Dopłata do odszkodowania poznaj różnice w polisach

Dopłata do odszkodowania, różnice pomiędzy OC i AC

Każdy kierowca musi mieć wykupioną polisę OC. Wielu decyduje się także na ubezpieczenie AC. Jest pomiędzy nimi wiele różnic, także dotyczących ubiegania się o odszkodowanie. A co, gdy potrzebna jest dopłata do odszkodowania?

Ubezpieczenia OC i AC różnią się zasadniczo w zakresie ochrony i cenie. Najważniejszą różnicą jest dobrowolność. OC jest obowiązkowe, a sposób likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania regulowany jest przez ustawę.

Zupełnie inaczej jest w przypadku AC. Tutaj wszystkie warunki kształtowane są przez umowę i Ogólne Warunki Ubezpieczenia. AC, w przeciwieństwie do polisy OC, chroni przed szkodami wyrządzonymi przez kierowcę lub w wyniku nagłych zdarzeń, a niekiedy także przed kradzieżą. Co ważne, nie polisa ta nie zastępuje obowiązkowego ubezpieczenia, a jedynie je rozszerza. Dlatego pamiętaj o wykupieniu OC, nawet gdy posiadasz Autocasco.

Są i kolejne różnice pomiędzy polisami AC i OC. Można je zauważyć przede wszystkim przy staraniu się o odszkodowanie. Chociaż procedury są takie same, w niektórych przypadkach staranie się o dopłatę do odszkodowania może być poważnie utrudnione.

Przyczynienie

Większość ubezpieczycieli obniża odszkodowanie z OC, jeżeli uzna, iż poszkodowany przyczynił się do wypadku. Dzieje się tak w sytuacji, gdy poszkodowany pasażer nie miał zapiętych pasów, albo pieszy wtargnął na pasy. Towarzystwo określa wtedy, w jakim procencie poszkodowany przyczynił się do wypadku. Następnie dokładnie o taki procent obniża wartość odszkodowania. W takim przypadku bardzo trudno jest się starać o dopłatę, zwłaszcza gdy na przyczynienie się wskazują oficjalne dokumenty.

W przypadku AC problem przyczynienia nie istnieje. To, w jakich sytuacjach można przyznać odszkodowanie, określa umowa i OWU. AC najczęściej chroni w przypadku:

  • kolizji lub wypadku spowodowanego przez właściciela

  • uszkodzeń wyrządzonych przez nieznanego sprawcę

  • szkód wywołanych przez dzikie zwierzęta

  • katastrof naturalnych, np.: gradobicia

  • zgłoszonej i udokumentowanej kradzieży

Część z tych przyczyn jest zależna od właściciela samochodu. W takich przypadkach zawsze otrzymasz odszkodowanie. Jeżeli jest ono zaniżone, czyli niezgodne z umową, możesz ubiegać się o dopłatę.

Suma ubezpieczenia

W przypadku OC suma odszkodowania jest sumą gwarancyjną. Jest to maksymalna kwota, jaką poszkodowany może otrzymać za straty. Obecnie jest to 1,22 mln euro zarówno za szkodę na osobie, jak i na mieniu. Tutaj zawsze można starać się o dopłatę do odszkodowania, o ile suma odszkodowania nie jest wyczerpana.

Na nieco innych warunkach określana jest suma ubezpieczenia w przypadku AC. Określa się ją na podstawie wartości samochodu w dniu zawarcia umowy. Najczęściej robi się to na 3 sposoby:

  • właściciel samochodu podaje wartość samochodu

  • rzeczoznawca dokonuje oględzin i szacuje wartość pojazdu

  • Wartość samochodu ustala się na podstawie cen katalogowych

Zatem tutaj maksymalna kwota odszkodowania nie może przekroczyć wartości podanej w umowie.

Warto tu jeszcze wspomnieć o odnawialnej sumie odszkodowania w przypadku AC. Jeżeli kierowca w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej będzie miał drugi wypadek, to wypłacone odszkodowanie zostanie pomniejszone o sumę pierwszego. Określona w umowie suma ubezpieczenia przyznawana jest na cały okres ubezpieczenia. Jeżeli kierowca chce uniknąć zaniżonego odszkodowania, powinien wykupić opcję odnawialnej sumy ubezpieczenia. Wtedy nawet po kolejnym wypadku ubezpieczonemu będzie przysługiwać pełne odszkodowanie.

Szkoda całkowita

Jeżeli koszty naprawy samochodu wynoszą minimum 100% wartości samochodu, mówimy o szkodzie całkowitej. Wówczas naprawę uważa się za nierentowną. Wypłacane odszkodowanie jest różnicą pomiędzy wartością samochodu w dniu wypadku a wartością wraku. Często dochodzi do sytuacji, w której celowo zawyżana jest cena naprawy i wraku, a zaniżana wartość samochodu. W takiej sytuacji poszkodowany otrzymuje minimalne odszkodowanie.

Do podobnej sytuacji dochodzi w przypadku AC. Tutaj jest jeszcze łatwiej zawyżyć kosztorys tak, aby ubezpieczyciel mógł orzec szkodę całkowitej. Jest tu niższy próg, w którym mówi się o szkodzie całkowitej. Zależy to od umowy z ubezpieczycielem, ale najczęściej jest to 70%. Wystarczy więc, aby w samochodzie zostało uszkodzonych kilka droższych elementów dekoracyjnych, aby samochód został uznany za wrak. Jeżeli jednak właściciel auta uznaje, że niewłaściwie sporządzono kosztorys, może poddać go analizie.

Pokrycie kosztów przez ubezpieczyciela.

Odszkodowanie z OC musi pokrywać wszystkie starty i koszta. Poszkodowany nie może dopłacać do szkód, jeżeli w żaden sposób nie zawinił. Dlatego tutaj sytuacja jest jasna. To ubezpieczyciel pokrywa wszystkie koszty. Jeżeli przyznane odszkodowanie nie pozwala ich pokryć, kierowca może się odwołać i ubiegać się o dopłatę.

Nieco inaczej wygląda ta kwestia u kierowców korzystających z AutoCasco. W umowach zazwyczaj jest zapis o udziale własnym w kosztach naprawy. Udział taki określa się na 2 sposoby:

  • Stała kwota niezależna od kosztów naprawy

  • Udział procentowy w kwocie naprawy

Jak widać, w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia dopuszczalna jest sytuacja, w której właściciel uszkodzonego samochodu otrzymuje niższe odszkodowanie i sam musi się dokładać do naprawy. Jeżeli chcesz uniknąć takiej sytuacji, możesz wybrać zerowy udział własny. Zapłacisz jednak wyższą składkę.

Amortyzacja

Nieraz już pisaliśmy o amortyzacji. Jest to praktyka równie niewłaściwa, co powszechna. Amortyzacja to potrącenie wysokości odszkodowania o procent zużycia części zamontowanych w samochodzie. Praktyka ta potępiana jest przez Rzecznika Finansowego. Liczne skargi doprowadziły do tego, że zainteresował się tym Sąd Najwyższy i wydał uchwałę korzystną dla poszkodowanych kierowców. Teraz więc, jeżeli amortyzacja pojawi się w kosztorysie, kierowca może starać się o dopłatę do odszkodowania.

Tymczasem kierowcy z AC nie mają takiej ochrony prawnej. Wynika to z faktu, że polisa AC jest nieobowiązkową umową i ubezpieczeni nie muszą jej podpisywać.

Bardzo często w umowach pojawiają się tabele określające szczegółowo amortyzację. Im starszy samochód, tym amortyzacja większa. A to oznacza większe potrącenie. W takiej sytuacji nie można ubiegać się o dodatkowe odszkodowanie.

Już poznałeś najważniejsze różnice pomiędzy odszkodowaniem OC i AC. Dotyczą one głównie możliwości ubiegania się o dodatkowe odszkodowanie. W przypadku szkody pokrywanej z OC sprawcy możliwości dopłaty jest więcej i są one uregulowane prawem cywilnym.

Nieco inaczej sytuacja wygląda, gdy szkoda pokrywana jest z AC. Daje ona znacznie więcej możliwości, ale warunki starania się o odszkodowanie są ściśle określone. Zawarte są nawet okoliczności, w których odszkodowanie może zostać wypłacone w mniejszej kwocie. Zatem niższe odszkodowanie w takiej sytuacji jest całkowicie zgodne z umową. Nie masz żadnej możliwości starania się o dopłatę. Dlatego warto dać sobie czas i szczegółowo wczytać się w warunki umowy. Uzyskasz pewność, że masz odpowiednią ochronę ubezpieczeniową.

Helpfind.pl - Małgorzata Wodyńska - redaktor

Filolog polski ze specjalizacją zarządzania mediami. Wszystko to sprawiło, że pisanie stało się hobby i stylem życia. W czasie wolnym gotuje i eksperymentuje w kuchni, namiętnie czyta kryminały i fotografuje dziką przyrodę.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 4.25

Czytaj także

Dlaczego odszkodowania są coraz wyższe?... Helpfind - Dlaczego odszkodowania są coraz wyższe?

Dlaczego odszkodowania są coraz wyższe?

W ostatnich latach zauważamy wyraźny wzrost kwot odszkodowań. Niestety, nie jest to dobra wola ubezpieczycieli. Czy zastanawiałeś się, co do...

5 sytuacji w których należy... Helpfind - 5 sytuacji w których należy się dopłata do odszkodowania oc

5 sytuacji w których należy się dopłata do odszkodowania oc

Są sytuacje, w których odszkodowanie jest niewystarczające. Co zrobić, gdy w grę wchodzi dopłata do odszkodowania oc?

Dopłata do odszkodowania oc Sprawdź... Helpfind - Dopłata do odszkodowania OC sprawdź czy Ci się należy

Dopłata do odszkodowania oc Sprawdź czy Ci się należy

Dopłata do odszkodowania oc - sprawdź, w jakich sytuacjach możesz starać sie o więcej pieniędzy. Zobacz też, co musisz zrobić...

Zadośćuczynienie a odszkodowanie z OC... Helpfind - Zadośćuczynienie a odszkodowanie z OC sprawcy – podobieństwa i różnice

Zadośćuczynienie a odszkodowanie z OC sprawcy – podobieństwa i różnice

Poszkodowany zgłaszając szkodę ma możliwość uzyskania dwóch odmiennych form naprawienia szkody. Poszkodowani jednak nie zawsze wiedzą, co różni zadośćuczynienie a...