Wypadki w pracy

  1. Mniej dokumentów
  2. Renta - wyższa kwota
  3. Przyjazna obsługa
  4. Nawet 20 lat na zgłoszenie

Sprawdź wysokość odszkodowania

Wypadki w pracy

Do nieszczęśliwych zdarzeń w miejscu pracy dochodzi w wielu okolicznościach. Bardzo często mają miejsce w trakcie wykonywania pracy. Mają związek ściśle z wykonywaniem obowiązków. Wypadkiem przy pracy jest tak samo incydent, które miało miejsce w ciągu przerwy, przykładowo: podczas jedzenia śniadania. W niektórych okolicznościach do wypadku dochodzić będzie poza biurem. Przykład: spotkanie z klientem.

Czasami w efekcie przepracowania ulega pogorszeniu zdrowie - również będzie należne odszkodowanie. Nazywane to jest mianem choroby zawodowej. W niektórych przypadkach potrzebna będzie renta od zatrudniającego.

Nie bierze się pod uwagę kwestii formalnych powiązanych z pracą. gdy przedsiębiorca zatrudni stażystkę wciąż może ubiegać się o odszkodowanie za wypadek przy pracy

Kto może starać się o odszkodowanie?

Wypadki w pracy
Każdy zraniony zatrudniony może chcieć ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w pracy. Odszkodowanie wypłacane jest także w wypadku, gdy nie doszło do wypadku na terenie zakładowym, ale zatrudniony stale wykonywał polecenia związane z pracą.Kluczowe jest jednak, by wypadek nie miał miejsca z winy zatrudnionego, lub w efekcie jego przeoczenia.
Przysługuje także renta każdemu pokrzywdzonemu, który nie mógłby wykonywać swoich obowiązków
Pokrzywdzony otrzymuje wypłaty od ZUS i ubezpieczyciela zakładu pracy

Potrzebne dokumenty

Wypadki przy pracy będą nierzadko wyjątkowo charakterystycznymi sprawami. Pokrzywdzeni przekazują różne dokumenty. Ranni w pozostałych wypadkach przesyłają kompletnie różną dokumentację. Przełożony ma obowiązek stworzyć zespół powypadkowy, który ustala okoliczności wypadku. Przeszukuje on miejsce wypadku i przesłuchuje świadków. Po 14 dniach rodzi się raport komisji. Nie mniej ważne będą dokumenty dokumentujące zdrowie - opinia biegłego.

W określonych wypadkach można starać się o takie świadczenie jak renta. Jest ona przyznawana z polisy odpowiedzialności cywilnej firmy, i przez ZUS. To pracownik powinien przesłać wnioski.

Koniecznym dodatkiem są tu dokumenty medyczne. Jest wiele dokumentów, które trzeba przedstawić, np.: rokowania leczenia i szereg innych dokumentów. Tak potwierdza się niezdolność do pracy.

Kiedy należy się odszkodowanie?

Gdy incydent został zgłoszony pracodawcy

check icon

Gdy od wypadku nie minęły 3 lata

check icon

Gdy nie minęło 20 lat od wypadku, który był skutkiem przestępstwa

check icon

Gdy ucierpiało zdrowie pracownika

check icon

Gdy doszło do śmierci poszkodowanego

check icon

gdy sytuacja materialna poszkodowanego się pogarsza

check icon

Sprawdź bezpłatnie, czy należy Ci się odszkodowanie

Rekompensata szkód

Nad Wisłą każdego roku dochodzi do wielu wypadków przy pracy. Większość z nich eliminuje pracownika z normalnej rzeczywistości na jakiś okres. Odnotowuje się przypadki, w efekcie których poszkodowany nie nie powinien wrócić do obowiązków służbowych. W takich przypadkach przysługuje renta. Utożsamiana jest z ZUS. Zajmuje się tym również Towarzystwo Ubezpieczeniowe zakładu pracy. Niezależnie od przyczyn wypadku, niemal zawsze jest należna rekompensata, która w całkowicie pokrywa różnorodne szkody.

Jak to działa?

Wypełniasz

formularz na naszej stronie

Kontakt

z naszym konsultantem w ciągu 48 h

Weryfikacja

przesłanych przez Ciebie dokumentów

Wypłata

należnej kwoty

Nie wygrasz

nie płacisz

Historie naszych klientów

Sprawdź bezpłatnie wysokość Twojego odszkodowania

czytaj więcej »