Odszkodowanie od pracodawcy za utratę zdrowia

  1. Minimum formalności
  2. Renta - wyższa kwota
  3. Profesjonalna pomoc prawna
  4. Przedawnienie roszczeń to nawet 20 lat

Sprawdź wysokość odszkodowania

Odszkodowanie od pracodawcy za utratę zdrowia

Wypadki w pracy to przede wszystkim splot nieszczęśliwych zdarzeń. Najczęściej mają miejsce w trakcie wykonywania obowiązków. Mają związek ściśle z wykonywaniem poleceń służbowych. Wypadkiem przy pracy jest tak samo incydent, które miało miejsce w ciągu przerwy, na przykład: na zewnątrz. Odnosi się to do ponadto sytuacji poza budynkiem firmy, jednak posiadających związek z pracą. Przykładem może tu być szkolenie pracownika.

Odszkodowanie przysługuje, gdy uległ pogorszeniu stan zdrowia zatrudnionego. Objawia się wówczas tzw. choroba zawodowa. Niekiedy potrzebna jest renta od pracodawcy.

Nie bierze się pod uwagę okoliczności związanych z etatem. Jeśli w biurze przychodzi praktykant też może starać się o odszkodowanie za wypadek przy pracy

Kto może starać się o odszkodowanie?

Odszkodowanie od pracodawcy za utratę zdrowia
Odszkodowanie należy się każdej osobie, którą spotkał wypadek w pracy. Odszkodowanie przyznaje się także, gdy do wypadku doszło poza biurem, lecz nadal był powiązany z obowiązkami służbowymi.Ważne będzie jednakże, by wypadek nie zaistniał z błędu pracownika, lub w wyniku jego przeoczenia.
Gdy poszkodowany jest niezdolny do pracy, przyznawana jest mu renta
Jest to świadczenie zarówno z ZUS, jak i od Towarzystwa Ubezpieczeniowego zakładu pracy

Potrzebne dokumenty

Wypadki przy pracy wyróżniają się zasadniczo od innych wypadków. Poszkodowani przekazują najróżniejsze dokumenty. To odróżniający się zestaw, niż w innych wypadkach. W U pracodawcy tworzy się zespół powypadkowy - jest to powinność pracodawcy. Niezwykłe istotne jest staranne ustalenie okoliczności. W ciągu 14 dni od wpłynięcia powiadomienia o wypadku spisany zostanie protokół powypadkowy. Nie mniej istotne są informacje opisujące stan - kopia karty pacjenta. W niektórych przypadkach można starać się o takie świadczenie jak renta. Jej wypłacaniem zajmuje się ZUS i ubezpieczyciel pracodawcy. Pracownik musi przesłać dwa różne . W załączeniu są tu dokumenty od komisji lekarskiej. Można przedstawić rokowania leczenia , można również przedstawić inne dokumenty. W ten sposób wykazuje się niezdolność do pracy.
Kiedy należy się odszkodowanie?

Po zgłoszeniu problemu u przełożonego

check icon

Gdy od wypadku nie minęły 3 lata

check icon

20 lat na zgłoszenie wypadku będącego efektem przestępstwa

check icon

Gdy wystąpił uszczerbek na zdrowiu

check icon

Gdy doszło do śmierci poszkodowanego

check icon

Gdy pracownik ma orzeczoną niezdolność do pracy

check icon

Sprawdź bezpłatnie, czy należy Ci się odszkodowanie

Rekompensata szkód

Notuje się się dużo wypadków w pracy. Mają wielki wpływ na pracę danej osoby. Mają miejsce jednak trudne incydenty, po których zatrudniony nigdy nie powróci do życia zawodowego. W takich przypadkach przysługuje renta. Zazwyczaj wypłaca ją ZUS. Także TU pracodawcy ma takie uprawnienia. Niezależnie od okoliczności incydentu, bardzo często jest należna rekompensata, która w całkowicie pokryje różnorodne straty.

Jak to działa?

Wypełniasz

formularz na naszej stronie

Kontakt

z naszym konsultantem w ciągu 48 h

Weryfikacja

przesłanych przez Ciebie dokumentów

Wypłata

należnej kwoty

Nie wygrasz

nie płacisz

Historie naszych klientów

Sprawdź bezpłatnie wysokość Twojego odszkodowania

czytaj więcej »