Wypadek w pracy odszkodowanie pzu

  1. Mniej dokumentów
  2. Renta - więcej pieniędzy
  3. Przyjazna obsługa
  4. Czas zgłoszenia - nawet 20 lat

Sprawdź wysokość odszkodowania

Wypadek w pracy odszkodowanie pzu

Do nieszczęśliwych zdarzeń w pracy dochodzi w róznych okolicznościach. Nierzadko mają miejsce podczas realizacji poleceń. Są rezultatem wykonywania codziennej pracy. Wypadkiem przy pracy będzie także zdarzenie, które miało miejsce w ciągu przerwy, np: podczas jedzenia śniadania. W pewnych sytuacjach do wypadku może dojść poza biurem. Przykładem może tu być delegacja.

Czasem w efekcie pracowania pogarsza się stan zdrowia - także należeć się będzie odszkodowanie. Występować może wówczas tak zwaną choroba zawodowa. Czasem konieczna bywa renta od zatrudniającego.

Zagadnienia formalne tyczące się posady nie grają roli. Gdy w przedsiębiorstwie jest praktykant również ma możliwość starania się o odszkodowanie za wypadek przy pracy

Kto może starać się o odszkodowanie?

Wypadek w pracy odszkodowanie pzu
O odszkodowanie powinna starać każda osoba, którą spotkał wypadek w pracy. Jeżeli pracownik znajdował się poza pomieszczeniem firmowym, a nadal wykonywał polecenia służbowe, to też należy mu się odszkodowanie.Poszkodowany nie może być jednocześnie sprawcą wypadku.
Kiedy pokrzywdzony jest niezdolny do pracy, przysługuje mu renta
Pracownik uzyskuje wypłaty od ZUS i ubezpieczyciela pracodawcy

Potrzebne dokumenty

Wypadki przy pracy są zazwyczaj bardzo szczególnymi przypadkami. Potrzebne tu bywają najróżniejsze dokumenty. Poszkodowani w pozostałych przypadkach kompletują całkowicie odmienną dokumentację. W zakładzie pracy tworzy się zespół powypadkowy - jest to powinność zakładu pracy. Przeszukuje on miejsce wypadku i przesłuchuje świadków. Po 14 dniach powstaje raport komisji. Nie mniej ważna będzie też dokumentacja powiązana ze szpitalem - opinie lekarskie. Renta przysługuje pokrzywdzonemu, który odniósł obrażenia na stanowisku pracy. Jej przyznaniem zajmuje się ZUS i ubezpieczyciel pracodawcy. Do obu instytucji trzeba złożyć wnioski. To ważne, aby załączyć dokumenty ze szpitala. Poszkodowany może przedstawić diagnozy lekarskie i wiele innych dokumentów. To wykazuje niezdolność do pracy.
Kiedy należy się odszkodowanie?

Gdy sporządzono raport powypadkowy

check icon

Gdy od wypadku nie minęły 3 lata

check icon

Jeżeli wypadek był skutkiem przestępstwa - 20 lat na zgłoszenie

check icon

Gdy wystąpił uszczerbek na zdrowiu

check icon

Gdy doszło do śmierci poszkodowanego

check icon

gdy sytuacja materialna poszkodowanego się pogarsza

check icon

Sprawdź bezpłatnie, czy należy Ci się odszkodowanie

Rekompensata szkód

Zauważa się się dużo wypadków w pracy. Będą miały bardzo ważny wpływ na funkcjonowanie poszkodowanego. Niektórzy zatrudnieni są zmuszeni przejść na rentę, bo ich stan zdrowia nie pozwala na podjęcie pracy Powinno się wspomnieć o bardziej skomplikowanych incydentach, w następstwie których pracownik nie wraca do pracy. Możliwa jest wtedy renta. Utożsamiana jest z ZUS. Zajmuje się tym tak samo TU pracodawcy. Nawet w wypadku niedużych uszczerbków na zdrowiu poszkodowany mógłby starać się o rekompensatę.

Jak to działa?

Wypełniasz

formularz na naszej stronie

Kontakt

z naszym konsultantem w ciągu 48 h

Weryfikacja

przesłanych przez Ciebie dokumentów

Wypłata

należnej kwoty

Nie wygrasz

nie płacisz

Historie naszych klientów

Sprawdź bezpłatnie wysokość Twojego odszkodowania

czytaj więcej »