ciągu 48 h

Weryfikacja

przesłanych przez Ciebie dokumentów

Wypłata

należnej kwoty

Nie wygrasz

nie płacisz

Historie naszych klientów

Sprawdź bezpłatnie wysokość Twojego odszkodowania

czytaj więcej »