Zgłoszenie wypadku w drodze do pracy

  1. Mniej dokumentów
  2. Wyższa renta
  3. Profesjonalna pomoc prawna
  4. Czas zgłoszenia - nawet 20 lat

Sprawdź wysokość odszkodowania

Zgłoszenie wypadku w drodze do pracy

Do nieszczęśliwych zdarzeń w miejscu pracy dochodzi w róznych warunkach. Najczęściej mają miejsce w trakcie wykonywania obowiązków. Dochodzi do nich podczas świadczenia poleceń. Wypadkiem przy pracy będzie też zajście, które miało miejsce w ciągu przerwy, przykładowo: w pomieszczeniu socjalnym. Dotyczy to ponadto zdarzeń poza firmą, ale posiadających związek z obowiązkami. Przykładowo to szkolenie pracownika.

O odszkodowanie może składać wniosek także pracownik, którego zdrowie uległ pogorszeniu w konsekwencji niedobrych warunków pracy. Pojawia się wtedy tzw. choroba zawodowa. Bywa, że obowiązkowa bywa renta od zatrudniającego.

Czynniki formalne dotyczące stanowiska nie mają znaczenia. Jeżeli w zakładzie pracy jest praktykant też ma możliwość ubiegać się o odszkodowanie za wypadek przy pracy

Kto może starać się o odszkodowanie?

po wypadku w drodze do pracy
Wniosek o odszkodowanie powinni wnieść wszyscy pracownicy, którzy doznali kontuzji przy wykonywaniu obowiązków. Jeżeli zatrudniony przebywał poza budynkiem firmy, a nadal realizował zadania służbowe, to tak samo przysługuje mu odszkodowanie. Pracownik nie może być winny zdarzeniu.
Pokrzywdzony niezdolny do pracy może otrzymywać inne świadczenia, na przykład: renta
Pracownik otrzymuje wypłaty od ZUS i ubezpieczyciela zakładu pracy

Potrzebne dokumenty

Wypadki przy pracy wyróżniają się skrajnie od innych wypadków. Konieczne tutaj bywają najróżniejsze dokumenty. To inny plik, niż w innych wypadkach. Pracodawca musi stworzyć zespół powypadkowy, który ustali przyczyny wydarzenia. Przeszukuje on miejsce wypadku i przesłuchuje świadków. W ciągu 14 dni od wpłynięcia powiadomienia o incydencie spisany zostanie protokół powypadkowy. Nie mniej istotne są informacje zawierające stan zdrowia - opinia biegłego.

Zatrudniony ma możliwość wnioskować też o rentę. Są to świadczenia z ZUS i od Towarzystwa Ubezpieczeniowego pracodawcy. Do obydwu organów należy złożyć wnioski.

Koniecznym dodatkiem są tutaj dokumenty od lekarza. Poszkodowany może przedstawić dokumentację szpitalną i szereg innych dokumentów. Tak wykazuje się niezdolność do pracy.

Kiedy należy się odszkodowanie?

Gdy pracodawca został powiadomiony

check icon

Gdy od wypadku nie minęły 3 lata

check icon

20 lat na zgłoszenie wypadku będącego efektem przestępstwa

check icon

Gdy doszło do szkody osobowej

check icon

Gdy doszło do śmierci poszkodowanego

check icon

gdy sytuacja materialna poszkodowanego się pogarsza

check icon

Sprawdź bezpłatnie, czy należy Ci się odszkodowanie

Rekompensata szkód

Nad Wisłą dochodzi do wielu wypadków przy pracy. Wydarzenia takie komplikują typowe funkcjonowanie. Odnotowuje się przypadki, w efekcie których poszkodowany nie nie powinien wrócić do do firmy. Dopuszczalna jest w takim przypadku renta. Utożsamiana jest z ZUS. Zajmuje się tym tak samo TU pracodawcy. Odszkodowanie jest należne każdemu poszkodowanemu - niezależnie od skutków.

Jak to działa?

Wypełniasz

formularz na naszej stronie

Kontakt

z naszym konsultantem w ciągu 48 h

Weryfikacja

przesłanych przez Ciebie dokumentów

Wypłata

należnej kwoty

Nie wygrasz

nie płacisz

Historie naszych klientów

Sprawdź bezpłatnie wysokość Twojego odszkodowania

Dlaczego warto zostawić swoje dane?

bezpieczeństwo

bezpłatnie

bez zobowiązań

polityka "zero spamu"

czytaj więcej »