/

Zdrowie
Odszkodowanie powypadkowe

Odszkodowanie powypadkowe

 • Masz 3 lata od dowiedzenia się o szkodzie i sprawcy, aby je uzyskać

 • Jeśli do wypadku doszło wskutek popełnienia przestępstwa, to masz 20 lat

 • Wysokość zależy od rozmiaru Twojej krzywdy i okoliczności zdarzenia

Skorzystaj z bezpłatnej analizy i uzyskaj odszkodowanie

Celem odszkodowania powypadkowego jest pokrycie wszystkich szkód, zarówno rzeczowych, jak i osobowych. Co to znaczy w praktyce? Szkody rzeczowe to wszystkie szkody w majątku. W wypadku samochodowym najczęściej taką szkodą są uszkodzenia samochodu. Jeżeli uszkodzone zostaną osobiste drobiazgi lub ubranie - poszkodowany także może otrzymać rekompensatę za straty rzeczowe. Zadaniem ubezpieczyciela w tym przypadku jest ocena szkód, przygotowanie kosztorysu, a i wypłata odszkodowania powypadkowego. Szkody osobowe to wszystkie szkody dotyczące zdrowia i ciała poszkodowanego. Należą do nich:

 • uszkodzenie ciała

 • rozstrój zdrowia

 • śmierć poszkodowanego

 • poczucie krzywdy i straty niematerialne

 • Jeżeli poszkodowany musi poddać się leczeniu po wypadku, to ubezpieczyciel sprawcy ma obowiązek pokryć wszystkie koszty leczenia. Należą do nich głównie koszty konsultacji lekarskich, rehabilitacji i leków. Jeżeli konieczna jest dodatkowa opieka — ubezpieczyciel również pokrywa jej koszty.

Kto może się starać

O odszkodowanie powypadkowe może starać się każdy, kto doznał choćby najmniejszych szkód w wypadku. Może to być zarówno kierowca uszkodzonego auta, jak i pasażer. Także piesi i inni uczestnicy ruchu drogowego mają prawo do takiego odszkodowania. Wyjątkiem jest tu jedynie sprawca wypadku. Nie może on starać się o wypłatę, jeżeli nie posiada polisy AC.

Kiedy można się starać o odszkodowanie?

 • Gdy od wypadku nie minęło więcej, niż 3 lata.

 • W przypadku przestępstwa — gdy nie minęło 20 lat.

 • Gdy został uszkodzony samochód.

 • Gdy ucierpiały osoby.

 • Gdy powstała notatka policyjna lub oświadczenie sprawcy.

Spełniasz kryteria? Staraj się o pieniądze

Jak się starać o odszkodowanie powypadkowe?

Procedura otrzymywania odszkodowania po wypadku nie jest skomplikowana. Wszystko zaczyna się od zgłoszenia wypadku u ubezpieczyciela lub w firmie odszkodowawczej.

Od tego momentu rusza proces zwany likwidacją szkody. Podczas niego ubezpieczyciel przysyła swojego rzeczoznawcę, który ocenia szkody, a następnie sporządza kosztorys. Na jego podstawie ubezpieczyciel wypłaca pieniądze. Zazwyczaj w tym momencie cała procedura się kończy. Niestety, bardzo często zdarza się, że poszkodowani muszą się odwoływać u ubezpieczyciela lub w sądzie.

Nieco inaczej procedura wygląda w przypadku szkód osobowych. Po zgłoszeniu szkody oceniania jest dokumentacja medyczna, a także opis zdarzeń i obrażeń przygotowany przez poszkodowanego. Ubezpieczyciel w tym przypadku stosuje tabele, w których ujęte są urazy oraz odpowiadający im procentowy uszczerbek na zdrowiu. Na tej podstawie ubezpieczyciel szacuje i wypłaca świadczenie. Jeżeli dokumentacja nie jest wystarczająca, konieczne jest zorganizowanie komisji lekarskiej, która orzeknie o stanie zdrowia poszkodowanego.

Skorzystaj z bezpłatnej analizy i uzyskaj odszkodowanie

Jak to działa?

Przy zgłoszeniu szkody konieczne jest dostarczenie dokumentów potwierdzających okoliczności zdarzenia, a także skalę szkód. Najważniejszym z nich, niezależnie od rodzaju szkody, jest oświadczenie sprawcy lub notatka policyjna. Oba dokumenty wskazują sprawcę, miejsce zdarzenia, a także bardzo dokładnie opisują, jak doszło do wypadku. Konieczne jest także dołączenie kopii prawa jazdy sprawcy wypadku, a także dowodów rejestracyjnych obu samochodów.

Kolejne dokumenty różnią się w zależności od rodzaju szkody.

W przypadku szkody rzeczowej konieczne jest udokumentowanie strat w samochodzie. Pomaga w tym dokumentacja fotograficzna. Jeżeli samochód jest już naprawiony, warto dołączyć rachunki z warsztatu lub kosztorys.

Osoby, które doznały uszczerbku, powinny dostarczyć dokumentację medyczną. Są to takie dokumenty jak:

 • karta informacyjna ze szpitala

 • zdjęcia z prześwietleń i inne wyniki badań

 • diagnozy

Wszystkie te dokumenty pozwalają ubezpieczycielowi na prawidłową ocenę sytuacji, a tym samym wypłatę właściwego odszkodowania.

Rekompensata szkód - dochodzenie odszkodowań

Dlaczego tak ważne jest, aby ubiegać się o pieniądze z polisy? Dzięki temu poszkodowani, którzy w żaden sposób nie zawinili, nie muszą pokrywać szkód we własnym zakresie. Jednocześnie dzięki temu poszkodowani mogą uzyskać lepsze usługi, aby szybciej zlikwidować szkody. Dzięki odszkodowaniu każdy może pozwolić sobie na leczenie prywatne, bądź naprawienie samochodu w ASO.

Ubezpieczyciele posiadają też odpowiednie procedury, które ułatwiają otrzymanie odszkodowania.

Niestety, mimo to bardzo wielu poszkodowanych ma problemy z dochodzeniem odszkodowań. Do najczęstszych należą:

 • nieuzasadniona odmowa wypłaty odszkodowania

 • wypłata zaniżonego odszkodowania

 • nieprawidłowe sporządzenie kosztorysu

 • przedłużanie terminu wypłaty odszkodowania

W takich przypadkach warto zasięgnąć rady u specjalistów. Wiedzą oni, jak skutecznie odzyskać środki na naprawę i leczenie. Zrobią to także szybciej, bez niepotrzebnego angażowania poszkodowanego.

Uzyskaj bezpłatną poradę rzeczoznawcy

Odszkodowania powypadkowe - najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Ile trwa wypłata odszkodowania z OC sprawcy?

Ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę odszkodowania - jest to czas określony w art. 14 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Czy mogę odwołać się od decyzji ubezpieczyciela?

Z odwołaniem od decyzji ubezpieczyciela możesz wystąpić, kiedy decyzja wydana przez ubezpieczyciela jest w Twoim odczuciu niekorzystna. Nie trzeba tego robić od razu. Na przesłanie pisma reklamacyjnego jest określony czas - wynosi on 3 lata. Gdy wypadek był skutkiem przestępstwa, a przeciwko kierowcy toczy się postępowanie sądowe, na złożenie pisma z odwołaniem jest aż 20 lat.

Na czym polega Bezpośrednia Likwidacja Szkód?

BLS daje możliwość likwidacji szkody bezpośrednio przez Twoje towarzystwo ubezpieczeniowe. Opiera się o minimum formalności, ponieważ nie musisz samodzielnie kompletować dokumentów zgodnych z wymaganiami ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia. Firmy ubezpieczeniowe uczestników zdarzenia ustalają rozliczenie między sobą.

Czym jest zasada pełnego odszkodowania powypadkowego?

Odszkodowanie powypadkowe powinno uwzględniać nie tylko stratę rzeczywistą, ale i utracone z powodu zdarzenia korzyści - np.: brak możliwości wykonania dzieła, podpisania umowy lub kontraktu, czy utratę możliwości podjęcia pracy.

bg-process

Jak to działa?


Zgłaszasz swoją sprawę do Helpfind

Dzięki temu możemy się z Tobą skontaktować


Czekasz na kontakt z naszym doradcą

Skontaktujemy się z Tobą nie później niż w ciągu 48 h w dni robocze


Przeprowadzamy analizę Twoich dokumentów

Sprawdzamy, czy istnieją podstawy do przyznania Ci renty i badamy możliwość jej skapitalizowania

Uzyskujemy dla Ciebie rentę

Nasz ekspert rozpoczyna działania w Twojej sprawie i stara się o uzyskanie dla Ciebie renty

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
świadczenie wspierające

31.08.2023

18 min

Świadczenie wspierające – czy będzie lepsze od pielęgnacyjnego?

Świadczenie wspierające ma być wprowadzone w 2024 roku. Omawiamy projekt ustawy, a nasz ekspert udziela komentarza w tej sprawie....

Zdrowie

renta socjalna na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności

20.07.2023

10 min

Renta socjalna na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności – dla kogo?

Renta socjalna na podstawie orzeczenie o niepełnosprawności interesuje wiele osób, które mają takie orzeczenia. Podpowiadamy, czy można ja uzyskać....

Zdrowie

Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności

04.07.2023

21 min

Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności?

To, na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności, określają w dużej mierze symbole przyczyn powstania niepełnosprawności....

Zdrowie

empty_placeholder

Dopłata do odszkodowania szkody na pojeździe

Prześlij do nas swoje dokumenty i zaczekaj na darmową analizę kosztorysu

Bezpłatna analiza dokumentacji

Brak opłat wstępnych

Jesteśmy niezależnym ekspertem

Zaufaj nam i skorzystaj z doświadczenia

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line