Zbiorowy wypadek przy pracy

  1. Minimum formalności
  2. Wyższa renta
  3. Przyjazna obsługa
  4. Długi czas zgłoszenia

Sprawdź wysokość odszkodowania

Zbiorowy wypadek przy pracy
Zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 167 z 2009r., poz. 1322) – za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby. Pracodawca jest zmuszony dopełnić większej ilości formalności. Przykładem zbiorowych wypadków mogą być wypadki górnicze czy wypadek pracowników przewożonych samochodem. Procedura postępowania i katalog świadczeń przy wypadkach zbiorowych jest praktycznie taki sam jak w przypadku indywidualnych wypadków przy pracy. Pracodawca musi zaistniały wypadek zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy i Prokuratury. W przeciwnym wypadku może to skutkować karą w zależności od okoliczności i przyczyn braku zawiadomienia. Czeka go również więcej formalności związanych z dokumentami. Dla każdego poszkodowanego pracownika będzie musiał przygotować indywidualną dokumentację.

Kto może starać się o odszkodowanie?

Zbiorowy wypadek przy pracy
pracownik zatrudniony w firmie, któremu przydarzył się wypadek przy pracy
gdy poszkodowane są co najmniej dwie osoby
gdy nie minęły 3 lata od wypadku

Dokumenty potrzebne do odszkodowania

Procedura dochodzenia odszkodowania jest taka sama jak przy indywidualnych wypadkach przy pracy. Osoba poszkodowana powinna posiadać wszystkie niezbędne dokumenty. Istotna jest tutaj dokumentacja medyczna i protokół sporządzony po wypadku. Poszkodowany może się ubiegać o uzupełniające świadczenia: zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (niemajątkowa), koszty leczenia, rehabilitacji, koszty dojazdów do placówek medycznych, rentę ( z tytułu zwiększonych potrzeb, częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy).
Kiedy należy się odszkodowanie?
Gdy od wypadku nie minęły 3 lata check icon
Gdy wypadek został zgłoszony u pracodawcy check icon
Gdy doszło do szkody na osobie check icon
Gdy poszkodowane zostały co najmniej 2 osoby check icon
Gdy poszkodowany nie może pracować check icon

Sprawdź bezpłatnie, czy należy Ci się odszkodowanie

Rekompensata szkód

W Polsce są określone zawody, u których prawdopodobieństwo wystąpienia zbiorowego wypadku przy pracy jest większe.

Oprócz ubiegania się o odszkodowanie w związku z odpowiedzialnością cywilną pracodawcy można też wystąpić bezpośrednio do właściwego zakładu ubezpieczeń. W tym przypadku konieczne jest posiadanie przez pracodawcę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) prowadzonej działalności, która była ważna na dzień zdarzenia. Warto zwrócić uwagę, czy ubezpieczenie pracodawcy jest rozszerzone o szkody pracownicze.

Jak to działa?

Wypełniasz

formularz na naszej stronie

Kontakt

z naszym konsultantem w ciągu 48 h

Weryfikacja

przesłanych przez Ciebie dokumentów

Wypłata

należnej kwoty

Nie wygrasz

nie płacisz

Historie naszych klientów

Sprawdź bezpłatnie wysokość Twojego odszkodowania

czytaj więcej »