Postępowanie powypadkowe w zakładzie pracy

  1. Minimum formalności
  2. Wyższa renta
  3. Przyjazna obsługa
  4. Czas zgłoszenia - nawet 20 lat

Sprawdź wysokość odszkodowania

Postępowanie powypadkowe w zakładzie pracy

Wypadki w pracy są skutkiem rozmaitych zdarzeń. Najczęściej zdarzają się podczas realizacji obowiązków. Są konsekwencją realizowania zwyczajowej pracy. Wypadkiem przy pracy będzie także zajście, które miało miejsce w trakcie przerwy, np: w pomieszczeniu socjalnym. W pewnych okolicznościach do wypadku może dojść poza firmą. Przykładem może tu być zakupy firmowe.

Odszkodowanie przysługuje, podczas gdy pogorszył się stan zatrudnionego. Pracownik zapada chorobę zawodową. Zdarzają się sytuacje, w których przyznaje się renta.

Nie bierze się pod uwagę kwestii formalnych związanych z etatem. Jeżeli w firmie pracuje praktykant również może starania się o odszkodowanie za wypadek przy pracy

Kto może starać się o odszkodowanie?

Postępowanie powypadkowe w zakładzie pracy
O odszkodowanie powinna starać każda osoba, którą spotkał wypadek w pracy. Jeżeli pracownik znajdował się poza pomieszczeniem firmowym, a wciąż realizował zadania pracownicze, to też przysługuje mu odszkodowanie. Pracownik nie może być winny wypadkowi.
Przysługuje też renta każdemu pracownikowi, który nie może wykonywać swoich obowiązków
Jest to świadczenie zarówno z ZUS, jak i od ubezpieczyciela zakładu pracy

Potrzebne dokumenty

Wypadki przy pracy będą najczęściej wyjątkowo szczególnymi przypadkami. Konieczne tutaj są różnorodne dokumenty. To różny plik, niż w pozostałych wypadkach. Po wydarzeniu zbierana jest komisja powypadkowa. Sprawdza on miejsce wypadku i przesłuchuje świadków. Owocem prac zespołu jest protokół powypadkowy - komisja ma 14 dni na jego przedstawienie. Należy też pamiętać o dokumentacji medycznej - opinie lekarskie.

Renta należna jest pracownikowi , który doznał uszczerbku na zdrowiu podczas pracy. Są to świadczenia z ZUS i od Towarzystwa Ubezpieczeniowego pracodawcy. To poszkodowany musi przedstawić wnioski.

Należy dołączyć dokumenty ze szpitala. Jest wiele dokumentów, które trzeba przedstawić, np.: orzeczenie komisji lekarskiej i wiele innych dokumentów. Tak udowadnia się niezdolność do pracy.

Kiedy należy się odszkodowanie?

Gdy został sporządzony raport powypadkowy

check icon

Gdy od zgłoszenia wypadku nie minęły 3 lata

check icon

Jeżeli wypadek był skutkiem przestępstwa - 20 lat na zgłoszenie

check icon

Gdy wystąpił uszczerbek na zdrowiu

check icon

Gdy doszło do śmierci poszkodowanego

check icon

gdy sytuacja materialna poszkodowanego się pogarsza

check icon

Sprawdź bezpłatnie, czy należy Ci się odszkodowanie

Rekompensata szkód

W kraju niemal co roku dochodzi do mnóstwa wypadków przy pracy. Mogłyby one całkiem zmienić funkcjonowanie. Zdarza się, że poszkodowani są zmuszeni przejść na rentę, bo ich stan zdrowia nie pozwala na podjęcie pracy Powinno się wspomnieć o trudniejszych incydentach, w następstwie których zatrudniony nie powraca do obowiązków. W takich okolicznościach wypłacana jest renta. Zazwyczaj wypłaca ją ZUS. Również ubezpieczyciel pracodawcy ma takie uprawnienia. Pokrzywdzony ma możliwość wnioskować o rekompensatę - w większości przypadków.

Jak to działa?

Wypełniasz

formularz na naszej stronie

Kontakt

z naszym konsultantem w ciągu 48 h

Weryfikacja

przesłanych przez Ciebie dokumentów

Wypłata

należnej kwoty

Nie wygrasz

nie płacisz

Historie naszych klientów

Sprawdź bezpłatnie wysokość Twojego odszkodowania

Dlaczego warto zostawić swoje dane?

bezpieczeństwo

bezpłatnie

bez zobowiązań

polityka "zero spamu"

czytaj więcej »