Potrzebne odszkodowanie wypadek komunikacyjny. Leczenie w lepszych warunkach

Dalsze leczenie a odszkodowanie wypadek komunikacyjny

Nie wszystkie choroby i urazy ujawniają się bezpośrednio po wypadku. W niektórych przypadkach początkowe leczenie nie powodzi się. Jak w takiej sytuacji wygląda odszkodowanie wypadek komunikacyjny i jego rodzaj mają wpływ na jego wysokość? Czy po przyznaniu świadczeń można jeszcze się o coś ubiegać?

Droga do odszkodowania nigdy nie jest zamknięta. Zwłaszcza w przypadku, gdy ujawniają się dodatkowe problemy zdrowotne. Tak jest przede wszystkim w przypadku rozmaitych chorób, np.:

 • epilepsji pourazowej

 • zespołu stresu pourazowego (PTSD)

 • demencji pourazowej

 • pourazowej neuropatii nerwu wzrokowego

Część z nich może ujawnić dopiero kilka tygodni po wypadku. Nie wszystkie też są łatwe do zdiagnozowania, ze względu na rzadkość i nieoczywiste objawy. Mogą więc zostać rozpoznane dopiero po miesiącach, a nawet latach. Większość z nich bardzo utrudnia codzienne funkcjonowanie. O co więc może starać się pokrzywdzony pacjent?

Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie to najwyższe świadczenie, jakie może otrzymać każda ofiara wypadku. Jego wysokość zależy przede wszystkim od cierpienia doznanego przez poszkodowanego. Zwraca się także uwagę na wpływ, jaki wypadek ma na dalsze życie poszkodowanego. Jeżeli więc po wypadku występują komplikacje, to możesz starać się o większe świadczenie.

Nie ma tutaj znaczenia, czy zadośćuczynienie zostało już wypłacone, czy sprawa wciąż jest w toku. W pierwszym przypadku po odpowiednim uzasadnieniu masz prawo zmienić wnioskowaną kwotę.

W drugim przypadku należy złożyć drugi wniosek do ubezpieczyciela. Do niego powinieneś dołączyć dokumentację, która wskazuje na pogorszenie się stanu zdrowia.

Renta

Każdy poszkodowany niezdolny do pracy ma prawo starać się o rentę. Jest to świadczenie wypłacane nie tylko przez ZUS, ale także przez ubezpieczyciela sprawcy wypadku. W decyzji o przyznaniu renty określona jest ściśle kwota, jaka będzie co miesiąc wypłacana. Nie znaczy to jednak, że jest ona stała. Jeżeli Twój stan się pogorszy i będzie miało to związek z wypadkiem, to kwota renty może zostać zwiększona.

Mogą też zostać przyznane dodatkowe świadczenia. Mowa tutaj o rencie z tytułu zwiększonych potrzeb. Obejmuje ona koszty związane z:

 • wizytami u specjalistów

 • rehabilitacją

 • zakupem leków

 • zakupem środków higienicznych

 • zakupem przyrządów, np.: chodzika, czy wózka inwalidzkiego

 • zakupem protez

 • zapewnieniem stałej opieki poszkodowanemu, np.: zatrudnienie pielęgniarki

Aby otrzymać właściwą kwotę, bardzo ważne jest potwierdzenie wydatków. Przede wszystkim są to rachunki i faktury za świadczone usługi medyczne.

Należy też pamiętać, że renty dzielą się na czasowe i stałe. Renty czasowe przyznawane są na pewien tylko okres. Przyznaje się je w przypadku, gdy stan zdrowia rokuje na poprawę. Renta stała przyznawana jest bezterminowo, gdy wiadomo, że stan zdrowia już się nie poprawi. Zarówno kwota renty stałej, jak i czasowej może ulec zmianie, jeśli wystąpią ku temu przesłanki.

Odszkodowanie

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny wypłacane jest na podstawie specjalistycznych tabel, w których każdy uraz ma przypisaną wartość. Im jest ona wyższa, tym wyższy jest uszczerbek na zdrowiu. A to oznacza wyższe odszkodowanie. Zaraz po wypadku trudno jest jednak ustalić wszystkie urazy i choroby wywołane bezpośrednio przez uderzenie.

Niekiedy po dłuższym czasie ujawniają się dalsze kłopoty ze zdrowiem. Wtedy także możesz starać się o dopłatę do odszkodowania. Wystarczy, że wykażesz pogorszenie się stanu zdrowia.

Co ważne, długofalowe skutki związane z wypadkiem nie muszą manifestować się jedynie w urazach i chorobach. Jeżeli Twoja twarz lub inna część ciała zostały oszpecone albo po prostu czujesz się osamotniony, to także masz prawo starać się o dodatkowe odszkodowanie.

Jak starać się o odszkodowanie - wypadek komunikacyjny

Obecnie są trzy ścieżki uzyskania odszkodowania.

Najbardziej podstawowym działaniem jest zgłoszenie się do ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Konieczna jest wówczas cała dokumentacja medyczna oraz potwierdzenie wydatków.

Wiele spornych spraw niestety ma swój finał w sądzie. Zwykle mowa tu o bardzo wysokich zadośćuczynieniach i skomplikowanych przypadkach. Poszkodowani najczęściej też zgłaszają się do sądu, gdy ubezpieczyciel nie chce uznać wszystkich roszczeń. W sądzie jest także możliwość uzyskania wyższego odszkodowania.

Ostatnią możliwością jest skorzystanie z usług kancelarii odszkodowawczej. Pracujący tam specjaliści zajmują się nie tylko sprawami sądowymi. Przeprowadzą od początku do końca likwidację szkody. Będą też reprezentować Twoje interesy przed ubezpieczycielem.

Każdy może wybrać ścieżkę, którą uzna za najlepszą, najwygodniejszą, czy też najpewniejszą. Pamiętaj jednak, aby wybrać też taką, która zagwarantuje Ci najwyższe odszkodowanie.

Helpfind.pl - Małgorzata Wodyńska - redaktor

Filolog polski ze specjalizacją zarządzania mediami. Wszystko to sprawiło, że pisanie stało się hobby i stylem życia. W czasie wolnym gotuje i eksperymentuje w kuchni, namiętnie czyta kryminały i fotografuje dziką przyrodę.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 4.75