Zawiadomienie o wypadku przy pracy

  1. Minimum formalności
  2. Więcej pieniędzy za wypadek
  3. Profesjonalne wsparcie prawne
  4. Nawet 20 lat na zgłoszenie wypadku

Sprawdź wysokość odszkodowania

Zawiadomienie o wypadku przy pracy

Każdy świadek wypadku w zakładzie pracy, musi niezwłocznie powiadomić o tym swojego przełożonego. Jeżeli natomiast poszkodowany nie doznał poważnych obrażeń i stan zdrowia pozwala mu zgłosić wypadek osobiście, powinien to zrobić jeszcze w tym samym dniu. Zawiadomienia o wypadku najlepiej dokonać w formie pisemnej. Nie ma jednolitego wzoru takiego pisma, ale ważne jest aby zawrzeć w nim najważniejsze informacje na temat wypadku. Będą to przede wszystkim dane zgłaszającego, dane osoby poszkodowanej oraz świadków, miejsce oraz data i godzina zdarzenia. Nie można zapomnieć o wpisaniu skutków wypadku, a więc urazów jakich doznał pokrzywdzony.

Po wypadku pracodawca musi powołać komisję powypadkową. Do jej zadań należeć będzie zbadanie przyczyn i okoliczności wypadku, przypisanie kwalifikacji zdarzenia, spisanie zeznań świadków oraz poszkodowanego. Wszystkie informacje na temat wypadku, zapisywane są w specjalnym protokole powypadkowym. Jest on przedstawiany poszkodowanemu, który ma prawo wnieść uwagi lub zastrzeżenia co do treści w nim zawartej. Następnie dokument ten przekazywany jest pracodawcy, który zatwierdza protokół. Po zakończonym okresie leczenia i rehabilitacji, zakład pracy w imieniu poszkodowanego, wysyła wniosek o wypłatę świadczeń powypadkowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Osoba pokrzywdzona w wypadku przy pracy ma prawo do jednorazowego odszkodowania oraz renty.

Oprócz świadczeń wypłacanych przez ZUS, pokrzywdzony ma prawo domagać się wynagrodzenia krzywdy oraz strat materialnych od swojego zakładu pracy. Część przedsiębiorstw posiada wykupioną polisę OC, a więc odpowiedzialność finansową za wypadek przy pracy, przejmuje towarzystwo ubezpieczeniowe. Wtedy wszelkie roszczenia o wypłatę odszkodowania czy zadośćuczynienia, należy kierować bezpośrednio do ubezpieczyciela zakładu pracy.

Kto może starać się o odszkodowanie?

Zawiadomienie o wypadku przy pracy
Odszkodowanie należy się każdej osobie, której przydarzył się wypadek w pracy.
Zatrudniony nie może być jednocześnie sprawcą wypadku.
Poszkodowani mogą liczyć na przyznanie specjalnej renty
Świadczenia przysługują zarówno z ZUS, jak i ubezpieczyciela pracodawcy

Potrzebne dokumenty

Formalności związane z odszkodowaniem od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, są zazwyczaj mniej skomplikowane niż w przypadku dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela lub pracodawcy. ZUS wymaga przede wszystkim odpowiedniego wniosku o wypłatę odszkodowania, zaświadczenia o stanie zdrowia oraz protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Te same dokumenty wymagane będą podczas dochodzenia odszkodowania od ubezpieczyciela. Z uwagi na to, że podstawą prawną do uzyskania świadczeń z polisy OC jest kodeks cywilny, im więcej wartościowych dokumentów przedstawi poszkodowany, tym większe odszkodowanie i zadośćuczynienie może uzyskać. Jakie dokumenty będą przydatne? Przede wszystkim wszelkie faktury czy rachunki za zakup leków i urządzeń ortopedycznych. Ponadto ważne będą wypisy szpitalne, skierowania na badania i opinie lekarskie. Należy również wspomnieć, że osoba, która na skutek wypadku stała się inwalidą, ma prawo uzyskać zwrot pieniędzy za dostosowanie mieszkania do własnych wymagań. W tym celu należy przedstawić ubezpieczycielowi odpowiednie faktury za przeprowadzony remont. Z uwagi na to, że odszkodowanie pokrywa wszystkie koszty, które poniosła osoba pokrzywdzona, zaliczać się do nich będą przejazdy do placówek medycznych. Aby móc się ubiegać o zwrot pieniędzy za takie dojazdy, trzeba po prostu wypisać przejechane odległości, wraz z datą oraz celem podróży.
Kiedy należy się odszkodowanie?

Gdy wypadek został zgłoszony u przełożonego

check icon

Gdy od wypadku nie minęły 3 lata

check icon

Jeżeli wypadek był skutkiem przestępstwa - 20 lat na zgłoszenie

check icon

Gdy doszło do szkody osobowej

check icon

Gdy doszło do śmierci poszkodowanego

check icon

gdy sytuacja materialna poszkodowanego się pogarsza

check icon

Sprawdź bezpłatnie, czy należy Ci się odszkodowanie

Pomoc kancelarii odszkodowawczej

Towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo często zaniżają należne kwoty świadczeń. Spora część osób poszkodowanych przystaje na propozycję ubezpieczycieli i otrzymuje pieniądze, które nie do końca rekompensują poniesione wydatki czy szkody niematerialne. Warto w takich sytuacjach przypatrzeć się orzeczeniom sądowym w podobnych przypadkach i swoje argumenty opierać o zbliżone kryteria zastosowane przez sądy. Najwygodniejszym rozwiązaniem jest natomiast oddanie sprawy do kancelarii odszkodowawczej. Doświadczony prawnik reprezentuje wtedy poszkodowanego przed ubezpieczycielem bądź na rozprawie sądowej. Nierzadko też dzięki takiemu wsparciu, udaje się pozyskać kilkukrotnie wyższe kwoty odszkodowań.

Jak to działa?

Wypełniasz

formularz na naszej stronie

Kontakt

z naszym konsultantem w ciągu 48 h

Weryfikacja

przesłanych przez Ciebie dokumentów

Wypłata

należnej kwoty

Nie wygrasz

nie płacisz

Historie naszych klientów

Sprawdź bezpłatnie wysokość Twojego odszkodowania

czytaj więcej »