Wypadek w drodze do pracy odszkodowanie

  1. Łatwiejsza droga
  2. Wyższa renta
  3. Przyjazna usługa
  4. Przedawnienie roszczeń to nawet 20 lat

Sprawdź wysokość odszkodowania

Wypadek droga z pracy odszkodowanie

Wypadki w pracy są rezultatem rozmaitych wydarzeń. Najczęściej zdarzają się w czasie realizacji poleceń. Dochodzi do nich w czasie świadczenia zadań. Wypadkiem podczas pracy będzie także zdarzenie, które miało miejsce w trakcie przerwy, przykładowo: podczas rozmowy telefonicznej. W pewnych przypadkach do wypadku dochodzi poza biurem. Przykładem może tu być spotkanie z klientem.

O odszkodowanie ma możliwość występować też zatrudniony, którego stan uległ zmianie w wyniku szkodliwych warunków, na jakie narażony jest pracownik. Pojawia się wtedy tzw. choroba zawodowa. Istnieją sytuacje, w których będzie przyznawana renta.

Nie rozpatruje się pod uwagę okoliczności związanych z pracą. gdy pracodawca zatrudni stażystkę też może starać się o odszkodowanie za wypadek, którego doznał pracownik

Kto może starać się o odszkodowanie?

Kiedy należy się odszkodowanie za wypadek?
Odszkodowanie należne jest każdej osobie, której przydarzył się wypadek podczas wykonywania obowiązków służbowych. Gdy poszkodowany przebywał poza pomieszczeniem firmowym, a stale wykonywał zadania pracownicze, to tak samo należne jest odszkodowanie.
Pracownik nie może być jednocześnie sprawcą wypadku.
Gdy pracownik jest niezdolny do zarobkowania, wypłacana jest mu renta
Świadczenie to przyznaje ZUS i ubezpieczyciel pracodawcy

Potrzebne dokumenty

Wypadek w drodze do pracy odszkodowanie to nietypowa kategoria wypadków. Potrzebny jest pakiet najróżniejszych papierów. To odrębny plik, niż w pozostałych wypadkach. Pracodawca musi stworzyć zespół powypadkowy, który ustali przyczyny wydarzenia. Sprawdza on miejsce wypadku i przesłuchuje świadków. W ciągu 14 dni od wpłynięcia powiadomienia o wypadku spisany zostanie protokół powypadkowy. Nie mniej ważne będą dokumenty dokumentujące stan zdrowia - kopia karty pacjenta.

W określonych przypadkach można starać się o takie świadczenie jak renta. Jej przyznawaniem zajmuje się ZUS i TU pracodawcy. Do obydwu instytucji trzeba wysłać wnioski.

Należy uzupełnić dokumenty ze szpitala. Można przedstawić diagnozy lekarskie, można również przedstawić inne dokumenty. Tą metodą pracownik udowadnia swoją niezdolność do podjęcia aktywności zawodowej.

Kiedy należy się odszkodowanie?

Gdy incydent zgłoszono przełożonemu

check icon

Gdy od wypadku nie minęły 3 lata

check icon

20 lat na zgłoszenie wypadku będącego efektem przestępstwa

check icon

Gdy wystąpił uszczerbek na zdrowiu

check icon

Gdy doszło do śmierci poszkodowanego

check icon

Gdy pracownik ma orzeczoną niezdolność do pracy

check icon

Sprawdź bezpłatnie, czy należy Ci się odszkodowanie

Rekompensata szkód

Nad Wisłą rokrocznie dochodzi do wielu wypadków, gdzie obrażenia odnoszą pracownicy. Będą miały duży wpływ na życie danej osoby. W niektórych przypadkach pracownicy muszą pobierać rentę, ponieważ ich stan nie zezwala na pracę Należy wspominać o skomplikowanych incydentach, w wyniku których zatrudniony nie powraca do zakładu. W takim przypadku zawsze ważna jest renta. Utożsamiana jest z ZUS. Zajmuje się tym tak samo TU pracodawcy. Niezależnie od okoliczności w jakich zachodzi wypadek w drodze do pracy, odszkodowanie bardzo często przyznawana jest przyznawane. Niweluje ono całkowicie jakiekolwiek straty.

Jak to działa?

Wypełniasz

formularz na naszej stronie

Kontakt

z naszym konsultantem w ciągu 48 h

Weryfikacja

przesłanych przez Ciebie dokumentów

Wypłata

należnej kwoty

Nie wygrasz

nie płacisz

Historie naszych klientów

Sprawdź bezpłatnie wysokość Twojego odszkodowania

czytaj więcej »
bezpłatny przewodnik

Przewodnik

Wyższe Odszkodowanie

pobierz
za darmo

Przewodnik