Wypadek przy pracy procedura

  1. Minimum formalności
  2. Wyższa renta
  3. Przyjazna usługa
  4. Nawet 20 lat na zgłoszenie

Sprawdź wysokość odszkodowania

Wypadek przy pracy procedura

Wypadki w pracy są rezultatem różnych okoliczności. Nierzadko mają miejsce podczas realizacji zadań. Są następstwem realizowania zwykłe pracy. Wypadkiem przy pracy będzie też zdarzenie, które miało miejsce podczas przerwy, na przykład: podczas jedzenia śniadania. Dotyczy to ponadto zdarzeń poza siedzibą, ale posiadających związek z zadaniami służbowymi. Przykładowo to delegacja.

W efekcie nieprawidłowych warunków pracy ulega zmianie na gorsze zdrowie zatrudnionego - w tym wypadku również przedsiębiorstwo przekazuje odszkodowanie. Zatrudniony choruje na chorobę zawodową. Gdy to konieczne, przedsiębiorca wypłacić może rentę.

Nie rozpatruje się pod uwagę formalności powiązanych z posadą. Jeżeli pracujący będzie zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej cały czas ma możliwość ubiegania się o odszkodowanie za wypadek przy pracy

Kto może starać się o odszkodowanie?

Wypadek przy pracy procedura
Odszkodowanie należy się każdej osobie, którą spotkał wypadek w pracy. Jeśli poszkodowany znajdował się poza firmą, a wciąż spełniał zadania pracownicze, to też przysługuje mu odszkodowanie. Pracownik nie może być winny wypadkowi.
Przysługuje również renta każdemu pokrzywdzonemu, który nie mógłby wykonywać swoich obowiązków
Jest to świadczenie zarówno z ZUS, jak i od Towarzystwa Ubezpieczeniowego zakładu pracy

Potrzebne dokumenty

Wypadek przy pracy to charakterystyczna kategoria wypadków. Poszkodowani przekazują najróżniejsze dokumenty. To odróżniający się komplet, niż w pozostałych wypadkach. Po wydarzeniu tworzona jest komisja powypadkowa. Najważniejsze jest dokonywanie oględzin i zbieranie dowodów dotyczących wypadku. Wynikiem uzgodnień komisji będzie protokół powypadkowy - zespół ma 14 dni na jego opracowanie. Nie mniej istotne są dokumenty potwierdzające stan - zwolnienia lekarskie.

W szczególnych przypadkach można starać się o takie świadczenie jak renta. Jej wypłatą zajmuje się ZUS i TU pracodawcy. Do obu instytucji trzeba wysłać pisma.

Uzupełnieniem są tu dokumenty medyczne. Można przedstawić dokumentację szpitalną a także inne dokumenty. To wykazuje niezdolność do pracy.

Kiedy należy się odszkodowanie?

Gdy incydent został zgłoszony u przełożonego

check icon

Gdy od wypadku nie minęły 3 lata

check icon

20 lat na zgłoszenie wypadku będącego efektem przestępstwa

check icon

Gdy ucierpiało zdrowie pracownika

check icon

Gdy doszło do śmierci poszkodowanego

check icon

Gdy pracownik ma orzeczoną niezdolność do pracy

check icon

Sprawdź bezpłatnie, czy należy Ci się odszkodowanie

Rekompensata szkód

Odnotowuje się sporo wypadków w pracy. Wydarzenia te komplikują normalne życie. Stwierdza się incydenty, w efekcie których poszkodowany nie ma możliwości wrócić do do firmy. Możliwa jest wówczas renta. Utożsamiana jest z ZUS. Zajmuje się tym tak samo Towarzystwo Ubezpieczeniowe zakładu pracy. Zatrudniony ma możliwość wnioskować o rekompensatę - w większości przypadków.

Jak to działa?

Wypełniasz

formularz na naszej stronie

Kontakt

z naszym konsultantem w ciągu 48 h

Weryfikacja

przesłanych przez Ciebie dokumentów

Wypłata

należnej kwoty

Nie wygrasz

nie płacisz

Historie naszych klientów

Sprawdź bezpłatnie wysokość Twojego odszkodowania

czytaj więcej »