Odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy

  1. Łatwiejsza droga
  2. Więcej pieniędzy
  3. Przyjazna obsługa
  4. Nawet 20 lat na zgłoszenie

Sprawdź wysokość odszkodowania

Odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy
Za wypadek przy pracy można sklasyfikować zdarzenie, które miało miejsce z chwilą opuszczenia miejsca zamieszkania pracownika, który udawał się do swojego miejsca pracy. Przepisy bardzo precyzyjnie określają drogę do pracy, którą ma do pokonania pracujący. Ubezpieczyciele ten rodzaj wypadku traktują bardzo specyficznie i nie pozwalają na dowolną interpretację przepisów. Wypadek w drodze do pracy nie zawsze jest związany z miejscem zamieszkania pracownika. Można do niego zaliczyć też wypadek, który miał miejsce podczas przemieszczenia się pracownika np. w czasie podróży służbowej.

Kto może starać się o odszkodowanie?

Odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy
osoba, której przydarzył się wypadek w drodze do lub z pracy
osoba, której zostało już wypłacone odszkodowanie

Potrzebne dokumenty

Osoba poszkodowana powinna jak najszybciej powiadomić swojego pracodawcę o zaistniałej sytuacji. Następnie pracodawca powinien zebrać niezbędne oświadczenia od poszkodowanego i świadków zdarzenia. Na podstawie zebranych dokumentów musi zostać sporządzona karta wypadku, w ciągu 14 dni od chwili zawiadomienia o wypadku. Karta ta będzie stanowić podstawę do wypłacenia pracownikowi pełnego wynagrodzenia za czas, gdy nie był on zdolny do pracy. Dokumenty te potwierdzają okoliczności powstania wypadku. Im więcej zebranych dokumentów, tym lepiej. Poszkodowany powinien w szczególności zwrócić uwagę na: kartę wypadku, zdjęcia z miejsca wypadku, notatkę policji, dokumenty medyczne i z leczenia powypadkowego, dane świadków. Nie muszą zostać zebrane wszystkie wyżej wymienione. Warto postarać się jednak o nie postarać, ponieważ mogą przyspieszyć i ułatwić całą procedurę związaną z odszkodowaniem.
Kiedy należy się odszkodowanie?
Gdy od zgłoszenia nie minęły 3 lata check icon
Gdy poszkodowany doznał szkody osobowej check icon
Gdy wystąpił uszczerbek na zdrowiu check icon
Gdy poszkodowany nie może pracować po wypadku check icon

Sprawdź bezpłatnie, czy należy Ci się odszkodowanie

Rekompensata szkód

Jeśli osoba poszkodowana jest niezdolna do pracy, przysługuje jej prawo do pełnego wynagrodzenia, łącznie przez 215 dni. Przez 33 dni pracodawca zobowiązany jest do wypłaty pełnego wynagrodzenia. Później sprawa przekazywana jest do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który wypłaca poszkodowanemu zasiłek chorobowy przez 182 dni. Poszkodowany musi pamiętać, że nie dostanie odszkodowania z ZUS-u za sam wypadek w drodze do pracy lub z pracy, a jedynie w przypadku gdy, zostanie u niego wykazany uszczerbek na zdrowiu na skutek wypadku.

Karta wypadku to jeden z najważniejszych dowodów w ubieganiu się o odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy. Jego dochodzenie można podzielić na dwie kategorie: świadczenie za straty niematerialne- czyli zadośćuczynienie oraz świadczenia za straty materialne- zwrot za koszty leczenia czy renty.

Jak to działa?

Wypełniasz

formularz na naszej stronie

Kontakt

z naszym konsultantem w ciągu 48 h

Weryfikacja

przesłanych przez Ciebie dokumentów

Wypłata

należnej kwoty

Nie wygrasz

nie płacisz

Historie naszych klientów

Sprawdź bezpłatnie wysokość Twojego odszkodowania

czytaj więcej »