Odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy

  1. Łatwiejsza droga
  2. Renta - więcej pieniędzy
  3. Przyjazna obsługa
  4. Nawet 20 lat na zgłoszenie

Sprawdź wysokość odszkodowania

Odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy

Do wypadków w firmie dochodzi w wielu okolicznościach. Nierzadko zdarzają się w czasie wykonywania obowiązków. Dochodzi do nich podczas świadczenia pracy. Wypadkiem przy pracy bywa też wydarzenie, które miało miejsce podczas przerwy, na przykład: w palarni firmowej. Tak samo będzie w pozostałych wypadkach, gdy poszkodowany pracownik znajdował się poza centralą pracodawcy. Przykładem może tu być spotkanie z klientem.

Odszkodowanie przysługuje, gdy uległ pogorszeniu stan pracownika. Objawia się w takim przypadku tak zwaną choroba zawodowa. Gdy nie ma innej możliwości, firma ma powinność też przyznawać rentę.

Nie są brane pod uwagę formalności związanych z pracą. Jeżeli w przedsiębiorstwie przychodzi praktykant także może ubiegania się o odszkodowanie za wypadek przy pracy

Kto może starać się o odszkodowanie?

Odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy
O odszkodowanie ma możliwość ubiegać się każda osoba, którą spotkał wypadek w pracy. Odszkodowanie wypłaca się także w przypadku, kiedy nie doszło do wypadku na terenie zakładowym, jednak pracownik nadal realizował obowiązki służbowe.Zatrudniony nie może być jednocześnie sprawcą wypadku.
Poszkodowany niezdolny do pracy może otrzymywać inne świadczenia, na przykład: renta
Pokrzywdzony otrzymuje pieniądze od ZUS i ubezpieczyciela zakładu pracy

Potrzebne dokumenty

Wypadki przy pracy odbiegają skrajnie od pozostałych wypadków. Wymagany bywa zestaw różnych dokumentów. To inny komplet, niż w innych wypadkach. Pracodawca musi stworzyć zespół powypadkowy, który ustali przyczyny wydarzenia. Sprawdza on miejsce wypadku i przesłuchuje świadków. Po 14 dniach rodzi się raport komisji. Nie mniej ważne będą papiery dokumentujące stan - kopia karty pacjenta.

Renta należy się poszkodowanemu, który doznał uszczerbku na zdrowiu podczas pracy. Jest ona przyznawana z polisy odpowiedzialności cywilnej zakładu pracy, a także przez ZUS. To poszkodowany powinien złożyć wnioski.

Musi być do nich załączona dokumentacja od lekarza. Można przedstawić rokowania leczenia a także inne dokumenty. To potwierdza niezdolność do pracy.

Kiedy należy się odszkodowanie?

Gdy sporządzono raport powypadkowy

check icon

Gdy od zgłoszenia wypadku nie minęły 3 lata

check icon

20 lat na zgłoszenie wypadku będącego efektem przestępstwa

check icon

Gdy wystąpił uszczerbek na zdrowiu

check icon

Gdy doszło do śmierci poszkodowanego

check icon

gdy sytuacja materialna poszkodowanego się pogarsza

check icon

Sprawdź bezpłatnie, czy należy Ci się odszkodowanie

Rekompensata szkód

Stwierdza się sporo wypadków w pracy. Mogą one całkiem zmienić człowieka. Widzi się wypadki, po których poszkodowany nie nie powinien wrócić do zakładu pracy. Tutaj niemal zawsze konieczna jest renta. Nie tylko ZUS ją wypłaca. Zajmuje się tym także Towarzystwo Ubezpieczeniowe zakładu pracy. Niezależnie od przyczyn wypadku, zawsze przyznawana jest rekompensata, która w całkowicie pokrywa różnorodne straty.

Jak to działa?

Wypełniasz

formularz na naszej stronie

Kontakt

z naszym konsultantem w ciągu 48 h

Weryfikacja

przesłanych przez Ciebie dokumentów

Wypłata

należnej kwoty

Nie wygrasz

nie płacisz

Historie naszych klientów

Sprawdź bezpłatnie wysokość Twojego odszkodowania

czytaj więcej »