Wypadek przy pracy odszkodowanie od pracodawcy

  1. Łatwiejsza droga
  2. Wyższa renta
  3. Przyjazna usługa
  4. Przedawnienie roszczeń to nawet 20 lat

Sprawdź wysokość odszkodowania

Wypadek przy pracy odszkodowanie od pracodawcy

Do nieszczęśliwych zdarzeń w zakładzie pracy dochodzi w róznych okolicznościach. Najczęściej mają miejsce podczas wykonywania zadań. Bywają efektem wykonywania codziennej pracy. Wypadkiem przy pracy jest także incydent, które miało miejsce w ciągu przerwy, np: podczas rozmowy telefonicznej. Dotyczy to w takim samym stopniu przypadków poza biurem, ale posiadających związki z pracą. Przykładem może tu być delegacja.

W skutek gorszych warunków pracy może pogorszyć się zdrowie zatrudnionego - w tym wypadku tak samo firma musi wypłacać odszkodowanie. Nazywane to jest mianem choroby zawodowej. Bywa, że obowiązkowa bywa renta od zakładu pracy.

Czynniki formalne tyczące się stanowiska nie mają znaczenia. Jeżeli pracownik będzie zatrudniony w oparciu o umowę-zlecenie również może starać się o odszkodowanie za wypadek przy pracy

Kto może starać się o odszkodowanie?

Wypadek przy pracy odszkodowanie od pracodawcy
O odszkodowanie ma możliwość starać każda osoba, którą spotkał wypadek w pracy. Odszkodowanie wypłaca się także w przypadku, gdy nie doszło do wypadku na terenie zakładowym, ale zatrudniony nadal wykonywał zadania pracownicze.Kluczowe będzie jednak, aby wypadek nie zaistniał z winy pracownika, lub w konsekwencji jego zaniechania.
Gdy poszkodowany jest niezdolny do pracy, przysługuje mu renta
Poszkodowany otrzymuje pieniądze od ZUS i pracodawcy

Potrzebne dokumenty

Wypadki przy pracy bywają najczęściej wyjątkowo szczególnymi przypadkami. Konieczne tu są najróżniejsze dokumenty. Ranni w innych wypadkach przekazują kompletnie różną dokumentację. W U pracodawcy zbiera się zespół powypadkowy - jest to powinność zakładu pracy. Szczególnie istotne jest należyte ustalenie faktów. W ciągu 14 dni od wpłynięcia powiadomienia o wydarzeniu spisany zostaje protokół powypadkowy. Warto też pamiętać o dokumentach medycznych - opinia biegłego.

Czasami pokrzywdzonym proponowanajest renta. Jej przyznaniem zajmuje się ZUS i ubezpieczyciel pracodawcy. Konieczne będą wnioski do obydwu organów.

Powinna być do nich załączona dokumentacja od lekarza. Można przedstawić zwolnienie lekarskie a także inne dokumenty. Tak potwierdza się niezdolność do pracy.

Kiedy należy się odszkodowanie?

Gdy przełożony został powiadomiony

check icon

Gdy od zgłoszenia wypadku nie minęły 3 lata

check icon

Jeżeli wypadek był skutkiem przestępstwa - 20 lat na zgłoszenie

check icon

Gdy ucierpiało zdrowie pracownika

check icon

Gdy doszło do śmierci poszkodowanego

check icon

Gdy poszkodowany nie może podjąć pracy

check icon

Sprawdź bezpłatnie, czy należy Ci się odszkodowanie

Rekompensata szkód

W kraju dochodzi do wielu wypadków przy pracy. Lwia część eliminuje daną osobę z obowiązków zawodowych na jakiś czas. Zdarza się, że pracownicy są zmuszeni przejść na rentę, bo ich stan nie zezwala na spełnianie obowiązków Trzeba wspominać o trudnych przypadkach, w konsekwencji których zatrudniony nie może wrócić do pracy. W takiej sytuacji zwykle ważna jest renta. Utożsamiana jest z ZUS. Zajmuje się tym także ubezpieczyciel. Odszkodowanie jest przyznawane każdemu pracownikowi - niezależnie od przyczyn.

Jak to działa?

Wypełniasz

formularz na naszej stronie

Kontakt

z naszym konsultantem w ciągu 48 h

Weryfikacja

przesłanych przez Ciebie dokumentów

Wypłata

należnej kwoty

Nie wygrasz

nie płacisz

Historie naszych klientów

Sprawdź bezpłatnie wysokość Twojego odszkodowania

czytaj więcej »
bezpłatny przewodnik

Przewodnik

Wyższe Odszkodowanie

pobierz
za darmo

Przewodnik