Zbiorowy wypadek przy pracy

  1. Minimum formalności
  2. Wyższa renta
  3. Przyjazna obsługa
  4. Czas zgłoszenia - nawet 20 lat

Sprawdź wysokość odszkodowania

Zbiorowy wypadek przy pracy

Wypadki w pracy są następstwem różnych okoliczności. Bardzo często mają miejsce w czasie realizacji obowiązków. Są następstwem realizowania codziennej pracy. Wypadkiem przy pracy jest tak samo zdarzenie, które miało miejsce w trakcie przerwy, np: podczas rozmowy telefonicznej. Dotyczy to w takim samym stopniu przypadków poza firmą, jednak mających związek z zadaniami służbowymi. Przykład: szkolenie pracownika.

W skutek gorszych warunków pracy ulega zmianie na gorsze stan zdrowia zatrudnionego - w tym wypadku również firma wypłaca odszkodowanie. Nazywane to jest mianem choroby zawodowej. Gdy nie ma innej możliwości, zakład pracy ma obowiązek także przyznać rentę.

Nie są brane pod uwagę okoliczności związanych z etatem. Jeśli w przedsiębiorstwie przychodzi praktykant również ma możliwość starania się o odszkodowanie za wypadek przy pracy

Kto może starać się o odszkodowanie?

Zbiorowy wypadek przy pracy
Wniosek o odszkodowanie powinni składać wszyscy zatrudnieni, którzy doświadczyli urazu podczas pracy. Gdy poszkodowany znajdował się poza terenem zakładu, a ciągle realizował polecenia służbowe, to również należne jest odszkodowanie.Istotne jest jednak, by wypadek nie zaistniał z winy zatrudnionego, lub w wyniku jego przeoczenia.
Poszkodowany niezdolny do pracy może otrzymywać większe świadczenia, np.: renta
Poszkodowany otrzymuje świadczenia od ZUS i Towarzystwa Ubezpieczeniowego pracodawcy

Potrzebne dokumenty

Wypadki przy pracy różnią się stanowczo od pozostałych wypadków. Wymagane tutaj będą różnorodne dokumenty. Poszkodowani w pozostałych zdarzeniach kompletują całkiem inną dokumentację. W w miejscu pracy tworzy się zespół powypadkowy - jest to powinność pracodawcy. Ważne będzie dokonywanie oględzin i zbieranie dowodów dotyczących wypadku. Po 14 dniach rodzi się raport komisji. Jest konieczne aby także pamiętać o dokumentacji medycznej - diagnozy.

W niektórych przypadkach pracownikom przyznawana dawanajest renta. Są to świadczenia z ZUS i od TU zakładu pracy. Poszkodowany musi wysłać dwa oddzielne wnioski.

Musi być do nich załączona dokumentacja medyczna. Jest wiele dokumentów, które trzeba przedstawić, np.: diagnozy lekarskie i wiele innych dokumentów. Tą metodą poszkodowany wykazuje swoją niezdolność do pracy.

Kiedy należy się odszkodowanie?

Gdy wypadek został zgłoszony u pracodawcy

check icon

Gdy od wypadku nie minęły 3 lata

check icon

Gdy nie minęło 20 lat od wypadku, który był skutkiem przestępstwa

check icon

Gdy doszło do szkody osobowej

check icon

Gdy doszło do śmierci poszkodowanego

check icon

Gdy pracownik ma orzeczoną niezdolność do pracy

check icon

Sprawdź bezpłatnie, czy należy Ci się odszkodowanie

Rekompensata szkód

Notuje się się sporo wypadków w pracy. Mogą one całkiem odmienić człowieka. Zdarzają się jednakże poważne przypadki, po których zatrudniony wcale nie wróci do kariery. W takich przypadkach wypłacana jest renta. Najczęściej przyznaje ją ZUS. Zajmuje się tym także ubezpieczyciel. Niezależnie od okoliczności wypadku, niemal zawsze przyznawana jest rekompensata, która w stuprocentowo pokrywa jakiekolwiek straty.

Jak to działa?

Wypełniasz

formularz na naszej stronie

Kontakt

z naszym konsultantem w ciągu 48 h

Weryfikacja

przesłanych przez Ciebie dokumentów

Wypłata

należnej kwoty

Nie wygrasz

nie płacisz

Historie naszych klientów

Sprawdź bezpłatnie wysokość Twojego odszkodowania

czytaj więcej »