Zgłoszenie wypadku w drodze do pracy

  1. Mniej formalności
  2. Skrócona procedura
  3. Więcej pieniędzy na leczenie

Sprawdź wysokość odszkodowania

Zgłoszenie wypadku w drodze do pracy
Wypadek może przydarzyć się także podczas drogi do miejsca pracy. Czy w takim przypadku można to uznać także za wypadek przy pracy? Czy poszkodowanemu należą się jakieś świadczenia od pracodawcy? W takim przypadku należy zgłosić wypadek w drodze do pracy. Pracownik musi powiadomić pracodawcę, który kieruje sprawę do ZUS. W takim jednak przypadku poszkodowany otrzymuje tylko 100% wypłaty zamiast 80% jak w innych przypadkach zwolnienia chorobowego. Pracownik może także starać się o rentę bądź inne świadczenia, jeżeli to konieczne. Odszkodowanie od pracodawcy można otrzymać tylko w przypadku polisy grupowej. Warto jednak zaznaczyć, że wypadek można także zgłosić do ubezpieczyciela sprawcy wypadku i w ten sposób starać się o odszkodowanie.

Kto może zgłosić wypadek?

Zgłoszenia do pracodawcy lub ubezpieczyciela sprawcy może dokonać każda poszkodowana osoba. W przypadku, gdy poszkodowany pracownik zmarł lub stan jego zdrowia uniemożliwia osobiste zgłoszenie, może tego dokonać rodzina lub pełnomocnik.
Kiedy należy się odszkodowanie?
Po wypadku w drodze do pracy check icon
Gdy doszło do obrażeń ciała check icon
Gdy pracownik jest niezdolny do pracy check icon
Gdy pracownik poniósł śmierć check icon
Gdy sytuacja materialna poszkodowanego się pogarsza check icon

Sprawdź, czy należy Ci się odszkodowanie

Jak zgłosić wypadek

W pierwszej kolejności wypadek należy zgłosić pracodawcy — ustnie bądź pisemnie. Sporządzana jest karta wypadku, która jest podstawą do dalszego zgłoszenia wypadku. Można go bowiem zgłosić do ZUS-u lub starać się o odszkodowanie z polisy grupowej.

Poszkodowany może także zgłosić się do ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Wówczas sprawca musi udostępnić numer polisy i dane TU.

Jak to działa?

Wypełniasz

formularz na naszej stronie

Kontakt

z naszym konsultantem w ciągu 48 h

Weryfikacja

przesłanych przez Ciebie dokumentów

Wypłata

należnej kwoty

Nie wygrasz

nie płacisz

Jakie dokumenty

Aby starać się o świadczenia z ZUS, pracownik musi dostarczyć kartę wypadku w drodze lub z pracy. Są w niej zawarte ustalenia pracodawcy na temat wypadku — przebieg, okoliczności, a także przyczyny. Pomocna może być także dokumentacja medyczna, czy zeznania świadków.

W przypadku starania się o odszkodowanie z polisy sprawcy należy dostarczyć oświadczenie sprawcy wypadku lub notatkę policyjną, a także dokumentację medyczną.

Rekompensata szkód

Poszkodowany pracownik nie ma obowiązku zgłaszania wypadku w drodze do pracy. Warto jednak to zrobić. Dzięki temu poszkodowany może nabyć dodatkowe świadczenia. Co ważne, w czasie zwolnienia lekarskiego może otrzymać 100% dotychczasowych zarobków. Dzięki zgłoszeniu więc poszkodowany nie ponosi kolejnych strat, a te już wyrządzone zostają zrekompensowane.

Historie naszych klientów

Pomożemy zgłosić wypadek w drodze do pracy

czytaj więcej »