Wypadek z pracy do domu

  1. Przejrzyste procedury
  2. Największe kwoty odszkodowań
  3. Żadnych opłat wstępnych
  4. Przedawnienie roszczeń to nawet 20 lat

Sprawdź wysokość odszkodowania

Wypadek z pracy do domu

W pierwszej kolejności warto znać kryteria, które kwalifikować będą incydent jako wypadek w drodze z pracy. Musi być to zdarzenie nagłe, wywołane czynnikiem zewnętrznym, które miało miejsce w drodze do miejsca lub z miejsca zatrudnienia. Bardzo ważne będzie w tym miejscu drugie kryterium, które mówi o tym, że droga ta powinna być możliwie jak najkrótsza i nie zostać przerwana. Wyjątkiem będzie przerwa uzasadniona potrzebami życiowymi np. zatankowanie samochodu czy odebranie dziecka ze szkoły. Z uwagi na powyższe kryteria, każde zdarzenie tego typu należy analizować indywidualnie. W jakich sytuacjach zdarzenie nie zostanie uznane jako wypadek w drodze do lub z pracy? Najczęstszą przyczyną jest nieuzasadniona przerwa w podróży. Będzie to np. towarzyskie spotkanie w restauracji. Najważniejsze jest to, aby niezwłocznie poinformować swojego pracodawcę o wystąpieniu takiego zdarzenia.

Pracownik, który uległ wypadkowi w drodze z pracy do domu, nie otrzyma jednorazowego odszkodowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jest to główna różnica pomiędzy wypadkiem do lub z pracy, a wypadkiem przy pracy. Poszkodowanemu przysługuje natomiast pełne wynagrodzenie od pracodawcy, za czas niezdolności do pracy trwający nie dłużej niż 33 dni. Po tym okresie, wypłatą zasiłku chorobowego zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli w ciągu 182 dni od chwili przyznania zasiłku, pracownik nadal jest niezdolny do pracy, ZUS może przez okres następnych 12 miesięcy wypłacać świadczenie rehabilitacyjne. Niestety, przez pierwsze 3 miesiące jego wysokość będzie wynosić 90% podstawy wymiaru świadczenia, a w kolejnych miesiącach tylko 75%. Aby móc ubiegać się o wypłatę powyższych świadczeń, należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy, podpisaną przez pracodawcę. Dokument ten powinien zostać sporządzony w ciągu 14 dni od chwili zawiadomienia o wypadku. Jeden egzemplarz dostaje poszkodowany, a drugi dołączany jest do akt powypadkowych w zakładzie pracy. Pracodawca może nie uznać zdarzenia jako wypadku w drodze z pracy do domu, a wtedy stosowna informacja powinna znaleźć się w karcie wypadku.

Kto może starać się o odszkodowanie?

Wypadek z pracy do domu
O świadczenia może ubiegać się każda osoba, która ucierpiała na skutek wypadku w drodze do lub z pracy
Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia z polisy OC jest niezależne od świadczeń z ZUS

Co jeszcze musisz wiedzieć?

Poszkodowany w wypadku w drodze z pracy, może dochodzić odszkodowania lub zadośćuczynienia z innych źródeł, niezależnie od przyznanych świadczeń z ZUS. Będzie to możliwe np. w przypadku, gdy pokrzywdzony był ofiarą wypadku komunikacyjnego lub poślizgnął się na nieodśnieżonym chodniku. Wtedy wypłatą pieniędzy zajmuje się konkretne towarzystwo ubezpieczeniowe.

Zakres możliwych do uzyskania świadczeń z polisy OC jest bardzo szeroki. Przede wszystkim osobie, która ucierpiała na skutek wypadku, przysługuje odszkodowanie za wszelkie wydatki związane z leczeniem oraz zadośćuczynienie, czyli forma rekompensaty za doznane szkody niematerialne. O powyższe świadczenia z polisy OC można starać się niezależnie od decyzji wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Niekiedy wypadek powoduje daleko idące komplikacje, w tym brak możliwości podjęcia pracy zarobkowej. Osobie poszkodowanej przysługuje wtedy renta z tytułu niezdolności do pracy.

Kiedy należy się odszkodowanie?

Po zgłoszeniu wypadku u przełożonego

check icon

3 lata na zgłoszenie

check icon

Jeżeli wypadek był skutkiem przestępstwa - 20 lat na zgłoszenie

check icon

Gdy ucierpiało zdrowie pracownika

check icon

Gdy doszło do śmierci poszkodowanego

check icon

Gdy sytuacja materialna poszkodowanego się pogarsza

check icon

Sprawdź bezpłatnie, czy należy Ci się odszkodowanie

Wsparcie kancelarii odszkodowawczej

Dochodzenie odszkodowania na drodze cywilnej wymaga dobrej znajomości przepisów i odpowiedniego argumentowania swoich racji. Niestety, bardzo często ubezpieczyciele proponują zaniżone stawki zarówno odszkodowań, jak i zadośćuczynień. Część osób decyduje się przystać na te propozycje, pozostali natomiast wolą się odwołać z nadzieją na większe kwoty świadczeń. Najlepiej jednak już na samym początku dochodzenia odszkodowania, zlecić to zadanie profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej. Wsparcie prawnika to niekiedy jedyna droga do uzyskania właściwej kwoty rekompensaty.

Jak to działa?

Wypełniasz

formularz na naszej stronie

Kontakt

z naszym konsultantem w ciągu 48 h

Weryfikacja

przesłanych przez Ciebie dokumentów

Wypłata

należnej kwoty

Nie wygrasz

nie płacisz

Historie naszych klientów

Sprawdź bezpłatnie wysokość Twojego odszkodowania

czytaj więcej »