świadczenia z tytułu wypadku przy pracy

  1. Mniej dokumentów
  2. Renta - więcej pieniędzy
  3. Przyjazna obsługa
  4. Czas zgłoszenia - nawet 20 lat

Sprawdź wysokość odszkodowania

świadczenia z tytułu wypadku przy pracy

Wypadki w pracy są efektem rozmaitych przypadków. Nierzadko zdarzają się w czasie realizacji zadań. Dochodzi do nich podczas wykonywania poleceń. Wypadkiem przy pracy bywa również incydent, które miało miejsce w trakcie przerwy, na przykład: na zewnątrz. W niektórych sytuacjach do wypadku może dojść poza biurem. Przykładowo to delegacja.

Odszkodowanie przysługuje, kiedy uległ pogorszeniu stan zatrudnionego. Pojawia się wówczas tzw. choroba zawodowa. Gdy to konieczne, przedsiębiorca przyznaje rentę.

Formalności pracy nie odgrywają roli. Jeżeli pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej cały czas może starania się o odszkodowanie za wypadek przy pracy

Kto może starać się o odszkodowanie?

świadczenia z tytułu wypadku przy pracy
Odszkodowanie przyznawane jest każdej osobie, Której przydarzył się wypadek w pracy. Odszkodowanie wypłaca się tak samo, gdy do wypadku doszło poza zakładem pracy, jednak nadal był związany z poleceniami przełożonego.Konieczne będzie jednakże, by wypadek nie zaistniał z błędu zatrudnionego, bądź w efekcie jego zaniedbań.
Kiedy pracownik jest niezdolny do pracy, przyznawana jest mu renta
Jest to świadczenie zarówno z ZUS, jak i od ubezpieczyciela

Potrzebne dokumenty

Wypadek przy pracy to nietypowa kategoria wypadków. Potrzebny jest komplet najróżniejszych dokumentów. Jest to różny plik, niż w pozostałych przypadkach. Po zdarzeniu powoływana jest komisja powypadkowa. Sprawdza on miejsce wypadku i przesłuchuje świadków. Owocem działań zespołu jest protokół powypadkowy - zespół ma 14 dni na jego napisanie. Istotna bywa też dokumentacja powiązana ze szpitalem - diagnozy.

Pracownik ma możliwość starać się także o rentę. Przekazuje ją TU zakładu pracy i ZUS. Do obu instytucji należy złożyć pisma.

Powinna być do nich załączona dokumentacja od lekarza. Poszkodowany może przedstawić zwolnienie lekarskie i wiele innych dokumentów. W ten sposób pokrzywdzony udowadnia swoją niezdolność do pracy.

Kiedy należy się odszkodowanie?

Gdy sporządzono raport powypadkowy

check icon

Gdy od zgłoszenia wypadku nie minęły 3 lata

check icon

Jeżeli wypadek był skutkiem przestępstwa - 20 lat na zgłoszenie

check icon

Gdy wystąpił uszczerbek na zdrowiu

check icon

Gdy doszło do śmierci poszkodowanego

check icon

gdy sytuacja materialna poszkodowanego się pogarsza

check icon

Sprawdź bezpłatnie, czy należy Ci się odszkodowanie

Rekompensata szkód

Zatrudnieni często ulegają wypadkom. Zdarzenia takie wyłączają codzienne obowiązki. Stwierdza się wypadki, po których poszkodowany nie może wrócić do zakładu pracy. Możliwa jest wtedy renta. W większości przypadków wypłaca ją ZUS. Wypłaca ją tak samo TU pracodawcy. Niezależnie od okoliczności wypadku, zawsze przyznawana jest rekompensata, która w w 100% pokryje wszelkie szkody.

Jak to działa?

Wypełniasz

formularz na naszej stronie

Kontakt

z naszym konsultantem w ciągu 48 h

Weryfikacja

przesłanych przez Ciebie dokumentów

Wypłata

należnej kwoty

Nie wygrasz

nie płacisz

Historie naszych klientów

Sprawdź bezpłatnie wysokość Twojego odszkodowania

Dlaczego warto zostawić swoje dane?

bezpieczeństwo

bezpłatnie

bez zobowiązań

polityka "zero spamu"

czytaj więcej »