Potrzebne odszkodowanie wypadek komunikacyjny. Leczenie w lepszych warunkach

Dalsze leczenie a odszkodowanie wypadek komunikacyjny

Nie wszystkie choroby i urazy ujawniają się bezpośrednio po wypadku komunikacyjnym. W niektórych przypadkach początkowe leczenie nie powodzi się. Mogą też pojawić się dodatkowe komplikacje. Jak w takiej sytuacji wygląda odszkodowanie za wypadek i jego rodzaj mają wpływ na jego wysokość? Czy po przyznaniu świadczeń można jeszcze się o coś ubiegać?

Droga do odszkodowania nigdy nie jest zamknięta. Zwłaszcza w przypadku, gdy ujawniają się dodatkowe problemy zdrowotne. Poszkodowany w wyniku wypadkumoże uzyskać stosowne środki.

Tak jest przede wszystkim w przypadku rozmaitych chorób i dolegliwości, np.:

 • epilepsji pourazowej
 • zespołu stresu pourazowego (PTSD)
 • demencji pourazowej
 • pourazowa neuropatia nerwu wzrokowego
 • krwiaki wewnątrzczaszkowe
 • pourazowe bóle głowy

Część z nich może ujawnić dopiero kilka tygodni po wypadku komunikacyjnym. Nie wszystkie też są łatwe do zdiagnozowania, ze względu na rzadkość i nieoczywiste objawy. Niektóre z nich mają też charakter komplikacji pourazowych i nie zawsze występują. Mogą więc zostać rozpoznane dopiero po miesiącach, a nawet latach. Większość z nich bardzo utrudnia codzienne funkcjonowanie.

Lekarze nie mają jednak trudności z ustaleniem bezpośrednich przyczyn choroby, czy innych dolegliwości. W związku z tym poszkodowani mogą uzyskać dodatkowe świadczenia, wskazując, że pogorszenie ich stanu zdrowia ma związek z wypadkiem. W takim przypadku odpwoeidzialność ponosi sprawca wypadku komunikacyjnego, a ściślej - jego ubezpieczyciel.

Możliwe świadczenia

odszkodowanie wypadek komunikacyjny nowa krzywda

Warto zwrócić uwagę, że poszkodowany w wyniku wypadku może starać się o różnorodne świadczenia — nie tylko odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Co dokładnie może uzyskać poszkodowany?

Zadośćuczynienie za dozną krzywdę

Zadośćuczynienie to najwyższe świadczenie, jakie może otrzymać każda ofiara wypadku. Jego kwota zależy od:

 • cierpienia doznanego przez poszkodowanego.
 • uszczerbku na zdrowiu
 • wpływu obrażeń na dalsze życie poszkodowanego
 • wieku i płci poszkodowanego
 • zawodu lub planów zawodowe poszkodowanego

Zadaniem zadośćuczynienia jest rekompensata strat niematerialnych, a te w każdym przypadku są inne. Dlatego lista kryteriów jest bardzo szczegółowa, ponieważ każde zadośćuczynienie ustalane jest indywidualnie. Przykładem może tu być złamanie kości udowej. U dziecka zrośnie się ona stosunkowo szybko, a zniekształcenia samoistnie się naprawiają. Tylko w niektórych przypadkach uraz może mieć wpływ na wzrost dziecka. U osoby starszej takie urazy często wiążą z bólem i ciężką operacją, a poszkodowany i tak nie wraca do pełnej sprawności.

Co ważne, wysokość zadośćuczynienia nie musi się wiązać bezpośrednio ze zdrowiem fizycznym. Długofalowe skutki związane z wypadkiem nie muszą manifestować się jedynie w urazach i chorobach. Jeżeli Twoja twarz lub inna część ciała zostały oszpecone albo po prostu czujesz się osamotniony, to także masz prawo starać się o dodatkowe odszkodowanie po wypadku.

Zadośćuczynienie w przypadku starszej osoby będzie wyższe, ponieważ uraz ma większy wpływ na jej życie i zdrowie, a także doznaje ona większych cierpień.

Jeżeli więc po wypadku występują komplikacje, to możesz starać się o większe świadczenie. Nie ma tutaj znaczenia, czy zadośćuczynienie zostało już wypłacone, czy sprawa wciąż jest w toku. W pierwszym przypadku po odpowiednim uzasadnieniu masz prawo zmienić wnioskowaną kwotę.

Czy poszkodowany może uzyskać dodatkowe zadośćuczynienie? Odpowiedź na to pytanie jest dość skomplikowana. Wedle kilku orzeczeń Sądu Najwyższego dodatkowe zadośćuczynienie nie jest możliwe, nawet w przypadku, gdy stan poszkodowanego pogorszył się.

Sąd Najwyższy wskazywał, że zadośćuczynienie bierze pod uwagę różnorodne czynniki, w tym także wpływ obrażeń na całe życie poszkodowanego. Według Sądu Najwyższego, poszkodowany nie może uzyskać więcej niż jedno zadośćuczynienie za jedną szkodę.

Niekiedy jednak pojawiają się dolegliwości i choroby, które nie wystąpiły bezpośrednio po wypadku i których nie mógł przewidzieć nawet lekarz. Co ważne, dolegliwości muszą mieć bezpośredni związek z wypadkiem. W takim przypadku poszkodowany może uzyskać dodatkowe zadośćuczynienie.

Renta

Jeżeli osoba poszkodowana w wyniku wypadku nigdy nie wróci do pełnej sprawności, może się starać się o rentę. Jest to świadczenie wypłacane nie tylko przez ZUS, ale także przez ubezpieczyciela sprawcy wypadku. W decyzji o przyznaniu renty określona jest ściśle kwota, jaka będzie co miesiąc wypłacana. W niektórych przypadkach Nie znaczy to jednak, że jest ona stała. Jeżeli Twój stan się pogorszy i będzie miało to związek z wypadkiem, to kwota renty może zostać zwiększona. Dzieje się tak szczególnie w przypadku renty z tytułu zwiększonych potrzeb. Możesz ją uzyskać, gdy potrzebujesz środki na:

 • wizyty u specjalistów
 • rehabilitację
 • zakup leków
 • zakup środków higienicznych
 • zakup sprzętu medycznego, np.: chodzika, czy wózka inwalidzkiego
 • zakupem protez
 • zapewnieniem stałej opieki poszkodowanemu, np.: zatrudnienie pielęgniarki

Aby otrzymać właściwą kwotę, bardzo ważne jest potwierdzenie wydatków. Przede wszystkim są to rachunki i faktury za świadczone usługi medyczne. Ta renta to nie to samo, co zwrot kosztów leczenia kosztów leczenia, które jest śiadczeniem jednorazowym.

Poszkodowany może uzyskiwać też inne renty, np.: rentę wyrównawczą lub rentę za utracone widoki na przyszłość. One również mogą zostać podwyższone, ale warto zwrócić uwagę, że nie mają one bezpośredniego w związku z pogarszającym się zdrowiem.

Należy też pamiętać, że renty dzielą się na czasowe i stałe. Renty czasowe przyznawane są na pewien tylko okres. Przyznaje się je w przypadku, gdy stan zdrowia rokuje na poprawę. Renta stała przyznawana jest bezterminowo, gdy wiadomo, że stan zdrowia już się nie poprawi. Zarówno kwota renty stałej, jak i czasowej może ulec zmianie, jeśli wystąpią ku temu przesłanki.

Odszkodowanie po wypadku

Odszkodowanie wypłacane jest na podstawie specjalistycznych tabel, w których każdy uraz ma przypisaną wartość. Im jest ona wyższa, tym wyższy jest uszczerbek zdrowotny. A to oznacza wyższe odszkodowanie. Zaraz po wypadku trudno jest jednak ustalić wszystkie urazy i choroby wywołane bezpośrednio przez uderzenie.

Niekiedy po dłuższym czasie ujawniają się dalsze kłopoty ze zdrowiem. Wtedy także możesz starać się o dopłatę do odszkodowania. Wystarczy, że wykażesz pogorszenie się stanu zdrowia, np.: poprzez stosowną dokumentację medyczną.

Jak starać się o odszkodowanie?

Sprawdź, jak wysokie odszkodowanie możesz uzyskać

Obecnie są trzy ścieżki uzyskania odszkodowania.

Najbardziej podstawowym działaniem jest zgłoszenie się do ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Konieczna jest wówczas cała dokumentacja medyczna oraz potwierdzenie wydatków.

Wiele spornych spraw niestety ma swój finał w sądzie. Zwykle mowa tu o bardzo wysokich zadośćuczynieniach i skomplikowanych przypadkach. Poszkodowani najczęściej też zgłaszają się do sądu, gdy ubezpieczyciel nie chce uznać wszystkich roszczeń. W sądzie jest także możliwość uzyskania wyższego odszkodowania. Wprawdzie poszkodowany musi ponieść wszystkie koszty, ale po wygranejmoże domagać się zwrotu kosztów od ubezpieczyciela.

Ostatnią możliwością jest skorzystanie z usług kancelarii odszkodowawczej. Pracujący tam specjaliści zajmują się nie tylko sprawami sądowymi. Przeprowadzą od początku do końca likwidację szkody. Będą też reprezentować Twoje interesy przed ubezpieczycielem.

Każdy może wybrać ścieżkę, którą uzna za najlepszą, najwygodniejszą, czy też najpewniejszą. Pamiętaj jednak, aby wybrać też taką, która zagwarantuje Ci najwyższe odszkodowanie.

Helpfind.pl - Małgorzata Wodyńska - redaktor

Filolog polski ze specjalizacją zarządzania mediami. Wszystko to sprawiło, że pisanie stało się hobby i stylem życia. W czasie wolnym gotuje i eksperymentuje w kuchni, namiętnie czyta kryminały i fotografuje dziką przyrodę.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 4.75

Czytaj także

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny bez... Helpfind - Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny bez strat dla kierowcy

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny bez strat dla kierowcy

Jeśli chodzi o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny istnieje kilka sposób, żeby kierowca na tym nie stracił. Warto znać sposoby, które...

Wypadek komunikacyjny - kiedy należy... Helpfind - Wypadek komunikacyjny

Wypadek komunikacyjny - kiedy należy wezwać odpowiednie służby?

Przepisy prawa dokładnie definiują różnice między wypadkiem a kolizją. W największym skrócie: wypadek komunikacyjny jest dużo poważniejszy od kolizji. Często...

Wypadek komunikacyjny, odszkodowanie dla pasażerów... Helpfind - Wypadek komunikacyjny, odszkodowanie

Wypadek komunikacyjny, odszkodowanie dla pasażerów autobusu

Gdy ma miejsce wypadek komunikacyjny odszkodowanie zostanie wypłacone poszkodowanym. Osoby, które są poszkodowanymi pasażerami autobusów mogą ubiegać się o zwrot...

Zadośćuczynienie za wypadek komunikacyjny a... Helpfind - Zadośćuczynienie za wypadek

Zadośćuczynienie za wypadek komunikacyjny a doznane obrażenia

Zadośćuczynienie za wypadek jest świadczeniem, które nie zakłada rekompensaty straty finansowej mierzalnej w pieniądzu. Jej celem jest przyznanie świadczenia, które...