świadczenia z tytułu wypadku przy pracy

Sprawdź, co możesz uzyskać po wypadku

  1. Renty
  2. Odszkodowanie za wypadek
  3. Zadośćuczynienie za cierpienie
  4. Zwrot poniesionych kosztów
  5. Zasiłki i dodatki

Sprawdź, co możemy dla Ciebie uzyskać

świadczenia z tytułu wypadku przy pracy
Poszkodowany pracownik może starać się o różnorodne świadczenia. Pomagają one w powrocie do zdrowia. Wyrównują wszystkie straty, jakie poniósł poszkodowany w ramach wypadku. O świadczenia takie można starać się od ubezpieczyciela pracodawcy. Należą do nich:

Kto może starać się o odszkodowanie?

świadczenia z tytułu wypadku przy pracy
Renty. Jest ich kilka rodzajów, a ich wypłata zależy od indywidualnej sytuacji poszkodowanego. Renta wyrównawcza pokrywa różnicę w dochodach przed i po wypadku. Renta z tytułu zwiększonych potrzeb przeznaczana jest na leczenie i rehabilitację, a także inne wydatki związane z powrotem do zdrowia.
Jednorazowe odszkodowanie. Jego kwota zależy od rozległości urazów. Pieniądze przyznawane są bowiem za każdy procent uszczerbku na zdrowiu.
Zadośćuczynienie, które przyznaje się za straty niematerialne — cierpienia, ból, czy uraz psychiczny.
Zwrot utraconych zarobków. Jeżeli w wyniku zwolnienia lekarskiego pracownik utracił część pensji czy innych zarobków, ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić różnicę.

Kto można starać się o świadczenia

O świadczenia z tytułu wypadku przy pracy może starać się każdy, kto doznał urazu w pracy. Co ważne, poszczególne świadczenia są od siebie niezależne. To oznacza, że o kolejne pieniądze może starać się, nawet gdy ubezpieczyciel już coś wypłacił. Również rodzina zmarłego pracownika może starać się o świadczenia za wypadek w pracy. Należą do nich zadośćuczynienie i zwrot kosztów pogrzebu.
Kiedy można się starać
Zgłoszenie nawet po 20 latach od wypadku — gdy był on przestępstwem check icon
Po zatwierdzeniu protokołu powypadkowego check icon
Po uzyskaniu innych świadczeń check icon
Przy braku zdolności do pracy check icon
Gdy wypadek był winą pracodawcy check icon

Sprawdź, jak uzyskać należne świadczenia

Jak uzyskać świadczenia?

Pierwszych formalności związanych z odszkodowaniem należy dopełnić jeszcze w miejscu pracy, najlepiej zaraz po wypadku. Pracodawca po otrzymaniu zgłoszenia musi powołać komisję powypadkową, która sporządza raport.

Dopiero po zakończeniu prac komisji pracownik może zgłosić się do ZUS i ubezpieczyciela. Musi on wskazać, o jakie świadczenia się ubiega, a także ich kwotę. Ubezpieczyciel przyjmuje wniosek, wraz z niezbędnymi dokumentami i rozpatruje go. Ma na to 30 dni. Poszkodowany może strać się także o świadczenia drogą sądową.

Jak to działa?

Wypełniasz

formularz na naszej stronie

Kontakt

z naszym konsultantem w ciągu 48 h

Weryfikacja

przesłanych przez Ciebie dokumentów

Wypłata

należnej kwoty

Nie wygrasz

nie płacisz

Jakie dokumenty są potrzebne?

Poszkodowany powinien dostarczyć jak najszerszą dokumentację związaną z wypadkiem. Najważniejszym dokumentem jest tutaj protokół po wypadku przy pracy. Można w nim znaleźć okoliczności wypadku, jego przyczyny, a także dane sprawcy.

Istotna jest także dokumentacja medyczna. Mogą to być dokumenty związane z pierwszą pomocy, karta informacyjna z SOR-u lub szpitala. Przydatne są także wyniki badań i diagnozy. Pomocna jest także opinia lekarza orzecznika lub zaświadczenie z ZUS.

Jeżeli poszkodowany stara się o zwrot kosztów, konieczne jest dostarczenie dokumentów to potwierdzających. Muszą to być rachunki i faktury za:

  • wizyty lekarskie
  • rehabilitację
  • środki i sprzęt medyczny
  • opiekę medyczną

Warto dostarczyć także zeznania świadków i zdjęcia z miejsca wypadku. Dzięki temu ubezpieczyciel dokładniej poznaje sytuację, przez co łatwiej jest mu oszacować wysokość poszczególnych świadczeń.

Rekompensata szkód

Poszkodowanym pracownikom przysługuje bardzo wiele różnych świadczeń. Dzięki temu otrzymują pieniądze nie tylko na leczenie i rehabilitację. Dzięki temu mogą oni także pokryć każdą szkodę, jaką ponieśli w wyniku wypadku. Pakiet świadczeń ma zawsze bardzo indywidualny charakter, dzięki czemu każdy może dostać dokładnie taką wypłatę, jakiej potrzebuje.

Niestety, najczęściej o każde świadczenie trzeba starać się osobno. To oznacza składanie osobnych wniosków. Może to sprawiać problemy niektórym poszkodowanym. Często wiąże się to także z dostarczeniem kolejnych dokumentów. W takim przypadku warto skontaktować się z kancelarią odszkodowawczą. Specjaliści pomogą w dopełnieniu formalności i skontaktują się z ubezpieczycielem.

Historie naszych klientów

Skontaktuj się z nami i uzyskaj należne świadczenia

czytaj więcej »