Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy

  1. Minimum formalności
  2. Renta - więcej pieniędzy
  3. Profesjonaliści służący pomocą
  4. Nawet 20 lat na zgłoszenie

Sprawdź wysokość odszkodowania

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy

Wypadki w pracy to nieraz splot nieszczęśliwych zdarzeń. Bardzo często zdarzają się podczas wykonywania zadań. Są skutkiem realizowania zwyczajowej pracy. Wypadkiem przy pracy bywa również incydent, które miało miejsce podczas przerwy, przykładowo: na zewnątrz. W niektórych sytuacjach do wypadku dochodzić będzie poza biurem. Przykładem może tu być spotkanie z klientem.

W skutek nieprawidłowych warunków pracy ulega zmianie na gorsze stan zdrowia zatrudnionego - w tym wypadku również przedsiębiorstwo wypłaca odszkodowanie. Stwierdza się w takim przypadku tak zwaną choroba zawodowa. Zdarzają się sytuacje, w których będzie przyznawana renta.

Nie są brane pod uwagę kwestii formalnych związanych z etatem. Gdy w biurze przychodzi praktykant także ma możliwość starać się o odszkodowanie za wypadek przy pracy

Kto może starać się o odszkodowanie?

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy
Wniosek o odszkodowanie mają możliwość składać wszyscy poszkodowani, którzy doświadczyli wypadku w pracy. Gdy zatrudniony przebywał poza firmą, a stale realizował obowiązki służbowe, to tak samo należy mu się odszkodowanie.Kluczowe jest jednak, aby wypadek nie zaistniał z błędu zatrudnionego, lub w konsekwencji jego zaniedbania.
Poszkodowany niezdolny do pracy może otrzymać dodatkowe świadczenia, np.: renta
Świadczenie to przyznaje ZUS i Towarzystwo Ubezpieczeniowe zakładu pracy

Potrzebne dokumenty

Wypadki przy pracy odróżniają się skrajnie od pozostałych wypadków. Pokrzywdzeni dostarczają najróżniejsze dokumenty. To różny komplet, niż w innych przypadkach. W w miejscu pracy tworzy się zespół powypadkowy - jest to obowiązek zakładu pracy. Niezwykłe istotne jest należyte ustalenie prawdy. Po 14 dniach powstaje raport komisji. Należy tak samo pamiętać o dokumentach medycznych - opinia biegłego.

Niekiedy pracownikom przyznawana dawanajest renta. Jej przyznaniem zajmuje się ZUS i TU pracodawcy. Do obydwu instytucji należy przedstawić pisma.

Ważne, by załączyć dokumenty ze szpitala. Można przedstawić zwolnienie lekarskie , można również przedstawić inne dokumenty. To potwierdza niezdolność do pracy.

Kiedy należy się odszkodowanie?

Po zgłoszeniu incydentu u pracodawcy

check icon

Gdy od zgłoszenia wypadku nie minęły 3 lata

check icon

Gdy nie minęło 20 lat od wypadku, który był skutkiem przestępstwa

check icon

Gdy wystąpił uszczerbek na zdrowiu

check icon

Gdy doszło do śmierci poszkodowanego

check icon

Gdy poszkodowany nie może podjąć pracy

check icon

Sprawdź bezpłatnie, czy należy Ci się odszkodowanie

Rekompensata szkód

Pracujący notorycznie ulegają wypadkom. Wydarzenia te utrudniają typowe życie. Czasem zatrudnieni są zmuszeni pobierać rentę, gdyż ich stan nie pozwala na pracę Trzeba pamiętać o cięższych przypadkach, w wyniku których poszkodowany nie powraca do zakładu pracy. W takiej sytuacji zawsze ważna jest renta. Nierzadko poszkodowani przyznają, iż wypłaca ją ZUS. Także ubezpieczyciel pracodawcy ma takie uprawnienia. Odszkodowanie wypłaca się każdemu pracownikowi - niezależnie od okoliczności.

Jak to działa?

Wypełniasz

formularz na naszej stronie

Kontakt

z naszym konsultantem w ciągu 48 h

Weryfikacja

przesłanych przez Ciebie dokumentów

Wypłata

należnej kwoty

Nie wygrasz

nie płacisz

Historie naszych klientów

Sprawdź bezpłatnie wysokość Twojego odszkodowania

Dlaczego warto zostawić swoje dane?

bezpieczeństwo

bezpłatnie

bez zobowiązań

polityka "zero spamu"

czytaj więcej »