szkoda całkowita ac najważniejsze informacje

Co musisz wiedzieć, gdy wystąpi szkoda całkowita z AC?

Szkoda całkowita występuje w przypadku, gdy samochodu nie można naprawić lub jest to nieopłacalne. Może wystąpić także w przypadku polisy AC. Warto jednak pamiętać, że zasady jej orzekania są inne, niż w przypadku szkody całkowitej z OC.

Po wypadku w samochodzie może dojść do różnych szkód. Niektóre z nich, jak zarysowany lakier, czy nawet częściowo zgnieciona maska silnika są stosunkowo niewielkie. Jeżeli jednak poważnie zgnieciony jest cały bok lub uszkodzone są podłużnice, naprawa samochodu jest niemożliwa.

Przy wielu poważnych szkodach naprawa jest też nieopłacalna - jej koszt przekracza wartość pojazdu. To jednak zasada obowiązująca przy OC. Przy szkodzie całkowitej w ramach Autocasco występują odmienne regulacje. To możliwe dlatego, że nie działają tu zapisy prawa chroniące poszkodowanych w ramach OC.

Kiedy występuje szkoda z całkowita z AC?

Ubezpieczenia komunikacyjne AC to dobrowolna umowa pomiędzy Tobą a ubezpieczycielem. Panują więc tu nieco inne reguły niż w przypadku polisy OC. Szkoda całkowita może być tu orzeczona już w przypadku, gdy wartość naprawy przekracza ustaloną w umowie wartość. Wacha się ona w przedziale 60-80%, choć zwykle wynosi ona 70%. Warto jednak zwrócić uwagę na ten zapis w umowie.

Odszkodowanie z AC może zostać jednak przyznane w zupełnie innych przypadkach niż z OC:

  • gdy sam jesteś sprawcą

  • gdy sprawca jest nieznany

  • gdy samochód został skradziony

  • gdy do szkody doszło w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych, np.: gradu

Autocasco jest więc dodatkowym zabezpieczeniem chroniącym Cię od nieprzewidzianych sytuacji.

Jak ubezpieczyciel ustala wysokość odszkodowania za szkodę całkowitą?

W przypadku szkody całkowitej odszkodowanie ubezpieczyciel nalicza odszkodowanie w inny sposób, niż w przypadku szkody częściowej. W pierwszej kolejności ubezpieczyciel ustala wartość pozostałości samochodu. To zadanie wykwalifikowanego rzeczoznawcy.

Ustala on także wartość pojazdu w dniu zdarzenia. Różnica między obiema wartościami jest wysokością odszkodowania. Musisz jednak pamiętać, że wysokość odszkodowania nie może przekraczać sumy ubezpieczenia. Istnieje więc możliwość, że wysokość odszkodowania będzie niższa, niż wyliczenia rzeczoznawcy.

Co się dzieje z pojazdem?

Wielu poszkodowanych sądzi, że to ubezpieczyciel przejmuje wrak. I w wielu ubezpieczycieli tak postępuje. Wówczas wrak trafia na specjalistyczną aukcję. Tam kupuje go zakład zajmujący się rozbiórką pojazdów.

Pamiętaj jednak, że nawet zniszczony pojazd wciąż należy do Ciebie. Możesz więc sam zadecydować o sprzedaniu go lub naprawie — jeżeli jest to technicznie możliwe.

Na te zapisy w polisie uważaj!

W przypadku AC odszkodowanie może być niższe i to zgodnie z umową. Musisz pamiętać o udziale własnym. Oznacza to kwotę, którą sam musisz zapłacić w wypadku wystąpienia szkody. Polisa określa Twój udział najczęściej w formie procentowej. Oznacza to, że Twoje odszkodowanie zostanie pomniejszone o ten procent.

Twoje odszkodowanie będzie niższe także z powodu amortyzacji części. Oznacza to, że odszkodowanie zostaje potrącone o wielkość zużycia wymienianych części. Jeżeli uszkodzona część była zużyta w 50%, to koszt jej wymiany zostanie potrącony o 50%.

Niekiedy też przy szkodzie całkowitej najczęściej wygasa polisa ubezpieczeniowa. W takim przypadku wygasa także ochrona ubezpieczeniowa. Jeżeli dalej jesteś zainteresowany ubezpieczeniem musisz ponownie wykupić polisę.

Działania te są niemożliwe w przypadku OC, ale w przypadku autocasco są jak najbardziej uprawnione — jeżeli tak stanowią Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Czy możesz mieć problemy z uzyskaniem odszkodowania?

Kierowcy mogą nastrafić na róznorodne problemy z odszkodowaniem. Należy do nich orzeczenie o szkodzie całkowitej, gdy w rzeczywistości tego typu szkoda nie występuje. Rzeczoznawca może zawyżyć wartość naprawy, a jednocześnie zaniżyć wartość pojazdu sprzed szkody.

Innym problemem jest także wartość samego odszkodowania. Zaniżona wartość pojazdu sprzed szkody, a zawyżona wartość wraku przekładają się na wypłatę zaniżoneo odszkodowania.

Co robić, gdy nie zgadzasz się z decyzją ubezpieczyciela?

Możesz nie zgadzać się z decyzją ubezpieczyciela. Może to dotyczyć zarówno samej decyzji o szkodzie całkowitej, jak i wartości pojazdu, czy jego pozostałości. Zwróć jednak uwagę na OWU. Pamiętaj, że niektóre zapisy w umowie mogą różnić się od zasad rządzących szkodą całkowitą z OC.

Jeżeli jesteś pewien, że ubezpieczyciel postąpił sprzecznie z umową, możesz złożyć odwołanie. Wystarczy, że złożysz pismo, w którym:

  • wskażesz swoje stanowisko

  • uzasadnisz szczegółowo swoje racje

  • dołączysz dokumenty potwierdzające Twoje argumenty

Jeżeli nie zgadzasz się z wypłaconą kwotą, powinieneś także wskazać satysfakcjonującą kwotę odszkodowania.

Twój samochód powinien obejrzeć niezależny rzeczoznawca, aby wycenić jego wartość zarówno przed szkodą, jak i po niej. Powinien także wskazać kwotę naprawy, a tym samym określić, czy ubezpieczyciel zasadnie orzekł o szkodzie całkowitej.

Zakład ubezpieczeń ma 30 dni na odpowiedź. Jeżeli nie będzie ona zgodna z Twoimi oczekiwaniami, możesz złożyć pozew do sądu. Możesz także poprosić o interwencję Rzecznika Finansowego. Może on przeprowadzić interwencję, wskazując na błędy ubezpieczyciela.

Możliwe jest także postępowanie polubowne, gdzie Rzecznik Finansowy występuje jako mediator. To postępowanie dąży jednak do ugody, co oznacza, że każda ze stron musi zrezygnować z części swoich roszczeń.

Jeżeli uważasz, że Twoja sprawa jest bardzo skomplikowana, możesz skorzystać z usług kancelarii odszkodowawczej. Wówczas nie ty będziesz zajmował się odwołaniem, a doświadczeni specjaliści.

Podsumowanie

Polisa z AC jest dodatkową ochroną w przypadkach, których nie obejmuje OC. Warto więc z niej skorzystać. Musisz jednak pamiętać o OWU, które reguluje także kwestię szkody całkowitej. Mogą także pojawić się różnorodne problemy, które zaniżają Twoje odszkodowanie. W przypadku szkody całkowitej główne problemy skupiają się wokół wartości pojazdu i wraku.

Helpfind.pl - Małgorzata Wodyńska - redaktor

Filolog polski ze specjalizacją zarządzania mediami. Wszystko to sprawiło, że pisanie stało się hobby i stylem życia. W czasie wolnym gotuje i eksperymentuje w kuchni, namiętnie czyta kryminały i fotografuje dziką przyrodę.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

Szkoda OC - 5 rzeczy,... Helpfind - szkoda oc - 5 rzeczy, które musisz wiedzieć

Szkoda OC - 5 rzeczy, które musisz wiedzieć

Co należy wiedzieć, gdy zajdzie szkoda oc w wyniku wypadku? Zwykle poszkodowani nie są w pełni świadomi tego. Nie zawsze...

Szkoda całkowita co zrobić, gdy... Helpfind - Szkoda całkowita

Szkoda całkowita co zrobić, gdy wartość samochodu się nie zgadza?

Szkoda całkowita w pojeździe występuje wówczas, gdy przywrócenie stanu poprzedniego jest niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla nadmierne trudności...

Szkoda oc - co musisz... Helpfind - Szkoda oc - co zrobić gdy wpadłeś w poślizg?

Szkoda oc - co musisz zrobić gdy wpadłeś w poślizg?

Szkoda oc w przypadku poszkodowanego kierowcy oznacza, że zostanie mu wypłacone odszkodowanie, które pokryje straty jakich doznał. W przypadku wypadku...

Szkoda całkowita odwołanie od błędnej... Helpfind - Szkoda całkowita odwołanie od błędnej decyzji ubezpieczyciela

Szkoda całkowita odwołanie od błędnej decyzji ubezpieczyciela

Szkoda całkowita odwołanie od decyzji wymagają użycia argumentów odnoszących się do błędnej wyceny rzeczoznawcy, a więc profesjonalisty. Samo odczytanie kosztorysu...