Wypadek przy pracy postępowanie

  1. Minimum formalności
  2. Większe odszkodowanie i zadośćuczynienie
  3. Żadnych opłat przedwstępnych
  4. Czas zgłoszenia - nawet 20 lat

Sprawdź wysokość odszkodowania

Wypadek przy pracy postępowanie

Tuż po zaistnieniu wypadku przy pracy, najważniejsze jest udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Należy również odpowiednio zabezpieczyć miejsce zdarzenia oraz wyłączyć wszelkie urządzenia, które mogły przyczynić się do wypadku lub stanowią zagrożenie dla osób udzielających pomoc medyczną. O wypadku należy również niezwłocznie powiadomić przełożonego lub pracodawcę. Jeśli stan zdrowia poszkodowanego na to pozwala, powinien zgłosić wypadek jeszcze tego samego dnia. Pracodawca powołuje następnie specjalny zespół powypadkowy, którego zadaniem jest zbadać miejsce wypadku, ustalić jego przyczyny i skutki. Wyniki ustaleń zespołu powypadkowego, zapisywane są w specjalnym protokole. Dokument ten jest podstawą do ubiegania się świadczeń od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a w późniejszej kolejności od pracodawcy lub jego ubezpieczyciela.

Co konkretnie przysługuje poszkodowanemu w wypadku przy pracy? Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pierwszą instytucją odpowiedzialną za wypłatę jednorazowego odszkodowania. Jeżeli uszczerbek na zdrowiu ma charakter długotrwały lub stały, poszkodowany ma prawo wnosić o przyznanie renty z ZUS. Jeżeli do wypadku doszło na skutek zaniedbań ze strony pracodawcy, poszkodowany będzie miał prawo domagać się od niego wypłaty odszkodowania na drodze postępowania cywilnego. Będzie to jednak możliwe dopiero wtedy, gdy środki wypłacone przez ZUS nie wystarczą na pokrycie poniesionych strat materialnych i osobowych.

Część przedsiębiorców zabezpiecza się finansowo przed skutkami wypadków w pracy i decyduje się na zakup polisy ubezpieczeniowej. Wtedy wszelkie roszczenia należy kierować do konkretnego ubezpieczyciela firmy. Oprócz zwrotu kosztów za poniesione wydatki, poszkodowani mają prawo do zadośćuczynienia, czyli rekompensaty pieniężnej za szkody osobowe oraz specjalnej renty.

Kto może starać się o odszkodowanie?

Wypadek przy pracy
O odszkodowanie może ubiegać się każda osoba, która ucierpiała w wypadku przy pracy.
Jeżeli poszkodowany był poza zakładem pracy, ale nadal realizował polecenia pracownicze, również przysługuje mu odszkodowanie.
Poszkodowany niezdolny do pracy może liczyć na przyznanie renty
Pokrzywdzony uzyskuje pieniądze od ZUS i polisy OC pracodawcy

Potrzebne dokumenty

W pierwszej kolejności, pracodawca w imieniu poszkodowanego, kieruje wniosek o wypłatę jednorazowego odszkodowania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W tym celu musi załączyć m.in. protokół ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy, sporządzony przez zespół powypadkowy. Konieczne będzie również zaświadczenie o stanie zdrowia poszkodowanego. Zgłoszenia należy dokonać po zakończonym okresie leczenia i rehabilitacji. Nieco inaczej przedstawia się sprawa odszkodowania z polisy OC przedsiębiorstwa lub pracodawcy. Z uwagi na to, że dochodzenie roszczeń odbywa się na zasadzie przepisów kodeksu cywilnego, konieczne jest wykazanie winy po stronie pracodawcy. Inaczej również wygląda procedura dochodzenia świadczeń oraz ich rodzaj. Kwota odszkodowania zależna będzie od przedstawionych rachunków i faktur za usługi medyczne, zakup sprzętu ortopedycznego czy dokonane przejazdy do placówek medycznych. Pokrzywdzonemu przysługuje również renta. Może ona zostać przyznana w szczególności, jeżeli poszkodowany w wypadku utracił zdolność do kontynuowania pracy zarobkowej.
Kiedy należy się odszkodowanie?

Gdy został sporządzony raport powypadkowy

check icon

3 lata na zgłoszenie

check icon

Jeżeli wypadek był skutkiem przestępstwa - 20 lat na zgłoszenie

check icon

Gdy ucierpiało zdrowie pracownika

check icon

Gdy doszło do śmierci poszkodowanego

check icon

Gdy pracownik ma orzeczoną niezdolność do pracy

check icon

Sprawdź bezpłatnie, czy należy Ci się odszkodowanie

Pomoc prawna po wypadku przy pracy

Spora część osób poszkodowanych w wypadkach, nie jest do końca świadoma swoich praw do świadczeń powypadkowych. To sprawia, że proponowane kwoty przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz towarzystwa ubezpieczeniowe, w wielu przypadkach są zaniżone. Należy wtedy rozważyć pomoc kancelarii odszkodowawczej. Wsparcie prawnika okazuje się w wielu sprawach bardzo korzystne dla poszkodowanych. Większość kancelarii odszkodowawczych nie wymaga opłat wstępnych, a rozlicza się dopiero za efekt czyli wygraną sprawę.

Jak to działa?

Wypełniasz

formularz na naszej stronie

Kontakt

z naszym konsultantem w ciągu 48 h

Weryfikacja

przesłanych przez Ciebie dokumentów

Wypłata

należnej kwoty

Nie wygrasz

nie płacisz

Historie naszych klientów

Sprawdź bezpłatnie wysokość Twojego odszkodowania

czytaj więcej »