Renta po wypadku w pracy

  1. Pieniądze na leczenie
  2. Wyrównanie różnic w zarobkach
  3. Bez dodatkowych badań lekarskich
  4. Bez dodatkowych formalności i zaświadczeń
  5. Szybka obsługa
  6. Wszystko przez internet i telefon

Sprawdź wysokość odszkodowania

Renta po wypadku w pracy
Każdy poszkodowany w miejscu pracy może starać się o różne świadczenia. Do najpopularniejszych należą różne rodzaje rent. Pracownicy mogą starać się o nie, gdy spotka ich wypadek w pracy. Jeżeli uszczerbek na zdrowiu jest wynikiem działań pracodawcy lub zaniechań, odszkodowanie można uzyskać od jego ubezpieczyciela. Dzięki rencie poszkodowani pracownicy uzyskać środki na leczenie, zmianę branży czy też wyrównać stratę w zarobkach.

Pracownikom wypłacane są następujące renty:

renta wyrównawcza
renta z tytułu niezdolności do pracy
renta na zwiększone potrzeby
renta z tytułu zmniejszonych widoków na przyszłość
renta szkoleniowa
renta rodzinna

Kto może starać się o rentę?

O rentę może starać się każdy pracownik, który w wyniku wypadku lub choroby nie może już podjąć pracy. Dotyczy to także pracowników zdolnych do pracy, ale nie na swoim stanowisku czy zawodzie. Jeżeli wyniku wypadku poszkodowany pracownik zmarł, jego rodzina również może starać się o rentę.
Kiedy starać się o rentę
Nawet 20 lat po wypadku check icon
W przypadku orzeczenia całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy check icon
Gdy konieczne jest długotrwałe leczenie check icon
Gdy pracownik musi się przebranżowić check icon
Gdy renta z ZUS jest za mała check icon
Gdy był winą pracodawcy check icon

Sprawdź, czy należy Ci się renta

Jak się starać?

Poszkodowany pracownik może starać się o rentę bezpośrednio od pracodawcy lub jego ubezpieczyciela. Wcześniej jednak komisja powypadkowa musi stwierdzić, że pracownik uległ wypadkowi przy pracy. Co ważne, wypadek musi być efektem działań lub zaniedbań w zakładzie pracy.

Należy też wiedzieć, że świadczenia od pracodawcy mają charakter dodatkowy. Najpierw pracownik musi starać się o rentę lub inne świadczenia od ZUS. Gdy środki te są niewystarczające, poszkodowany może starać się o pieniądze od pracodawcy. Pracodawca ma obowiązek podać numer polisy oraz nazwę zakładu ubezpieczeń. Następnie wystarczy jedynie złożyć stosowny wniosek wraz z dokumentacją wypadku.

Jak to działa?

Wypełniasz

formularz na naszej stronie

Kontakt

z naszym konsultantem w ciągu 48 h

Weryfikacja

przesłanych przez Ciebie dokumentów

Wypłata

należnej kwoty

Nie wygrasz

nie płacisz

Potrzebne dokumenty

Jednym z najważniejszych dokumentów jest protokół wypadku przy pracy. Podane są w nim wszelkie szczegóły związane z wypadkiem-miejsce, data, przyczyna wypadku, oraz jego okoliczności.

Poszkodowany powinien dostarczyć także orzeczenie o niezdolności do pracy. Konieczna jest również dokumentacja medyczna. Do najważniejszych dokumentów należą:

  • karta informacyjna ze szpitala
  • diagnoza
  • wyniki badań

W przypadku renty wyrównawczej należy także udowodnić dotychczasowe zarobki. Należy zatem dostarczyć deklaracje podatkowe lub zaświadczenia o zarobkach. Jeżeli poszkodowany otrzymuje zasiłki lub inne świadczenia, konieczne są decyzje o ich przyznaniu.

Renta często też ma pokrywać wydatki związane z leczeniem. Wówczas pracownik musi dostarczyć rachunki i faktury za konsultacje, rehabilitację, sprzęt medyczny etc.

Rekompensata strat

Wszelkie rodzaje rent mają na celu wyrównanie strat związanych z wypadkiem i utratą zdolności do pracy. Poszkodowany dzięki nim ma środki na leczenie, a dzięki rencie wyrównawczej jego dochody nie spadają. Warto zatem starać się o rentę od pracodawcy, bo pomaga ona wrócić do codzienności.

Historie naszych klientów

Renta po wypadku w pracy - pomożemy Ci ją uzyskać!

czytaj więcej »