Wypadek przy pracy procedura

  1. Minimum formalności
  2. Wyższa renta
  3. Przyjazna usługa
  4. Nawet 20 lat na zgłoszenie

Sprawdź wysokość odszkodowania

Wypadek przy pracy procedura
Procedura związana z wypadkiem przy pracy jest uzależniona od tego, kto zgłasza to zdarzenie. Inny sposób postępowania ma pracodawca, inny ZUS, czy ubezpieczyciel. Nie musi to jednak oznaczać dla poszkodowanego długotrwałej walki o należne mu odszkodowanie. Powinien pamiętać o kilku najważniejszych dokumentów, ponieważ dzięki temu może liczyć na sprawniejszą i szybszą wypłatę odszkodowania. Trzeba pamiętać, że w tym przypadku będzie konieczne przeprowadzenie 3 odrębnych procedur. Wszystkie one będą miały za zadanie ustalenie z czyjej winy i dlaczego doszło do wypadku w miejscu pracy. Czynniki te mają wpływ na dalsze leczenie poszkodowanego i na wysokość odszkodowania, które otrzyma. Warto wiedzieć, kiedy i z jakimi dokumentami można wystąpić o stosowną rekompensatę.

Kto może starać się o odszkodowanie?

Wypadek przy pracy procedura
osoba, która miała wypadek na terenie zakładu pracy
osoba, której zostało już wcześniej wypłacone odszkodowanie

Potrzebne dokumenty

Jednym z najważniejszych dokumentów jest karta wypadku. W zależności od kogo będziemy dochodzić odszkodowania, będą potrzebne inne dokumenty. Po sporządzeniu protokołu powypadkowego poszkodowany będzie musiał skompletować następującą dokumentację:
  • zwolnienie lekarskie
  • opinię biegłego lekarza
  • wyniki badań
  • kopię karty pacjenta
  • kopię karty wypisu ze szpitala
Jeżeli osoba pokrzywdzona chce wystąpić o zadośćuczynienie, do niezbędnych dokumentów musi załączyć opis cierpienia i wskazać, jak całe to zdarzenie wpłynęło na jej dalsze życie. Gdy ustalone zostaną przyczyny wypadku, zespół powypadkowy musi sporządzić protokół powypadkowy w trzech egzemplarzach. Ma on na to 14 dni, by następnie mógł zapoznać się z nim poszkodowany i pracodawca. Jeśli nic nie budzi zastrzeżeń, pracodawca ma 5 dni na jego zatwierdzenie. Po tym okresie osoba poszkodowana może zacząć ubiegać się o odszkodowanie.
Kiedy należy się odszkodowanie?
Gdy wypadek miał miejsce na terenie zakładu pracy check icon
Gdy wystąpił uszczerbek na zdrowiu check icon
Gdy poszkodowany nie może pracować check icon
Gdy od zgłoszenia wypadku nie minęły 3 lata check icon
Gdy wypadek został zgłoszony u pracodawcy check icon

Sprawdź bezpłatnie, czy należy Ci się odszkodowanie

Rekompensata szkód

Proces odzyskiwania odszkodowania może być skomplikowany, często także osoba poszkodowana ze względu na stan zdrowia nie jest w stanie samodzielnie nadzorować jego rozwoju. Mogą wystąpić problemy, z ustaleniem z czyjej winy nastąpił wypadek lub proces ten może się znacznie wydłużyć. Sam poszkodowany może mieć trudności z zebraniem wszystkich niezbędnych dokumentów. Dlatego warto skorzystać z pomocy niezależnej kancelarii odszkodowawczej, która pomoże w uzyskaniu odpowiedniej rekompensaty.

Jak to działa?

Wypełniasz

formularz na naszej stronie

Kontakt

z naszym konsultantem w ciągu 48 h

Weryfikacja

przesłanych przez Ciebie dokumentów

Wypłata

należnej kwoty

Nie wygrasz

nie płacisz

Historie naszych klientów

Sprawdź bezpłatnie wysokość Twojego odszkodowania

czytaj więcej »