/

Finanse
Sankcja kredytu darmowego - odbierz rekompensatę za błędy w umowie kredytowej

Sankcja kredytu darmowego - odbierz rekompensatę za błędy w umowie kredytowej

 • Sankcja kredytu darmowego umożliwia odzyskanie części kosztów kredytu.

 • Dzięki sankcji kredytu darmowego oddajesz do banku tyle, ile pożyczyłeś!

 • Sankcja kredytu darmowego jest dostępna tylko przy kredytach gotówkowych.

Skorzystaj z sankcji kredytu darmowego!

Sankcja kredytu darmowego jest jednym z zapisów w ustawie o kredycie konsumenckim, pozwalającym spłacić kredytobiorcy zobowiązanie, w wysokości pożyczonej kwoty. Co trzeba zrobić, by skorzystać z tego zapisu? Jak banki reagują na informację o skorzystaniu z prawa do sankcji kredytu darmowego?

Z tego artykułu dowiesz się:

5 minut

 1. Co to jest sankcja kredytu darmowego?

 2. Jakie wymogi musi spełnić kredyt, by móc skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

 3. Błędy, uprawniające pożyczkobiorcę do zastosowania sankcji kredytu darmowego.

 4. Sankcja kredytu darmowego – jak z niej skorzystać?

 5. Skorzystaj z sankcji kredytu darmowego z Helpfind!

 6. Pożyczkodawca odrzuca wniosek o sankcję kredytu darmowego – co robić?

 7. FAQ – najczęściej zadawane pytania.

Co to jest sankcja kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego jest zapisem, mającym zastosowanie tylko w przypadku kredytów konsumenckich. Ustawodawca wprowadził to prawo, w celu ochrony konsumenta i ograniczenia błędów oraz nieścisłości w umowie kredytowej.

Skorzystanie z darmowego kredytu gotówkowego umożliwia artykuł 45 ustawy o kredycie konsumenckim, który jasno definiuje, jakie uchybienia względem ustawy umożliwiają osobie, która zaciągnęła kredyt konsumencki, spłacenie go w wysokości kapitału, którego użyczył mu bank.

Skorzystaj z sankcji kredytu darmowego!

Dzięki skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego instytucja finansowa musi zrezygnować z kosztów kredytu należnych kredytodawcy, a pożyczkobiorca zwraca kredyt w wysokości kapitału.

Jakie wymogi musi spełnić kredyt, by móc skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

Podstawowym wymogiem, dzięki któremu konsument może spłacić kredyt w wysokości kapitału, jest odnalezienie w umowie kredytowej uchybień, względem wspomnianej ustawy o kredycie konsumenckim.

Również w tym akcie prawnym, ustawodawca ustala zasady formalne, które muszą zostać spełnione, by skorzystać z prawa do sankcji kredytu darmowego:

 • kwota pożyczki nie może przekroczyć 255 550 zł (lub równowartości tej kwoty w innej walucie)
 • od ostatnich działań związanych z kredytem, np. od jego spłaty czy zwrotu prowizji minął maksymalnie 1 rok,
 • podpisanie umowy kredytowej nastąpiło po 17 grudnia 2011 roku,
 • pożyczkobiorca spłacał raty kredytu w wyznaczonym terminie,
 • kredytobiorcą jest osoba prywatna,
 • zabezpieczeniem pożyczki nie może być nieruchomość, ale dopuszcza się inne formy ubezpieczenia kredytu.

Jeśli umowa kredytowa spełnia wszystkie powyższe warunki, kolejnym etapem jest odnalezienie błędów, które umożliwią kredytobiorcy skorzystanie z sankcji kredytu darmowego.

Błędy, uprawniające pożyczkobiorcę do zastosowania sankcji kredytu darmowego

Sankcja darmowego kredytu wymaga odnalezienia w umowie kredytowej informacji i zapisów, niezgodnych z zasadami udzielania kredytu konsumenckiego. Można wyróżnić cztery główne kategorie błędów:

najczęściej występujące błędy w umowach kredytowych
 1. Błędne obliczenie lub przekroczenie maksymalnego poziomu pozaodsetkowych kosztów kredytu – czyli takie opłaty jak prowizja, ubezpieczenie kredytu (np. ubezpieczenie od utraty pracy), koszt prowadzenia rachunku i wszystkie inne naliczone przez bank należności.
 2. Różnica między realną a umowną kwotą pożyczonych pieniędzy – wypłata mniejszej kwoty pożyczki, niż zapisano to w umowie i co najważniejsze – nie muszą być to duże sumy, wystarczy kilkadziesiąt złotych.
 3. Błędnie podane informacje lub całkowity ich brak – Każdy bank ma obowiązek wyszczególnienia wszystkich kosztów spłacanych wraz z ratą kredytu, takich jak prowizja, ubezpieczenie kredytu czy oprocentowanie oraz obowiązkowych informacji i dodatkowych dokumentów, takich jak harmonogram spłaty kredytu.
 4. Źle obliczone i podane oprocentowanie kredytu – różnica między kwotą wypłaconą pożyczkodawcy a tą widniejącą na umowie może nie być zbyt duża. Ma ona jednak znaczny wpływ na oprocentowanie kredytu, które oblicza się od sumy podanej na umowie. Jeśli oprocentowanie jest zbyt duże, konsument może być stratny nawet o kilkaset złotych.

W teorii odnalezienie błędów w umowie kredytowej wydaje się być bardzo proste, jednak rzeczywistość bardzo często weryfikuje ten pozór. Samodzielne wyszukanie wszystkich kruczków prawnych, które umożliwią sankcję kredytu darmowego, jest często niemożliwe, dlatego warto zgłosić się do profesjonalnej firmy, mającej doświadczenie w walce z bankiem o skorzystanie z prawa do darmowego kredytu, takiej jak Helpfind!

Skorzystaj z sankcji kredytu darmowego!

Sankcja kredytu darmowego – jak z niej skorzystać?

Prawo konsumenta do skorzystania z darmowego kredytu gotówkowego istnieje zarówno w trakcie jak i po spłacie kredytu. Jeśli kredyt spełnia wszystkie warunki, a w umowie znajdują się błędy, można skorzystać z sankcji kredytu darmowego. Jak to zrobić?

W przypadku naruszenia zasad ustawy o kredycie konsumenckim przez bank pożyczkobiorca musi złożyć pisemne oświadczenie kredytodawcy o skorzystaniu z prawa do darmowego kredytu.

W dokumencie należy zawrzeć wszystkie istotne informacje, takie jak dane osobowe i adres konsumenta, informacje na temat kredytodawcy, numer umowy pożyczki oraz rachunku bankowego, podstawa prawna oraz błędy, które umożliwiają skorzystanie z sankcji darmowego kredytu.

Rzecz jasna, złożenie takiego dokumentu do banku nie oznacza, że wypłaci on pieniądze od razu. Jest bardzo prawdopodobne, że instytucja odmówi skorzystania z sankcji kredytu darmowego, właściwie nie podając powodu, który byłby racjonalny z punktu widzenia prawa. Negatywna decyzja banku oznacza, że konsument chcący skorzystać z darmowego kredytu, musi zgłosić sprawę do sądu.

Niestety, wygranie takiej sprawy samodzielnie jest praktycznie niemożliwe. Banki zatrudniają prawników, którzy zrobią wszystko, by uchronić kredytodawcę przed utratą zarobku. Na szczęście, istnieje kilka firm, specjalizujących się w uzyskiwaniu zwrotów prowizji czy skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego. Jedną z nich jest Helpfind.

Skorzystaj z sankcji kredytu darmowego z Helpfind!

Pan Jacek zaciągnął w Alior Banku kredyt gotówkowy na 60 000 złotych i spłacił go przed czasem. Po sprawdzeniu umowy okazało się, że bank nie wypłacił mu całej kwoty, która widniała na umowie – na konto naszego klienta wpłynęło 59 500 złotych. Już sam fakt zbyt niskiej kwoty wypłaconej przez bank, sprawia, że Pan Jacek ma prawo do skorzystania z sankcji kredytu darmowego.

Niestety, nasz klient w trakcie spłacania kredytu w ogóle nie wiedział o istnieniu takiego zapisu, przez co spłacił pożyczkę w całości, na kilka miesięcy przed terminem zawartym w umowie. Nasi prawnicy, po analizie dokumentacji, znaleźli jeszcze kilka innych błędów, takich jak brak warunku determinującego zmianę kosztów kredytu przy wcześniejszej spłacie kredytu oraz zaniechanie przedstawienia wszystkich założeń, przyjętych do obliczenia RRSO.

Po otrzymaniu wszystkich wymaganych dokumentów i darmowej analizie sprawy złożyliśmy Panu Jackowi propozycję cesji wierzytelności. Pan Jacek po zaakceptowaniu propozycji, otrzymał od nas prawie 8 tysięcy złotych w zaledwie 14 dni roboczych!

Skorzystaj z sankcji kredytu darmowego

Pożyczkodawca odrzuca wniosek o sankcję kredytu darmowego – co robić?

Możesz skierować sprawę do sądu, ale pamiętaj, że na wykorzystanie prawa do darmowego kredytu masz tylko rok. Samo nadanie sprawie biegu zajmuje sporo czasu, nie wspominając o samym procesie, przez co można wysnuć wniosek, że masz właściwie tylko jedną szansę na skorzystanie z sankcji kredytu darmowego.

Samodzielna walka z bankiem jest bardzo trudna do wygrania, a współpraca z kancelarią nie daje gwarancji, że pieniądze zostaną wypłacone na Twoje konto. Na szczęście, możesz zgłosić się do Helpfind!

Poza darmową analizą Twojej umowy kredytowej pod kątem wyszukania uchybień możesz uzyskać pieniądze z tytułu sankcji kredytu darmowego w ciągu zaledwie 14 dni od zaakceptowania cesji wierzytelności. To my bierzemy na siebie ryzyko przegrania sprawy przed sądem, a Ty masz gwarancję, że nie wrócimy do Ciebie z żądaniem zwrotu pieniędzy!

Jeśli planujesz zgłosić się do nas, koniecznie przygotuj pełną umowę pożyczki (oryginał lub kopię) wraz z pierwotnym harmonogramem spłat. Do analizy będziemy potrzebować również potwierdzenia zamknięcia kredytu (najlepiej raport BIK) oraz potwierdzenie ostatniego działania na pożyczce (np. zwrot prowizji) oraz pełną historię spłaty.

Skorzystaj z sankcji kredytu darmowego

W przypadku, gdy zaakceptujesz proponowaną przez naszego konsultanta umowę cesji wierzytelności, konieczne będzie pobranie zaświadczenia z banku o braku zaległości wobec niego.

Sankcja kredytu darmowego - najczęściej zadawane pytania (FAQ):

Sankcja kredytu darmowego – kiedy można z niej skorzystać?

Z zapisów mogą korzystać kredytobiorcy, którzy znajdą w umowie kredytowej uchybienia względem ustawy. Ustawodawca dopuszcza skorzystanie z prawa do darmowej pożyczki, tylko w przypadku kredytów konsumenckich, niezabezpieczonych hipoteką.

Jaki jest cel wprowadzenia zapisu kredycie darmowym?

Celem ustanowienia takiego prawa było ograniczenie nieuczciwych praktyk banków w zakresie niedopatrzeń informacyjnych w kontrakcie oraz niedopełnienie obowiązku sporządzenia umowy pożyczki w formie pisemnej. Dzięki wprowadzeniu sankcji kredytu darmowego instytucje bankowe muszą być o wiele bardziej uważne, podczas przygotowywania nowej umowy pożyczki.

Sankcja kredytu darmowego – co zawrzeć we wniosku?

We wniosku muszą znaleźć się następujące dane:

 • odpowiednio wskazane uchybienia wraz z podstawą prawną,
 • dane kredytobiorcy,
 • numer umowy pożyczki,
 • numer konta bankowego,
 • zaświadczenie o zamknięciu kredytu i ostatnim działaniu, podjętym w związku z nim.

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
kredyt gotówkowy

01.12.2023

11 min

Kredyt gotówkowy za darmo – sprawdź, czy to możliwe

Dowiedz się, czy możesz spłacać kredyt gotówkowy bez dodatkowych kosztów....

Finanse

Jakie warunki trzeba spełnić żeby dostać kredyt

29.11.2023

14 min

Jakie warunki trzeba spełnić żeby dostać kredyt?

Chcesz zaciągnąć kredyt, ale nie wiesz, czy spełnisz wymogi banku? Sprawdź, co musisz zrobić, żeby dostać kredyt....

Finanse

jak obniżyć ratę kredytu

27.11.2023

13 min

Jak obniżyć ratę kredytu? Poznaj najskuteczniejsze sposoby

Dzięki sankcji kredytu darmowego, nadpłacie, konsolidacji lub refinansowaniu możesz obniżyć ratę kredytu....

Finanse

Uzyskaj dodatkowe środki za błędne zapisy w Twojej umowie

Analiza Twojej umowy kredytowej potrwa maksymalnie 3 dni!

Kredyty gotówkowe

Kwota do 255 550,00 PLN

Kredyty po 17.01.2014 r.

Rok od zamknięcia kredytu

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line