Wypadek w pracy z winy pracownika

  1. Minimum formalności
  2. Renta - wyższa kwota
  3. Przyjazna usługa
  4. Czas zgłoszenia - nawet 20 lat

Sprawdź wysokość odszkodowania

Wypadek w pracy z winy pracownika

Do nieszczęśliwych zdarzeń w pracy dochodzi w najróżniejszych warunkach. Nierzadko mają miejsce podczas realizacji obowiązków. Bywają konsekwencją realizowania zwyczajowej pracy. Wypadkiem przy pracy bywa tak samo zdarzenie, które miało miejsce podczas przerwy, na przykład: w palarni firmowej. Odnosi się to do także zdarzeń poza firmą, jednakże mających związek z obowiązkami. Przykładem może tu być szkolenie pracownika.

W niektórych okolicznościach w konsekwencji pracowania może pogorszyć się zdrowie - także będzie należne odszkodowanie. Zatrudniony choruje na chorobę zawodową. Bywają sytuacje, w których przyznawana jest renta.

Czynniki formalne tyczące się etatu nie mają znaczenia. Jeżeli ktoś zatrudni stażystkę cały czas może ubiegania się o odszkodowanie za wypadek przy pracy

Kto może starać się o odszkodowanie?

Wypadek w pracy z winy pracownika
Odszkodowanie przyznawane jest każdej osobie, którą spotkał wypadek w pracy. Odszkodowanie jest należne także w przypadku, kiedy nie doszło do wypadku na terenie zakładowym, lecz poszkodowany ciągle realizował obowiązki służbowe.Kluczowe będzie jednak, by wypadek nie miał miejsca z błędu zatrudnionego, lub w wyniku jego zaniechania.
Poszkodowany niezdolny do pracy może otrzymywać większe świadczenia, na przykład: renta
Pracownik uzyskuje pieniądze od ZUS i Towarzystwa Ubezpieczeniowego pracodawcy

Potrzebne dokumenty

Wypadek przy pracy to nietypowa kategoria wypadków. Pokrzywdzeni przekazują różne dokumenty. Jest to odróżniający się komplet, niż w pozostałych wypadkach. Po wydarzeniu tworzona jest komisja powypadkowa. Istotne jest dokonanie oględzin i zbieranie dowodów wypadku. W ciągu 14 dni od uzyskania zawiadomienia o zdarzeniu sporządzony zostanie protokół powypadkowy. Trzeba też pamiętać o dokumentach medycznych - kopia karty pacjenta.

Poszkodowany ma możliwość złożyć wniosek też o rentę. Jest ona wypłacana z polisy odpowiedzialności cywilnej zakładu pracy, a także przez ZUS. Pracownik powinien przedstawić dwa oddzielne pisma.

Musi być do nich załączona dokumentacja od lekarza. Można przedstawić zwolnienie lekarskie i wiele innych dokumentów. W ten sposób pracownik wykazuje swoją niezdolność do pracy.

Kiedy należy się odszkodowanie?

Po zgłoszeniu incydentu u pracodawcy

check icon

3 lata na zgłoszenie

check icon

20 lat na zgłoszenie wypadku będącego efektem przestępstwa

check icon

Gdy ucierpiało zdrowie pracownika

check icon

Gdy doszło do śmierci poszkodowanego

check icon

gdy sytuacja materialna poszkodowanego się pogarsza

check icon

Sprawdź bezpłatnie, czy należy Ci się odszkodowanie

Rekompensata szkód

Stwierdza się dużą ilość wypadków w pracy. Lwia część wyklucza zatrudnionego z obowiązków zawodowych na dłuższy okres. Mają miejsce jednakże trudniejsze incydenty, po których pracujący przenigdy nie wróci do kariery zawodowej. Możliwa jest wówczas renta. Często pokrzywdzeni uznają, że wypłaca ją ZUS. Również ubezpieczyciel pracodawcy ma takie uprawnienia. Odszkodowanie należy się każdemu pracownikowi - niezależnie od konsekwencji.

Jak to działa?

Wypełniasz

formularz na naszej stronie

Kontakt

z naszym konsultantem w ciągu 48 h

Weryfikacja

przesłanych przez Ciebie dokumentów

Wypłata

należnej kwoty

Nie wygrasz

nie płacisz

Historie naszych klientów

Sprawdź bezpłatnie wysokość Twojego odszkodowania

czytaj więcej »