Przyczyna zewnętrzna wypadku przy pracy

  1. Minimum formalności
  2. Wyższe odszkodowanie
  3. Profesjonalna pomoc prawna
  4. Przedawnienie roszczeń to nawet 20 lat

Sprawdź wysokość odszkodowania

Przyczyna zewnętrzna wypadku przy pracy

Aby móc zakwalifikować wypadek do wypadku przy pracy, muszą zostać spełnione pewne warunki. Przede wszystkim osoba poszkodowana w takim zdarzeniu, musi wykonywać czynności zlecone przez swojego przełożonego. Należy tu jednak wspomnieć o dwóch istotnych zagadnieniach. Po pierwsze osoba pokrzywdzona nie musi być zatrudniona na umowę o pracę, a więc nie musi być pracownikiem firmy. Świadczenia powypadkowe z ZUS czy polisy OC pracodawcy przysługują także osobom, które wykonywały pracę na rzecz podmiotu, w oparciu o np. umowę zlecenie. Drugim zagadnieniem jest miejsce wystąpienia zdarzenia. Do czynności zleconych przez pracodawcę, należy również dołączyć czynności pośrednie, które są związane z wykonywaną pracą. Będzie to np. spożywanie posiłków lub korzystanie z wyposażenia pomieszczeń socjalnych, takich jak natryski czy umywalki. Wynika z tego, że pracownik, który uległ wypadkowi w trakcie spożywania posiłku, ma prawo do odszkodowania.

W następnej kolejności przepisy mówią o tym, że zdarzenie musi mieć charakter nagły i spowodować uraz lub śmierć. Pozostało jeszcze jedno kryterium, które bardzo często dyskwalifikuje zdarzenie jako wypadek przy pracy. Zgodnie z przepisami, wypadek powinien być wywołany przyczyną zewnętrzną. Co należy przez to rozumieć? Można powiedzieć, że będą to czynniki niezwiązane z organizmem pokrzywdzonego. Takich przyczyn może być wiele. Można zaliczyć do nich nadmierny wysiłek fizyczny czy nieszczęśliwy odruch pracownika powodujący np. potknięcie lub poślizgnięcie. Będzie to również inny czynnik zewnętrzny, który przyczynił się do urazu lub śmierci pracownika.

Kto może starać się o odszkodowanie?

Przyczyna zewnętrzna wypadku przy pracy
Odszkodowanie należy się każdej osobie, poszkodowanej w wypadku przy pracy
Rodzina osoby, która zmarła w wyniku wypadku w pracy
Zatrudniony nie może być jednocześnie sprawcą wypadku
Poszkodowany niezdolny do pracy może otrzymać dodatkowe świadczenia, np. rentę

Potrzebne dokumenty

Dochodzenie odszkodowania lub innych świadczeń po wypadku przy pracy, przebiega dwuetapowo. W pierwszej kolejności należy złożyć odpowiednie dokumenty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W większości przypadków powinien to zrobić pracodawca osoby poszkodowanej. Ważne jest, aby zgłoszenia dokonać po zakończonym procesie leczenia oraz rehabilitacji. Należy przygotować takie dokumenty jak:
  • wniosek o jednorazowe odszkodowanie
  • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
  • zaświadczenie o stanie zdrowia
  • jeżeli doszło do stwierdzenia choroby zawodowej, konieczna będzie decyzja, którą sporządzi państwowy inspektorat sanitarny
Może zdarzyć się, że środki wypłacone przez ZUS nie wystarczą aby pokryć poniesione wydatki. Wtedy po dodatkowe pieniądze, należy skierować się bezpośrednio do pracodawcy. Wszelkie roszczenia będą opierać się wtedy o przepisy Kodeksu Cywilnego, a więc konieczne będzie udowodnienie winy po stronie pracodawcy. Jeśli do wypadku doszło z powodu jego zaniedbań, poszkodowany ma prawo domagać się wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia za doznane szkody osobowe bądź nawet przyznania renty. Część przedsiębiorców posiada wykupione polisy ubezpieczeniowe, które biorą odpowiedzialność za wypadki przy pracy. Wtedy o wypłatę pieniędzy należy zgłaszać się do Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Inaczej również będzie wyglądać kwestia wymaganych dokumentów. Wysokość odszkodowania uzależniona będzie w głównej mierze od przedstawionych rachunków czy faktur za zakup sprzętu, leków czy zabiegi medyczne. Specyficznym świadczeniem będzie wspomniane wcześniej zadośćuczynienie. Jest to forma rekompensaty za poniesiony ból i cierpienie w związku z wypadkiem. Dotyczy to również wszelkich strat moralnych, ograniczenia rozwoju osobistego czy zawodowego. Wysokość tego świadczenia może wynieść od kilku do nawet kilkuset tysięcy złotych. Ważne jest, aby prawidłowo uzasadnić doznane szkody osobowe i wykazać ich wpływ na codzienne funkcjonowanie.
Kiedy należy się odszkodowanie?

Gdy został sporządzony raport powypadkowy

check icon

3 lata na zgłoszenie

check icon

Gdy nie minęło 20 lat od wypadku, który był skutkiem przestępstwa

check icon

Gdy ucierpiało zdrowie pracownika

check icon

Gdy doszło do śmierci poszkodowanego

check icon

Gdy poszkodowany nie może podjąć pracy

check icon

Sprawdź bezpłatnie, czy należy Ci się odszkodowanie

Rekompensata szkód

Zdarza się, że wypadki przy pracy bardzo mocno ograniczają rozwój zawodowy i osobisty poszkodowanych. Prowadzą niekiedy również do stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Poszkodowani nie mogą kontynuować pracy lub co gorsza – podjąć się nowej. Wtedy warto zwrócić się o przyznanie stosownej renty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub pracodawcy. W wielu przypadkach konieczna jest pomoc prawnika i to dzięki niej udaje się pozyskać dużo wyższe świadczenia. Pomoc kancelarii odszkodowawczej to niekiedy jedyna możliwość do uzyskania jakichkolwiek świadczeń.

Jak to działa?

Wypełniasz

formularz na naszej stronie

Kontakt

z naszym konsultantem w ciągu 48 h

Weryfikacja

przesłanych przez Ciebie dokumentów

Wypłata

należnej kwoty

Nie wygrasz

nie płacisz

Historie naszych klientów

Sprawdź bezpłatnie wysokość Twojego odszkodowania

czytaj więcej »