Wypadek w pracy z winy pracodawcy

  1. Mniej dokumentów
  2. Renta - więcej pieniędzy
  3. Profesjonalna pomoc prawna
  4. Czas zgłoszenia - nawet 20 lat

Sprawdź wysokość odszkodowania

Wypadek w pracy z winy pracodawcy

Wypadki w pracy są następstwem różnych przypadków. Bardzo często mają miejsce podczas realizacji poleceń. Dochodzi do nich w czasie świadczenia zadań. Wypadkiem przy pracy będzie także zdarzenie, które miało miejsce podczas przerwy, np: podczas rozmowy telefonicznej. W pewnych sytuacjach do wypadku dochodzi poza zakładem pracy. Przykład: spotkanie z klientem.

Czasami w wyniku pracy może pogorszyć się stan - również będzie należne odszkodowanie. Zatrudniony choruje na chorobę zawodową. Zdarzają się okoliczności, w których wypłacana jest renta.

Warunki formalne tyczące się posady nie grają roli. Jeżeli pracownik będzie zatrudniony w oparciu o umowę-zlecenie cały czas może ubiegać się o odszkodowanie za wypadek przy pracy

Kto może starać się o odszkodowanie?

Wypadek w pracy z winy pracodawcy
Każdy zraniony pracownik powinien ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w pracy. Odszkodowanie wypłacane jest też w przypadku, gdy nie doszło do wypadku na terenie zakładowym, ale poszkodowany nadal realizował zadania służbowe. Zatrudniony nie może być winny wypadkowi.
Przysługuje również renta każdemu poszkodowanemu, który nie ma możliwości wykonywać swoich obowiązków
Jest to świadczenie zarówno z ZUS, jak i od ubezpieczyciela

Potrzebne dokumenty

Wypadek przy pracy to specyficzna kategoria wypadków. Konieczny jest pakiet wielu papierów. Ranni w pozostałych zdarzeniach przekazują zupełnie różną dokumentację. Po zdarzeniu tworzona jest komisja powypadkowa. Sprawdza on miejsce wypadku i przesłuchuje świadków. Rezultatem działań komisji będzie protokół powypadkowy - komisja ma 14 dni na jego napisanie. Ważna bywa też dokumentacja związana ze szpitalem - zwolnienia lekarskie. Poszkodowany może złożyć wniosek także o rentę. Jej wypłacaniem zajmuje się ZUS i Towarzystwo Ubezpieczeniowe, w którym polisę ma pracodawca. To poszkodowany musi przesłać pisma. Uzupełnieniem są tutaj dokumenty od lekarza. Można przedstawić zwolnienie lekarskie i szereg innych dokumentów. W ten sposób poszkodowany udowadnia własną niezdolność do pracy.
Kiedy należy się odszkodowanie?

Gdy przełożony został powiadomiony

check icon

Gdy od wypadku nie minęły 3 lata

check icon

20 lat na zgłoszenie wypadku będącego efektem przestępstwa

check icon

Gdy wystąpił uszczerbek na zdrowiu

check icon

Gdy doszło do śmierci poszkodowanego

check icon

Gdy pracownik ma orzeczoną niezdolność do pracy

check icon

Sprawdź bezpłatnie, czy należy Ci się odszkodowanie

Rekompensata szkód

Nad Wisłą dochodzi do mnóstwa wypadków przy pracy. Mogą mieć wielki wpływ na funkcjonowanie pracownika. Zdarzają się jednakże trudniejsze incydenty, po których zatrudniony z pewnością nie wróci do życia zawodowego. W takim przypadku zawsze ważna jest renta. W większości przypadków pokrzywdzeni uznają, iż wypłaca ją ZUS. Także TU pracodawcy ma takie uprawnienia. Niezależnie od przyczyn zdarzenia, zawsze należy się rekompensata, która w w 100% pokrywa wszystkie szkody.

Jak to działa?

Wypełniasz

formularz na naszej stronie

Kontakt

z naszym konsultantem w ciągu 48 h

Weryfikacja

przesłanych przez Ciebie dokumentów

Wypłata

należnej kwoty

Nie wygrasz

nie płacisz

Historie naszych klientów

Sprawdź bezpłatnie wysokość Twojego odszkodowania

czytaj więcej »