Wypadek w drodze do pracy odszkodowanie

  1. Łatwiejsza droga
  2. Wyższa renta
  3. Przyjazna usługa
  4. Przedawnienie roszczeń to nawet 20 lat

Sprawdź wysokość odszkodowania

Wypadek droga z pracy odszkodowanie
Wypadek w drodze do pracy odszkodowanie to zdarzenie, które może przydarzyć się każdemu. Osoba poszkodowana powinna jak najszybciej zacząć ubiegać się o odszkodowanie. Proces ten może być złożony i długotrwały, ponieważ cała procedura wymaga skompletowania niezbędnych dokumentów. W pierwszej kolejności konieczne jest ustalenie, czy aby na pewno wypadek, który miał miejsce, klasyfikuje się jako wypadek przy pracy. Oraz od kogo będziemy dochodzić należnych nam roszczeń. Jeśli wypadek zdarzył się nagle, a poszkodowany nie miał wpływu na niego wpływu (przyczyna zewnętrzna) oraz wydarzył się on, gdy pracownik przemieszczał się do pracy, bez wątpienia będzie to wypadek, który miał miejsce w drodze do pracy. O odszkodowanie może starać się osoba, u której w późniejszym czasie pogorszył się stan zdrowia po wypadku. Również w przypadku, gdy osoba pracująca była na praktyce zawodowej lub stażu. Nie będzie problemu z ustaleniem sprawcy przy zderzeniu z pojazdem. Inaczej sprawa wygląda, gdy przyczyną zdarzenia jest śliska lub nierówna powierzchnia. Wtedy konieczne będzie wykazanie, że odpowiedzialność za niedopatrzenie leży po stronie zobowiązanego.

Kto może starać się o odszkodowanie?

Kiedy należy się odszkodowanie za wypadek?
osoba, która nie jest sprawcą zdarzenia
osoba, która doznała uszczerbku na zdrowiu
osoba, która była w trakcie drogi do lub z pracy

Potrzebne dokumenty

Poszkodowany powinien gromadzić całą dokumentację medyczną- im więcej, tym lepiej. Dzięki temu proces wypłaty odszkodowania będzie sprawniejszy. Ponadto poszkodowany powinien jak najszybciej poinformować swojego pracodawcę o zaistniałej sprawie. W wyjątkowych sytuacjach takich jak: pobyt w szpitalu, dużej odległości od siedziby firmy, czy problemów z nawiązaniem kontaktu z pracodawcą. Osoba poszkodowana ma obowiązek posiadania następujących dokumentów:
  • karty wypadku
  • fotografii z miejsca zdarzenia
  • dokumentacji medycznej z przeprowadzonego leczenia powypadkowego
  • notatkę z przyjazdu Policji
  • wszystkie dokumenty, które potwierdzą ponoszone z wypadkiem koszty
Kiedy należy się odszkodowanie?
Gdy poszkodowany doznał obrażeń ciała check icon
Gdy od wypadku nie minęły 3 lata check icon
Gdy wypadek nie nastąpił z winy poszkodowanego check icon
Gdy poszkodowany poniósł koszty związane z leczeniem check icon

Sprawdź bezpłatnie, czy należy Ci się odszkodowanie

Rekompensata szkód

Jeśli dojdzie do wypadku w drodze do pracy, poszkodowanemu przysługują świadczenia cywilnoprawne oraz prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 80%. Trudniejsze będzie ubieganie się o drugą kategorię świadczeń- w tym wypadku koniecznie trzeba będzie dowieść, że wina nastąpiła z powodu niewłaściwych decyzji czy braku zaniedbania. Poszkodowany musi pamiętać, że nie będzie, mu się należało odszkodowanie z ZUS-u gdy dozna wypadku w drodze do pracy. Przysługuje ono jedynie w przypadku, gdy osoba poszkodowana doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Jak to działa?

Wypełniasz

formularz na naszej stronie

Kontakt

z naszym konsultantem w ciągu 48 h

Weryfikacja

przesłanych przez Ciebie dokumentów

Wypłata

należnej kwoty

Nie wygrasz

nie płacisz

Historie naszych klientów

Sprawdź bezpłatnie wysokość Twojego odszkodowania

czytaj więcej »