Odszkodowanie z OC sprawcy kolizji

  1. Pieniądze na naprawę samochodu
  2. Mniej problemów z wypłatą odszkodowania
  3. Większe pieniądze
  4. Wypłata w krótszym czasie

Dowiedz się, jak otrzymać odszkodowanie z OC

Odszkodowanie z OC sprawcy kolizji
Czym jest odszkodowanie z OC sprawcy? Każdy, kto zostaje poszkodowany w wypadku, ma prawo do odszkodowania. Nawet w przypadku, gdy jest to drobna stłuczka lub kolizja. Pieniądze wypłacane są z polisy OC sprawcy wypadku. To oznacza, że poszkodowany nie musi zgłaszać się po pieniądze do sprawcy, ale do jego ubezpieczyciela. Dzięki temu poszkodowany nie musi ponosić żadnych kosztów związanych z wypadkiem i naprawą szkód.

Co dokładnie obejmuje odszkodowanie z OC? Odszkodowanie należy się, nie tylko, gdy samochód był w ruchu. OC działa także, gdy stał na postoju, był załadowywany lub ktoś właśnie z niego wysiadał. Ubezpieczyciel wypłaca pieniądze zarówno za szkody, które zostały wyrządzone nieumyślnie, jak i celowo.

Kto może starać się o odszkodowanie

O odszkodowanie może starać się każdy poszkodowany kierowca. Odszkodowanie to może otrzymać za wszystkie szkody, jakie zostały wyrządzone w samochodzie. Przysługuje ono także za inne szkody rzeczowe, np.: zniszczone rzeczy osobiste. Odszkodowanie może otrzymać również osoba, która przyczyniła się do wypadku. Nie może być jednak całkowicie odpowiedzialna za całe zdarzenie. Odszkodowania z OC nie otrzyma sprawca wypadku. Dlatego ważne jest spisanie oświadczenia, które jednoznacznie wskazuje na winowajcę.
Kiedy można starać się o odszkodowanie
Do 3 lat od wypadku odszkodowanie z polisy
W przypadku statusu poszkodowanego odszkodowanie z polisy
Gdy doszło do szkód w samochodzie odszkodowanie z polisy
Gdy konieczne są wydatki na naprawę odszkodowanie z polisy
Gdy spisano oświadczenie lub notatkę policyjną odszkodowanie z polisy

Skontaktuj się z nami i uzyskaj odszkodowanie

Jak się starać

Aby otrzymać odszkodowanie, należy przejść procedurę likwidacji szkody. Składa się on z kilku etapów i u każdego ubezpieczyciela jest on podobny.

Najpierw należy zgłosić niezwłocznie wypadek u ubezpieczyciela sprawcy. Większość poszkodowanych robi to jeszcze na miejscu zdarzenia. Najczęściej można to zrobić przez telefon lub internet. Zazwyczaj poszkodowani nie muszą się osobiście pojawiać w placówce ubezpieczyciela. Podczas zgłoszenia należy dostarczyć najważniejsze informacje dotyczące wypadku i sprawcy. Konieczne jest także dostarczenie dokumentacji.

Ubezpieczyciel następnie analizuje nadesłane dokumenty. Wysyła także do poszkodowanego rzeczoznawcę. Ten dokładnie sprawdza wszystkie szkody. Jednak jego głównym zadaniem jest sporządzenie kosztorysu. Zawarte są w nim wszystkie szkody, a także koszta ich naprawy. Na podstawie tego dokumentu Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaca odszkodowanie.

Zazwyczaj dopiero w tym momencie poszkodowany może oddać samochód do naprawy. Dlatego konieczne jest nadzorowanie prac ubezpieczyciela, aby pieniądze jak najszybciej trafiły na konto. A może to potrwać nawet 30 dni!

Jak to działa?

Formularz

Wypełniasz i wysyłasz

Kontakt

przez telefon

Weryfikacja

Twoich dokumentów

Wypłata

należnego odszkodowania

Nie wygrasz

Nie płacisz

Potrzebne dokumenty

W przypadku szkody w samochodzie należy ubezpieczycielowi dostarczyć wielu różnych dokumentów. Do najważniejszych należy oświadczenie sprawcy wypadku. Jeżeli na miejsce wzywana była policja, zamiast oświadczenia ubezpieczyciel powinien otrzymać notatkę policyjną.

Należy także dostarczyć kopie prawa jazdy obu kierowców, a także dowodów rejestracyjnych.

Przydatna może być także dokumentacja fotograficzna miejsca zdarzenia oraz wszelkich uszkodzeń. Jeżeli na miejscu zdarzenia byli świadkowie, można dostarczyć ich dane, oraz oświadczenia.

Warto dostarczyć jak najpełniejszą dokumentację. Dzięki temu ubezpieczyciel łatwiej zorientuje się w sytuacji i wypłaci lepiej naliczone odszkodowanie. Jest to ważne także dla czasu trwania procedury. Jeżeli ubezpieczyciel nie będzie musiał prosić o dodatkowe dokumenty, szkoda zostanie zlikwidowana szybciej.

Rekompensata szkód

Pieniądze na naprawę samochodu

Mniej problemów z wypłatą odszkodowania

Większe pieniądze

Wypłata w krótszym czasie

Historie naszych klientów

Sprawdź, jak łatwiej otrzymać odszkodowanie

czytaj więcej »
bezpłatny przewodnik

Przewodnik

Wyższe Odszkodowanie

pobierz
za darmo

Przewodnik